Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

thuyhang593
thuyhang593
được cháu ợ, TT200 thay cho QĐ 15 còn 48 thì dự là mấy hem nữa mí bác nghĩ ra chiêu trò mới thì sẽ thay e đó sau :v
nhatrang 123
nhatrang 123
làm theo QĐ48 vẫn ok mà....
Top