Viết sai địa chỉ công ty trên hóa đơn GTGT!

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi thaohuyenkt, 31/7/13.

 1. thaohuyenkt

  thaohuyenkt Member Hội viên mới

  Anh chị cho em hỏi chút ak! Em viết hóa đơn GTGT cho 1 cty khi đưa trả hóa đơn cho khách hàng mới phát hiện ghi sai địa chỉ tên công ty. Em có phải lập biên bản hủy hóa đơn ko ak? và có phải trình biên bản hủy lên chi cục thuế ko ak?
   
                
 2. oanhphuong27

  oanhphuong27 Member Hội viên mới

  Ðề: Viết sai địa chỉ công ty trên hóa đơn GTGT!

  Bạn thu hồi hóa đơn đó về, lập biên bản hủy (02 bản), nhờ bên cty kia ký tên đóng dấu (mỗi bên giữ 01 bản), kẹp chung vào hóa đơn đã ghi sai đó, ko cần nộp cho chi cục thuế, khi nào thuế xuống kiểm tra thì đã có Biên bản hủy kẹp chung với HĐ.
  Sau đó, bạn xuất hóa đơn khác cho khách hàng.
   
 3. vit kinju

  vit kinju Sống chậm lại Hội viên mới

  Ðề: Viết sai địa chỉ công ty trên hóa đơn GTGT!

  Giải quyết TH2: Với những hóa đơn đã xé rời khỏi quyển và giao cho người mua. Sau đó mới phát hiện viết sai như: sai tên, địa chỉ, mã số thuế hoăc ghi sai số lượng, đơn giá, giá thanh toán… thì:
  Hai bên mua và bán phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của hóa đơn ghi sai.
  Thu hồi đủ các liên của tờ hóa đơn sau đó gạch chéo ghi chữ hủy bỏ và lưu trên quyển hóa đơn. Đồng thời bên bán phải lập hóa đơn mới giao cho khách hàng và ghi ngay trên tờ hóa đơn mới "thay thế tờ hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… " của tờ hóa đơn hủy bỏ.
  Bên mua, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ.
   
 4. songtu

  songtu ---Mặc kệ đời --- Hội viên mới

  Ðề: Viết sai địa chỉ công ty trên hóa đơn GTGT!

  Vì chỉ sai địa chỉ công ty (sai thông tin) không ảnh hưởng tới tiền hàng và tiền thuế, bạn đàm phán với bên đấy xem có thể làm BB điều chỉnh hóa đơn được không, Cách này đơn giản hơn. đỡ mất 1 liên hóa đơn.
   
 5. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Hội viên mới

  Ðề: Viết sai địa chỉ công ty trên hóa đơn GTGT!

  “Xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn” . và khai báo thuế theo thông tư 64
  [TABLE]
  [TR]
  [TD]
  BỘ TÀI CHÍNH
  --------
  [/TD]
  [TD="width: 367"]
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 223"]
  Số: 64/2013/TT-BTC
  [/TD]
  [TD="width: 367"]
  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  THÔNG TƯ Số: 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013
  [h=5]HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ[/h]
  Chương III
  SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
  Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập
  1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
  3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.  Chúng ta có 3 trường hợp:
  Trường hợp 1 (TH1): Hóa đơn viết sai.chưa xé khỏi cuống chưa giao khách hàng
  Trường hợp 2 (TH2): Hóa đơn đã xé rời khỏi cuống, đã giao khách và hai bên phát hiện sai, hoặc chưa giao nhưng đã xé khỏi cuống
  Trường hợp 3 (TH3): Viết sai thuế suất, thuế giá trị gia tăng. đã xẽ khỏi cuống giao khách hai bên đã khai báo thuế GTGT => sau đó phát hiện sai sót


  01/ Trường hợp 1: Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. Với những hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống cần hủy bỏ thì phải gạch chéo các liên của tờ hóa đơn, và ghi chữ hủy bỏ vào các liên. Tuyệt đối không được xé rời tờ hóa đơn khỏi quyển hóa đơn. Kế toán phải lưu giữ đầy đủ các liên ngay tại cuống không xé ra gấp lại để đó khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng ghi số hóa đơn xóa bỏ đó ở cột số [15]
  Ghi vào cột số : 15 xóa bỏ
  [​IMG]

