Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

Nguacon590
Nguacon590
Chú làm nhìu quá nên bị đau ùi á....Chú nên nghỉ ngơi nhìu vào nhé
P
pqhung091965
Còn 2 bản BCTC nữa , phải hoàn thành, một của SX, khai thác xuất nhập khẩu, một của vận tải . Haiz toàn cái khó nhằn không thôi, sao mà nghỉ được hở bé.
Nguacon590
Nguacon590
Tại chú thức khuya nhìu á....nên cân đối thời gian rồi còn nghỉ ngơi chứ...cứ nv miết ùi chú còn da bọc xương á....vứt qua cho con, con làm cho...hị hị
Nguacon590
Nguacon590
con có 1 vấn đề cần hỏ chú...nhưng để chú làm xong cv đã...zờ mừ hỏi chéc chú thành ông bụt lun á ..:v :v
Top