Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

Khiconnb
Khiconnb
Vì nó quá mênh mông
PPK
PPK
Trong cái mênh mông đó chưa đựng rất nhiều điều bí ẩn thú vị mà ko phải nhà khoa học nào cũng đủ kiên nhẫn đi tìm và không phải con lạc đà nào cũng đủ thông minh để tìm ra ốc đảm và đó chính là bí ẩn triền miên đẹp đẽ vô cùng của sa mạc . Chỉ có người du mục là có thể tìm ra . Người du mục ấy hiện vẫn chưa vào tới sa mạc
Khiconnb
Khiconnb
thay vì chờ ng du mục, Ốc đảo lên tự lộ diện đê, lỡ may ng du mục chưa tìm tới ốc đảo đã chết khát trên đường hoặc tìm ra một ốc đảo khác, bí ẩn hả, ẩn vừa thui chớ " bí " quá là tìm đường khác
Top