Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

nhatrang 123
nhatrang 123
.. hay yêu là vào nơi thanh vắng với một người con gái trong trắng... hehee... :D
P
pqhung091965
Haiz. Cái con bé này, câu thơ người ta hay là thế , sao lại dùng cái đầu đên tối cua mình để suy diễn thế nhỉ .
nhatrang 123
nhatrang 123
sr.. con trêu tý ạ.. mà hợp vần chú ha.. hehe :D
Top