  Bên bán: Gấp tờ hóa đơn sai này lại để tại cuống và xuất tờ khác thay thế tuyệt đối ko xé rời khỏi cuống, nếu
  xé khỏi cuống áp dụng phương pháp 2 dưới đây


  2/ Trường hợp 2 : Với những hóa đơn đã xé rời khỏi quyển và giao cho người mua mà hai bên chưa khai báo thuế. Sau đó mới phát hiện viết sai như:
  sai tên, địa chỉ, mã số thuế hoăc ghi sai số lượng, đơn giá, giá thanh toán… thì:
  Thủ tục về hóa đơn:
  - Hai bên mua và bán phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của hóa đơn ghi sai.
  - Bên bán : Thu hồi đủ các liên của tờ hóa đơn sau đó gạch chéo ghi chữ hủy bỏ và lưu trên quyển hóa đơn. Đồng thời
  bên bán phải lập hóa đơn mới giao cho khách hàng và ghi ngay trên tờ hóa đơn mới "thay thế tờ hóa đơn số ký hiệu,
  sêri, ngày… tháng… năm… " của tờ hóa đơn hủy bỏ.
  -Bên mua, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ.
  Kê khai thuế HTKK:
  - Bên bán: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số: 01-1/GTGT Bên bán ghi âm hóa đơn cũ, ghi dương hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT.
  [​IMG]
  - Bên mua: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số:
  01- 2/GTGT Bên bá ghi âm hóa đơn cũ, ghi dương hóa đơn mới giá chưa thuế và tiền thuế GTGT.
  [​IMG]
  Mẫu Biên bản hủy hóa đơn GTGT
  [h=3]Hủy hóa đơn giá tri gia tăng là công việc được thực hiện mỗi khi kế toán ghi sai bất kỳ một thông tin nào đó trong nội dung bắt buộc được ghi trên hóa đơm GTGT. [/h]
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ..............
  BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN
  - Căn cứ vào hợp đồng .......... ngày .... tháng ... năm ....... ký giữa Công ty ..............................và Công ty........................................ về việc mua bán ..........................
  - Căn cứ vào thực trạng hoá đơn GTGT số ...... ngày .../.../.... mà Công ty ...................................đã cấp cho Công ty ........................................
  - Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..... Tại Trụ sở Công ty ......................................, Số nhà................... Chúng tôi gồm có:
  BÊN A: .............................................................................
  Địa chỉ : ............................................
  Mã số thuế : ............................................
  Do Ông/Bà : ......................................,Chức vụ: ................, làm đại diện
  BÊN B: .............................................................................
  Địa chỉ : …………......................…..
  Mã số thuế : ............................................
  Do Ông (Bà): ....................................., Chức vụ: ................, làm đại diện
  - Hai bên cùng nhau xác nhận việc huỷ bỏ hoá đơn GTGT số .......... ngày .../.../...... mà Công ty ................................ đã cấp cho Công ty ..................................
  1/ Lý do huỷ bỏ hoá đơn.
  - Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng theo như hợp đồng đã ký giữa hai bên, và khối lượng còn thiếu.
  2/ Cam kết.
  - Công ty ......................................... và Công ty ......................................cam kết không sử dụng hoá đơn GTGT số ....... ngày .../.../.... trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  - Công ty ....................................................cam kết không kê khai thuế GTGT đầu vào của hoá đơn số ......... của Công ty ................................ Nếu có sự sai trái trong việc kê khai thuế của hoá đơn trên, Công ....................... hoàn toàn chịu trách nhiệm
  - Liên 2 của hoá đơn số ....... được hoàn trả lại cho Công ty ...............................................................
  Biên bản được lập thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN (GTGT)
  Số: 01/09/2012/BBĐCHĐ
  - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP và các văn bản hướng dẫn- Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên
  Hôm nay, ngày 01 tháng 09 năm 2012, Chúng tôi hai bên gồm có:​
  BÊN BÁN HÀNG/ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGHĨA SƠN
  Mã số thuế: 0 3 1 0 7 4 5 3 3 0
  Địa chỉ: 219/58 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: 08 3851 9517 Fax: 08 3851 5661
  Đại diện: ông Nguyễn Trọng Nghĩa Chức vụ: Giám đốc
  BÊN MUA HÀNG / MUA DỊCH VỤ
  Công ty: CÔNG TY TNHH VINA GE
  Mã số thuế: 1 1 0 1 0 8 4 7 1 3
  Địa chỉ: Lô D9, đường số 4, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, T Long An
  Điện thoại: Fax:
  Đại diện: …………………………………… Chức vụ:……………………………………..

