Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

T
Thu Thao Tran
Haha. Mình còn trẻ lắm, chắc cũng như bạn thôi ak, trao đổi chia sẻ cùng nhau thì được. Mình làm ở công ty dịch vụ tư vấn thuế thôi. :). Bạn sinh năm bao nhiêu ak?
M
Maingockt
93 thoi ak
Top