Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

malanh2708
malanh2708
cứ nộp trc , rồi giải trình sau
vì mấu trăm đồng vào nhóm nợ xấu của thuế ... k hay đây
bongxu9999
bongxu9999
Chốt là cứ di nộp,cơ mà với nội dung "Tổng số tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp là: 624 đồng" thì chả biết cho vào nội dung và mục nào nữa cơ
Top