Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

meopq
meopq
solo phải cóa phây xì búc hả cưng???
H
hoanglam1233
ơ chứ công khai quá ng ta chửi chụy ơi :3
meopq
meopq
FB chụy khó tìm lắm bé ơi
meopq
meopq
bé iu, FB chụy tìm theo mail: thutrang91_pq@yahoo.com.vn
H
hoanglam1233
cảm ơn nha chụy êu quái :3
meopq
meopq
cạp đầu cưng giờ, dám gọi chụy là êu quái hử?
H
hoanglam1233
thì chụy giống êu quái thiệt mừ :3
meopq
meopq
chụy mài xênh thế nài mà giống êu quái hử? không cạp chứ giề nữa?
H
hoanglam1233
êu quái mồm rộng đòi cạp ng khác :v
meopq
meopq
ta cạp cho chít giờ, dám nhiều chiện hử tên kia?
H
hoanglam1233
ứ sợ :3
meopq
meopq
cạp cho giờ, sợ chưa?
H
hoanglam1233
k sợ :3
meopq
meopq
chán thật, ko sợ chứ làm giền mới sợ
H
hoanglam1233
chỉ có ng khác sợ em chứ e k có sợ ng khác :3
Top