Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

Khiconnb
Khiconnb
Tình hình càng tệ hơn rồi haizzzzzzz
PPK
PPK
Sao thế Khỉ ? Rừng hết sạch rái cây rồi hả? Hay trái cây bị ô nhiểm?
Khiconnb
Khiconnb
Trật tự, bác sỹ đang theo dõi bịnh tình của bịnh nhân
PPK
PPK
vậy ta bịnh gì hả Bác sĩ ? Bác sĩ định đúng bệnh của ta , ta phục sát đát , gặp bác sĩ là kêu sư phụ, xưng con ! hehe
Khiconnb
Khiconnb
Xí, ta đâu có định nhận đệ tử
Bác sỹ đôi khi phải dấu bệnh của bệnh nhân, đó là tính nhân văn và nhân đạo trong nghề BáC SỸ :v
PPK
PPK
Nhưng túm lại ta bệnh gì ?
Top