  Hai bên cùng thống nhất lập biên bản này điều chỉnh thông tin những hóa đơn do bên bán xuất cho bên mua như sau
  Mẫu số : 01GTKT3/001 Ký hiệu: NS/11P
  - Hóa đơn số: 0000010 ngày 27/04/2012 ; - Hóa đơn số: 0000016 ngày 23/05/2012
  - Hóa đơn số: 0000022 ngày 02/07/2012 ; - Hóa đơn số: 0000026 ngày 01/08/2012
  - Hóa đơn số: 0000027 ngày 01/08/2012 ; - Hóa đơn số: 0000031 ngày 01/09/2012
  LÝ DO ĐIỀU CHỈNH:
  Bên bán đã ghi sai thông tin địa chỉ bên mua trên các hóa đơn trên
  NỘI DUNG SAI CẦN ĐIỀU CHỈNH:
  - Địa chỉ người mua hàng đã ghi trên các hóa đơn trên: Lô D9 Đường số 4, KDC Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
  - Các chỉ tiêu khác không thay đổi
  NỘI DUNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:
  - Địa chỉ người mua hàng được điều chỉnh đúng lại như sau: Lô D9, đường số 4, KCN Nhựt Chánh, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
  - Các chỉ tiêu khác không thay đổi
  Hai bên cùng đồng ý điều chỉnh thông tin các hóa đơn trên làm căn cứ xác lập tính hợp pháp của các hóa đơn trên
  Biên bản này được lập thành 02 bản, đơn vị bán hàng giữ 01 bản,đơn vị mua hàng giữ 01 bản

  ĐẠI DIỆN BÊN BÁN HÀNG ĐẠI DIỆN BÊN MUA HÀNG

  3/ Trường hợp 3: Viết sai thuế suất, thuế giá trị gia tăng. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
  Hai bên lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn đã ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trong biên bản điều
  chỉnh phải ghi rõ nguyên nhân, giá thanh toán, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn.
  Bên bán lập hóa đơn GTGT bổ sung thuế suất, tiền thuế và ghi rõ trên tờ hóa đơn là:"Số thuế GTGT ghi bổ sung (hoặc
  điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT) của hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn ghi sai và
  theo biên bản điều chỉnh hóa đơn ngày… tháng… năm".
  Kê khai thuế HTKK:
  Nếu là tăng so với giá trị cần viết
  - Bên bán:
  +Xuất hóa đơn điều chỉnh tăng
  +Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số: 01-1/GTGT Bên bán ghi ghi dương phần giá trị xuất thêm hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT.
  [h=2]- Bên mua: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số:
  01- 2/GTGT Bên ghi dương hóa đơn mới giá chưa thuế và tiền thuế GTGT.
  Nếu là giảm so với giá trị cần viết
  - Bên bán:
  +Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm
  +Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số: 01-1/GTGT Bên bán ghi âm phần giá trị xuất thêm hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT.
  [/h][h=2]- Bên mua: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số:
  01- 2/GTGT Bên ghi âm hóa đơn mới giá chưa thuế và tiền thuế GTGT.
  [/h]4/ CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN SAI SÓT SỬA CHỮA VÀ KÊ KHAI HÓA ĐƠN


  [TABLE]
  [TR]
  [TD="colspan: 3"]TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, colspan: 3"]CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 630, colspan: 3"] ───────── ───────────────────[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 258"]Số : 7275 /CT-TTHT[/TD]
  [TD="width: 18"][/TD]
  [TD="width: 354"] TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2013.[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 258"]
  V/v: Điều chỉnh hóa đơn.
  [/TD]
  [TD="width: 18"][/TD]
  [TD="width: 354"][/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam
  Địa chỉ: lầu 1, toà nhà Etown.EW, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TPHCM
  Mã số thuế: 0100773891-001

