Kết quả tìm kiếm

  1. H

    THANH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU

    Cty A nhập lô hàng trị giá 3.00 USD, Nhờ cty B thanh toán tiền hàng nhập khẩu tiền đó sẽ được trừ khi Cty B mua hàng của cty A. như vậy cty A hạch toán thế nào trong 2 TH: - thanh toán hàng nhập khẩu - tiền thu từ bán hàng. chứng...
Top