MinhBao31's latest activity

 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản tiền liên quan đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc nộp thuế cũng là nghĩa vụ doanh nghiệp cần thực...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Có rất nhiều băn khoăn về cách tính thuế thu nhập cá nhân, bởi đây là khoản liên quan đến tiền công, tiền lương của người lao động...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp có ý định thay thế kế toán trưởng. Trước khi bổ nhiệm kế toán trưởng...
  • Mau-quyet-dinh-mien-nhiem-ke-toan-truong-mau-1-768x994.jpg
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Biên bản bàn giao công việc là một trong những hồ sơ bắt buộc mà NLĐ cần thực hiện trước khi nghỉ việc hay chuyển công tác. Đây là bản...
  • 0001-724x1024.jpg
  • 0004-scaled-e1628229614322-768x443.jpg
  • 0002-724x1024.jpg
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Chức năng nhiệm vụ của kế toán tổng hợp là gì? Kế toán tổng hợp có vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Đây là bộ phận thu thập...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Từ xa xưa, con người đã biết quan sát, đo lường và ghi chép các hoạt động kinh tế của quá trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả của quá...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Chính sách kế toán được doanh nghiệp sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là hỗ trợ hoạt động báo cáo về tài chính trở nên...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Doanh nghiệp cần lựa chọn cách tính giá thành phù hợp với đặc điểm sản xuất. Nhằm phản ánh chính xác nhất giá thành sản phẩm thực tế của...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Việc thành lập doanh nghiệp không hề đơn giản, đặc biệt là các thủ tục sau khi thành lập và duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Để duy...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Do hoạt động kinh doanh của các công ty bất động sản đa dạng và đặc thù. Do đó nghiệp vụ hạch toán kế toán của những công ty này sẽ có...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Vốn cố định trên bảng cân đối kế toán thể hiện điều gì? Nằm ở đâu trên bảng cân đối kế toán? Bài viết này sẽ cung cấp thông tin tổng...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Bảng cân đối kế toán là một loại báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Hao mòn tài sản cố định (TSCĐ) là sự giảm dần giá trị của TSCĐ do tham gia sản xuất kinh doanh, do hao mòn tự nhiên, do tiến bộ khoa học...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Mỗi doanh nghiệp hoạt động đều cần có nguồn vốn để đảm bảo quá trình sản xuất được diễn ra liên tục và thường xuyên. Vậy vốn lưu động là...
 • M
  MinhBao31 đã đăng chủ đề mới.
  Phần hành kế toán là gì? Đây là câu hỏi của nhiều bạn sinh viên kế toán hay những người đang quan tâm đến lĩnh vực này. Hãy cùng *****...
Top