Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

asagy2009

New Member
Hội viên mới
em có cái này anh chị chịu khó xem
ở dưới
có công thức mà em kh hiểu cái đó lắm:chetroi:
có thể cho em ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí di vay đối với các khoản vay vốn chung kh?
thanks nhiều

---------- Post added at 08:45 PM ---------- Previous post was at 07:25 PM ----------

:tapta::tapta::tapta::tapta::tapta::ngay:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Re: Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

ôi dc rồi
help me

---------- Post added at 12:05 PM ---------- Previous post was at 11:58 AM ----------

share


---------- Post added at 12:06 PM ---------- Previous post was at 12:05 PM ----------

share


---------- Post added at 12:08 PM ---------- Previous post was at 12:06 PM ----------

1286090284585077049_574_0.jpg
[/URL][/IMG]
 
Sửa lần cuối:
Re: Ðề: Re: Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

[/COLOR]
1286090284585077049_574_0.jpg
[/URL][/IMG]

Cái công thức đó trích từ VAS 16 (chi phí đi vay) đọc nó rất khó hiểu bạn làm tuần tự theo các bước sau thì sẽ được thôi.
VD tính CP được vốn hóa cho xây dựng từ hai khoản vay chung:
- Vay ngân hàng A từ 1/4/N -> 1/4/N+2: 1.500.000, lãi suất: 20%/năm, lãi đơn trả hàng năm
- Vay NH B từ 1/1/N -> 31/12/N+2: 1.000.000 , lãi suất: 21%/năm, lãi đơn trả hàng năm
Chi phí xây dựng:
Ngày 1/10/N sử dụng vốn vay NH A là: 800.000
Ngày 1/7/N sử dụng vốn vay NH B là: 1.000.000

Tiền hành theo 5 bước.
B1 xác định chi phí lãi vay = số tiền vay*thời gian*lãi suất (cả 2 ngân hàng)

(1.500.000 x 20% x 9/12) + (1.000.000 x 21%) = 225.000+210.000 = 435.000

B2 xác định số dư nợ bình quân của năm= số tiền vay*số tháng vay/12 tháng (cả 2 khoản vay)

= 1.500.000 x 9/12 +1.000.000 x 12/12 = 2.125.000

B3 Xác định tỷ lệ vốn hóa = lãi vay phải trả/nợ gốc bình quân
= 435.000/2.125.000 = 20,47%

B4 xác định chi phí xây dựng lũy kế bình quân năm = số tiền SD cho xây dựng*số tháng/12 tháng
Khoản vay của NH A: 1.000.000 x 6/12 = 500.000
Khoản vay của NH B: 800.000 x 3/12 = 200.000
Cộng 700.000

B5: Xác định chi phí đi vay được vốn hóa: 700.000 x 20,47% = 143.290

Quá đơn giản phải không, nhiều khi ta cứ tự phức tạp vấn đề lên cho khó hiểu thôi.
 
Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

B1 xác định chi phí lãi vay = số tiền vay*thời gian*lãi suất (cả 2 ngân hàng)

(1.500.000 x 20% x 9/12) + (1.000.000 x 21%) = 225.000+210.000 = 435.000
9/12 ở đâu ra vậy ạ . có phải là thời gian kh, đó là thời gian nào vậy ạ
 
Re: Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

B1 xác định chi phí lãi vay = số tiền vay*thời gian*lãi suất (cả 2 ngân hàng)

(1.500.000 x 20% x 9/12) + (1.000.000 x 21%) = 225.000+210.000 = 435.000
9/12 ở đâu ra vậy ạ . có phải là thời gian kh, đó là thời gian nào vậy ạ
Vay từ 1/4 đến cuối năm là 9 tháng, chia 12 là 1 năm 12 tháng, 20% là lãi suất của 1 năm (là XĐ lãi vay của năm N đó bạn)
 
Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

cho mình hỏi về ý nghĩa của việc số tháng/12


= 1.500.000 x 9/12 +1.000.000 x 12/12 = 2.125.000

B3 Xác định tỷ lệ vốn hóa = lãi vay phải trả/nợ gốc bình quân
= 435.000/2.125.000 = 20,47%

B4 xác định chi phí xây dựng lũy kế bình quân năm = số tiền SD cho xây dựng*số tháng/12 tháng
Khoản vay của NH A: 1.000.000 x 6/12 = 500.000
Khoản vay của NH B: 800.000 x 3/12 = 200.000

ý mình là nếu chúng ta tính vậy(như bạn làm) thì nó hợp lý hơn so với việc tính theo kiểu này như thế nào?
435.000/(1.000.000+1.500.000)*(800.000+1.000.000)
(nói rõ hơn cái tính bình quân bằng cách chia 12 tháng có tác dụng gì)?
 
Re: Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

cho mình hỏi về ý nghĩa của việc số tháng/12


= 1.500.000 x 9/12 +1.000.000 x 12/12 = 2.125.000

B3 Xác định tỷ lệ vốn hóa = lãi vay phải trả/nợ gốc bình quân
= 435.000/2.125.000 = 20,47%

B4 xác định chi phí xây dựng lũy kế bình quân năm = số tiền SD cho xây dựng*số tháng/12 tháng
Khoản vay của NH A: 1.000.000 x 6/12 = 500.000
Khoản vay của NH B: 800.000 x 3/12 = 200.000

ý mình là nếu chúng ta tính vậy(như bạn làm) thì nó hợp lý hơn so với việc tính theo kiểu này như thế nào?
435.000/(1.000.000+1.500.000)*(800.000+1.000.000)
(nói rõ hơn cái tính bình quân bằng cách chia 12 tháng có tác dụng gì)?

Bạn có thể kiểm chứng lại bằng cách đối chiếu với các công thức mà bạn đã trích dẫn ở trên, cách mình làm là xuất phát từ đó ra thôi, mình chỉ làm theo thứ tự để cho dễ hiểu hơn (ít ra là đối với mình)

Mình giải thích thêm 1 tý nhé.
VD khoản vay của Ngân hàng A đươc vay từ ngày từ 1/4/N như vậy là đến cuối năm N bạn phải trả lãi vay cho 9 tháng trên số tiền vay 1.500.000, lãi suất: 20%/năm. Tuy nhiên đến đến tháng 10/N bạn mới SD 800.000 trong số tiền vay của NH A để phục vụ cho XD, như vậy chỉ tiền lãi của 800.000 trong khoảng thời gian là 3 tháng được vốn hóa.

Việc chia cho 12 tháng chỉ là để đồng nhất các đơn vị trong tính toán thôi vì lãi vay là tính cho 1 năm mà vì vậy số dư nợ gốc mới cần chi cho 12 tháng và số tiền dùng cho xây dựng cũng chia 12 tháng, nếu bạn không thích số 12 thì bạn chia lãi vay cho 12 để quy về lãi suất của 1 tháng thì các số còn lại không cần chia 12 nữa.

ý mình là nếu chúng ta tính vậy(như bạn làm) thì nó hợp lý hơn so với việc tính theo kiểu này như thế nào?
435.000/(1.000.000+1.500.000)*(800.000+1.000.000)
(nói rõ hơn cái tính bình quân bằng cách chia 12 tháng có tác dụng gì)?
Làm như cách của mình mới thể hiện được yếu tố thời gian sử dụng vốn vay cho xây dựng trong tổng thời gian vay vốn, công thức của bạn chỉ đúng khi thời gian bạn vay vốn và thời gian bạn sử dụng vốn vay vào việc xây dựng là trùng nhau. Như vậy nhé.:k5429592:
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

