Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Các chi phí về thu mua, bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về kho doanh nghiệp, trường hợp nguyên liệu, vật liệu mua về dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 133 - thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có các TK 111, 112, 141, 331,. . .
N
nhoknguyen1493
nhưng cty nhận gia công bên nước ngoài, nvl chính nước ngoài chịu mà. đâu thể đưa vô cp nvl đc đau
N
nhoknguyen1493
CP vận chuyện hàng nhập, thì phân ra cho mỗi đơn hàng. doanh thu mỗi đơn hàng thì phát sinh các tháng khác nhau. nếu theo dõi thì cũng phức tạp. vì để dở dang tháng ni qua tháng kia. h k biết làm sao. bị đứng hính luôn.
Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Bên bạn sử dụng theo qd 48 hay 15 (đã được thay thế bằng 200)
N
nhoknguyen1493
bên e sd theo qđ 15
Top