Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

P
pqhung091965
Với những ca từ sau này, thì câu này của Xuân Quỳnh quả là tuyệt vời" Kìa bao người yêu mới, đi qua cùng heo may" ... Một bài thơ, chỉ cần 1 câu thôi là đã trở nên bất hủ.
Nguacon590
Nguacon590
1 tâm hồn đầy thi ca
Top