Văn bản Kiểm toán

Thảo luận trong 'Kiểm toán độc lập' bắt đầu bởi Thien Thanh_, 2/5/10.

 1. Thien Thanh_

  Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi Thành viên BQT Hội viên mới

  Constructing by Thien Thanh_...


  :xinchao::xinchao: các bạn,

  DKT rất hoan nghênh các bạn có văn bản được nêu tên ở trên (hoặc văn bản liên quan đến kiểm toán) gửi bài có đính kèm file, đường link share để cùng xây dựng topic này.
  Hoặc gửi về mail: tdmc710@yahoo.com

  - Lưu ý nếu post bài ở topic này thì các bạn cần đưa lên nội dung bài viết, format bài viết giống bài #3 nhé (nếu ko Thien Thanh_ sẽ sửa lại bài viết của bạn)

  - Khuyến khích các file word, Character set: Unicode, font Times New Roman, size 12.

  Thanks all!
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/5/10

 2. Thien Thanh_

  Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi Thành viên BQT Hội viên mới

  Các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  http://www.4shared.com/file/YqFoOpj2/VSA.html


  STT Nội dung

  Đợt 1 QĐ số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/09/1999

  CM 200
  Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính
  CM 210
  Hợp đồng kiểm toán
  CM 230
  Hồ sơ kiểm toán
  CM 700
  Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

  Đợt 2 QĐ số 219/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000

  CM 250
  Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui định trong kiểm toán báo cáo tài chính
  CM 310
  Hiểu biết về tình hình kinh doanh
  CM 500
  Bằng chứng kiểm toán
  CM 510
  Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu năm tài chính
  CM 520
  Quy trình phân tích
  CM 580
  Giải trình của Giám đốc

  Đợt 3 QĐ số 143/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001

  CM 240
  Gian lận và sai sót
  CM 300
  Lập kế hoạch kiểm toán
  CM 400
  Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ
  CM 530
  Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác
  CM 540
  Kiểm toán các ước tính kế toán
  CM 610
  Sử dụng tư liệu của kiểm toán nội bộ


  Đợt 4 QĐ số 28/2003/QĐ-BTC ngày 14/03/2003


  CM 220 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
  CM 320 Tính trọng yếu trong kiểm toán
  CM 501 Bằng chứng kiểm toán bổ sung đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt
  CM 560 Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính
  CM 600 Sử dụng tư liệu của kiểm toán viên khác

  Đợt 5 QĐ số 195/2003/QĐ-BTC ngày 28/11/2003

  CM 401 Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học
  CM 550 Các bên liên quan
  CM 570 Hoạt động liên tục
  CM 800 Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt
  CM 910 Công tác soát xét báo cáo tài chính
  CM 920 Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước

  Đợt 6 QĐ số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005

  CM 402 Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài
  CM 620 Sử dụng tư liệu của chuyên gia
  CM 710 Thông tin có tính so sánh
  CM 720 Những thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán
  CM 930 Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính
  CM1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

  Đợt 7 Số: 101/2005/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2005

  260 Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán;
  505 Thông tin xác nhận từ bên ngoài;

  330 Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro;

  545 Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý.
   
 3. Thien Thanh_

  Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Văn bản Kiểm toán

  Số: 171/2009/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2009
  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ
  kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo
  Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  Số: 94/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2007
  Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán
  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 9/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.  Số 59/2004/QĐ-BTC ngày 9/7/2004

  Quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/5/10
 4. Thien Thanh_

  Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Văn bản Kiểm toán

  Số: 30/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2009
  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập  Số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005
  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.
  Số: 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2004
  Về kiểm toán độc lập

  Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Nghị định số 07/CP ngày 29 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành "Quy chế Kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân".

  Số 64/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2004
  Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập  Số 07/CP ngày 29 tháng 01 năm 1994
  Quy chế Kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/5/10
 5. Thien Thanh_

  Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Văn bản Kiểm toán

  Số 122/2004/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2004
  Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế cho Thông tư 60 TC/CĐKT, ngày 01/09/1997 về Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 155/1998/TT-BTC ngày 08/12/1998 về Bổ sung, sửa đổi Thông tư 60 TC/CĐKT của Bộ Tài chính.
  Số 55/1998/TT-BTC ngày 08/12/1998
  Bổ sung, sửa đổi Thông tư 60 TC/CĐKT của Bộ Tài chính.  Số 60 TC/CĐKT ngày 01/09/1997
  Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
   
 6. Thien Thanh_

  Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Văn bản Kiểm toán

  Sô: 60/2006/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2006
  Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán
   
 7. Thien Thanh_

  Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Văn bản Kiểm toán

  Số: 89/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2007
  Vê việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.  Số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004
  Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
   
 8. Thien Thanh_

  Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Văn bản Kiểm toán

  Số: 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 02 năm 2005
  Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng

  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999 về việc ban hành Quy chế Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng; Quyết định số 499/2000/NHNN5 ngày 05/12/2000 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụn ban hành kèm theo quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999  Số: 499/2000/NHNN5 ngày 05/12/2000
  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999  Số: 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999
  Về việc ban hành Quy chế Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng.
   
 9. Thien Thanh_

  Thien Thanh_ Trần Lạc Nhi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Văn bản Kiểm toán

  Số 37/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
  Luật kiểm toán nhà nước
   
 10. NguyenVan1992

  NguyenVan1992 New Member Hội viên mới

  len len nào .. !!!
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.