  Trả lời văn thư số 346/09/13/Intertek HCM ngày 16/09/2013 của Chi nhánh về việc điều chỉnh hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
  “Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn lập sai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hoá đơn tại người bán.
  Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hoá, dịch vụ và các thoả thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”
  Trường hợp Chi nhánh đã lập hóa đơn và giao cho khách hàng ghi sai chỉ tiêu tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế thì hai bên mua bán lập biên bản thu hồi hóa đơn sai và lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới (ghi ngày, tháng lập lại hóa đơn) phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và ghi rõ thay thế hóa đơn ký hiệu, số ... ngày ... tháng ... năm. Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT Chi nhánh ghi âm hóa đơn cũ, ghi dương hóa đơn mới doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT.
  Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

  [TABLE]
  [TR]
  [TD]Nơi nhận:
  - Như trên;
  - P.KT2;
  - P.PC;
  - Web;
  - Lưu (TTHT, HC).
  2364-245192 (19.09.2013)Vhdchau
  [/TD]
  [TD="width: 384"]
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trần Thị Lệ Nga

  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CỤC THUẾ TỈNH TRÀ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------------- ---------------------------------------------------
  Số : 2031/CT-TTHT Trà Vinh, ngày 19 tháng 12 năm 2012
  V/v điều chỉnh sai sót của
  hóa đơn đã lập

  Kính gửi: Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh.

  Trả lời công văn số 1199/CCT-KKKT ngày 07/12/2012 của Chi cục Thuế thành phố Trà Vinh về việc xử lý và kê khai thuế đối với hóa đơn đã lập; sau khi xem xét nội dung công văn Cục Thuế tỉnh Trà Vinh có ý kiến như sau:Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 14 và khoản 3, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:“Điều 14. Lập hóa đơn2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơna…Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.Điều 18. Xử lý đối với hóa đơn đã lập...3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.Theo quy định trên và liên hệ 02 trường hợp trong công văn Chi cục Thuế đã nêu thì:- Trường hợp 1: trong tháng 10/2012 doanh nghiệp bán phát hiện hoá đơn đã kê khai trên tờ khai tháng 8/2011 sai sót về doanh số chưa thuế, số thuế GTGT phải nộp theo quy định trên thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số, ký hiệu, ngày tháng của các hóa đơn đã ghi sai; bên bán, bên mua đã kê khai thuế hóa đơn này vào tháng năm nào; đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót (cụ thể trường hợp này là điều chỉnh tăng doanh số, số tiền thuế GTGT của phần chênh lệch) cho số hóa đơn…ký hiệu…(của hóa đơn cũ bị sai). Tuy nhiên, do bên bán không lập hóa đơn điều chỉnh mà lập hóa đơn thay thế (có doanh số, thuế GTGT đã lập trong tháng 8/2011 và phần chênh lệch) cho hóa đơn đã lập sai và đã thực hiện kê khai thuế trong tháng 10/2012 là không đúng theo quy định. Đề nghị Chi cục Thuế hướng dẫn người bán thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC như đã nêu trên, đồng thời xem xét mức độ vi phạm để xử lý đúng theo quy định.- Trường hợp 2: tương tự như trường hợp 1 nhưng hóa đơn sai sót là lập sai tên người mua hàng, theo quy định thì bên bán và bên mua lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai. Trên biên bản ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hoá đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hoá đơn đã lập; bên bán, bên mua đã kê khai thuế hoá đơn này vào tháng, năm nào. Đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót (cụ thể trường hợp này là điều chỉnh về tên người mua), đối với các chỉ tiêu và số liệu trên hóa đơn cũ không bị sai thì ghi lại đầy đủ trên hóa đơn mới (hóa đơn điều chỉnh) cho số hóa đơn…ký hiệu…(của hóa đơn cũ bị sai). Căn cứ hóa đơn này và hóa đơn cũ bị sai, người bán kê khai trên mẫu 01-1/GTGT (Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra) ghi đầy đủ các chỉ tiêu của hóa đơn cũ bị sai và ghi âm các số liệu trên hóa đơn cũ bị sai; đồng thời ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn điều chỉnh với số liệu dương (như vậy về số liệu trên hóa đơn cũ đã kê khai thuế trước đây thì không có gì thay đổi, nhưng số liệu kê khai kỳ này đã được bù trừ giữa số liệu âm và số liệu dương trên 01-1/GTGT và nội dung điều chỉnh đã được kê khai trong kỳ này- kỳ phát sinh hóa đơn điều chỉnh). Người mua cũng kê khai tương tự trên mẫu 01-2/GTGT (Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào). Trường hợp phát hiện hoá đơn sai sót về doanh số, thuế GTGT thì thực hiện như trường hợp 1 đã nêu trên.Riêng đối với hoạt động xây dựng cơ bản đề nghị xác định từng thời điểm để lập hóa đơn thực hiện đúng theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC như đã nêu trên.Cục Thuế tỉnh Trà Vinh trả lời cho Chi cục Thuế nắm và hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện, nếu còn vấn đề gì chưa rõ đề nghị Chi cục Thuế liên hệ với Cục Thuế tỉnh Trà Vinh (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ, ĐT: 0743.863228; 0743.867504) để được hướng dẫn thêm./.
  Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG
  - Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG
  - Các phòng: THDT, KKKT, KTr, TTr;
  - Lưu: VT, TTHT.
  (đã ký)