Cái công thức đó trích từ VAS 16 (chi phí đi vay) đọc nó rất khó hiểu bạn làm tuần tự theo các bước sau thì sẽ được thôi.
VD tính CP được vốn hóa cho xây dựng từ hai khoản vay chung:
- Vay ngân hàng A từ 1/4/N -> 1/4/N+2: 1.500.000, lãi suất: 20%/năm, lãi đơn trả hàng năm
- Vay NH B từ 1/1/N -> 31/12/N+2: 1.000.000 , lãi suất: 21%/năm, lãi đơn trả hàng năm
Chi phí xây dựng:
Ngày 1/10/N sử dụng vốn vay NH A là: 800.000
Ngày 1/7/N sử dụng vốn vay NH B là: 1.000.000

Tiền hành theo 5 bước.
B1 xác định chi phí lãi vay = số tiền vay*thời gian*lãi suất (cả 2 ngân hàng)

(1.500.000 x 20% x 9/12) + (1.000.000 x 21%) = 225.000+210.000 = 435.000

B2 xác định số dư nợ bình quân của năm= số tiền vay*số tháng vay/12 tháng (cả 2 khoản vay)

= 1.500.000 x 9/12 +1.000.000 x 12/12 = 2.125.000

B3 Xác định tỷ lệ vốn hóa = lãi vay phải trả/nợ gốc bình quân
= 435.000/2.125.000 = 20,47%

B4 xác định chi phí xây dựng lũy kế bình quân năm = số tiền SD cho xây dựng*số tháng/12 tháng
Khoản vay của NH A: 1.000.000 x 6/12 = 500.000
Khoản vay của NH B: 800.000 x 3/12 = 200.000
Cộng 700.000

B5: Xác định chi phí đi vay được vốn hóa: 700.000 x 20,47% = 143.290

Quá đơn giản phải không, nhiều khi ta cứ tự phức tạp vấn đề lên cho khó hiểu thôi.

Mình đã hiểu cách tính này. Mình có 1 câu hỏi: Lãi đi vay là 435.000 trong đó chi phí được vốn hóa là 143.290. Như vậy phần 143.290 sẽ được đưa vào 241 (vd như vậy) còn phần chênh lệch 291.710 mình xử lý như nào nhỉ? cho vào 635 ah?
Mong câu trả lời của bác MOD và mọi người!
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

Mình đã hiểu cách tính này. Mình có 1 câu hỏi: Lãi đi vay là 435.000 trong đó chi phí được vốn hóa là 143.290. Như vậy phần 143.290 sẽ được đưa vào 241 (vd như vậy) còn phần chênh lệch 291.710 mình xử lý như nào nhỉ? cho vào 635 ah?
Mong câu trả lời của bác MOD và mọi người!

Đúng vậy đó bạn, lãi vay thường đưa vào 635.
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

cho mình hỏi. nếu trong khoản vay chung có phát hành trái phiếu từ năm trước thì tính số dư nợ bình quân chỉ tính cho những khoản vay trong năm hay tính cả khản vay từ năm trước nữa. mong đuọc sự quan tâm của mọi người
 
Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

Đại ca cho e hỏi: thu nhập phát sinh khoản vay chung (như lãi đầu tư tậm thời từ khoản vay chung) có được tính làm giảm chi phí đi vay từ khoản vay chung không?
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

B1 xác định chi phí lãi vay = số tiền vay*thời gian*lãi suất (cả 2 ngân hàng)

(1.500.000 x 20% x 9/12) + (1.000.000 x 21%) = 225.000+210.000 = 435.000

Đại ca cho e hỏi: thu nhập phát sinh khoản vay chung (như lãi đầu tư tậm thời từ khoản vay chung) có được tính làm giảm chi phí đi vay từ khoản vay chung không?
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Ví dụ thực tế về vốn hóa chi phí đi vay đối với các khoản vay vốn chung?

cho e hỏi ..nếu muốn tính tỉ lệ vốn hóa đối với các khoản vay chung của năm N+1 thì sao ạ?????
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top