  Trần Hoàng Hiệp


  [TABLE]
  [TR]
  [TD]
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
  -------
  [/TD]
  [TD="width: 367"]
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 223"]Số: 4359/CT-TTHT
  V/v: Hoá đơn, chứng từ
  [/TD]
  [TD="width: 367"]
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2013
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [TABLE]
  [TR]
  [TD]
  Kính gửi:
  [/TD]
  [TD="width: 391"]Công ty TNHH Văn Hóa Việt Văn
  Địa chỉ: D6, Thất Sơn, P.15, Q.10, TP.HCM
  Mã số thuế : 0302685624
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Trả lời văn thư số 33-CV-2013 ngày 27/06/2013 của Công ty về hoá đơn, chứng từ, Cục thuế TP có ý kiến như sau:Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:+ Tại Khoản 1 Điều 14 qui định nguyên tắc lập hóa đơn:“...Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ....”.+ Tại Điều 18 qui định việc xử lý đối với hóa đơn đã lập:“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.Căn cứ qui định nêu trên, về nguyên tắc các nội dung ghi trên hóa đơn phải rõ ràng, không được tẩy xóa, sửa chữa..., trường hợp hóa đơn đã lập giao cho người mua nếu phát hiện lập sai các chỉ tiêu như: tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hoặc người bán... thì phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai và người bán lập lại hóa đơn mới theo qui định. Trường hợp hóa đơn đã lập sai các chỉ tiêu về số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập lại hóa đơn điều chỉnh sai sót theo Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên.Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hịên theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. [TABLE]
  [TR]
  [TD]
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - P.KT4
  - Phòng PC;
  - Lưu: VT, TTHT
  1472-185170/Thắng
  [/TD]
  [TD="width: 295"]
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trần Thị Lệ Nga
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

   
 6. elm chen

  elm chen Member Hội viên mới

  Ðề: Viết sai địa chỉ công ty trên hóa đơn GTGT!

  anh Chudinhxinh: em thấy TH 2 của anh có BB hủy HĐ nhưng vẫn thấy BB điều chỉnh tức là sao ạ, có thể dùng BB điều chỉnh để thay đổi địa chỉ, tên công ty( theo thông tư công văn nào?) hoặc không được thì khi hủy 1 HĐ phải dùng // 2 BB đó ạ
  anh có biết về BHXH không tư vấn cho em với ạ
   
 7. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Hội viên mới

  Ðề: Viết sai địa chỉ công ty trên hóa đơn GTGT!

  Biên bản điều chỉnh dùng cho trường hợp 3 đó bạn , hủy cho trường hợp 2 => đó là mẫu mình áp lên nên ko đi theo thứ tự thôi bạn


   
 8. bolatatca

  bolatatca Member Hội viên mới

  Ðề: Viết sai địa chỉ công ty trên hóa đơn GTGT!

  Trường hợp của em thì thế này:
  Em xuất hóa đơn cho khách trước, thanh toán sau (vì khách hàng là bên nhà nước mà). Nhưng sau đó họ lại hủy hợp đồng, trả lại hóa đơn cho em, thế này thì vẫn quy vào trường hợp 2 các bác nhỉ?
   
 9. hieu-tran

  hieu-tran New Member Hội viên mới

  Ðề: Viết sai địa chỉ công ty trên hóa đơn GTGT!

  Bác chudinhxinh:em thuộc TH 2, thu hồi hd về, xuất hđ mới kèm bb hủy hđ chứ không ghi "thay thế tờ hóa đơn số ký hiệu,
  sêri, ngày… tháng… năm… " của tờ hóa đơn hủy bỏ. có sao không bác?
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.