Văn bản ban hành tháng 6 -2010

Thảo luận trong 'Cập nhật văn bản pháp luật' bắt đầu bởi Susun, 3/6/10.

 1. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  CHÍNH PHỦ

  Phê duyệt quy hoạch khu bảo tồn biển đến năm 2020 - Ngày 26/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 742/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng hệ thống khu bảo tồn biển nhằm bảo vệ các hệ sinh thái, các loài thủy sinh vật biển có giá trị kinh tế, khoa học, góp phần phát triển kinh tế biển, cải thiện sinh kế của cộng đồng ngư dân các địa phương ven biển. Cụ thể, mục tiêu của giai đoạn 2010 - 2015 là thiết lập và đưa vào hoạt động 16 khu bảo tồn biển (Đảo Trần, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hòn Mê, Cồn Cỏ, Hải Vân - Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Nam Yết, Vịnh Nha Trang, Núi Chúa, Phú Quý, Hòn Cau, Côn Đảo, Phú Quốc); đến năm 2015 có ít nhất 0,24% diện tích vùng biển Việt Nam nằm trong các khu bảo tồn biển và khoảng 30% diện tích của từng khu bảo tồn biển được bảo vệ nghiêm ngặt; giai đoạn 2016 - 2020 mục tiêu là nghiên cứu, đề xuất quy hoạch phát triển mở rộng hệ thống khu bảo tồn biển; điều tra, khảo sát, thiết lập và đưa vào hoạt động một số khu bảo tồn biển mới. Một trong những quan điểm thực hiện Quy hoạch này là từng bước đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhằm khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, đồng thời khuyến khích sự tham gia quản lý của cộng đồng dân cư ven biển và hải đảo để quản lý có hiệu quả, bền vững các khu bảo tồn biển.
  Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến là 460 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 dự kiến là 300 tỷ đồng bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương 185 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 90 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ là 25 tỷ đồng. Vốn đầu tư cho giai đoạn 2016 - 2020 dự tính khoảng 160 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương 145 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, phi Chính phủ là 15 tỷ đồng.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Thủ tục bắt giữ tàu biển - Ngày 25/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển. Nghị định này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện việc bắt giữ tàu biển theo quyết định của tòa án để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự, theo ủy thác tư pháp của tòa án nước ngoài và quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ; việc xử lý tàu biển trong trường hợp chủ tàu bỏ tàu và bán đấu giá tàu biển đang bị bắt giữ.
  Theo Nghị định này, giám đốc cảng vụ là người thực hiện hoặc có thể ủy quyền cho cấp phó hoặc trưởng, phó đại diện cảng vụ thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển, quyết định thả tàu biển đang bị bắt giữ. Chi phí thực hiện bắt giữ tàu biển được thanh toán theo nguyên tắc: chủ tàu có trách nhiệm thanh toán nếu yêu cầu bắt giữ tàu biển là đúng; người yêu cầu bắt giữ tàu biển có trách nhiệm thanh toán nếu yêu cầu bắt giữ tàu biển là không đúng; thanh toán từ tiền bán đấu giá tàu trong trường hợp chủ tàu bỏ tàu; ngân sách nhà nước thanh toán trong trường hợp truy đuổi tàu biển mà không truy đuổi được và yêu cầu bắt giữ tàu biển là đúng. Trong thời gian tàu biển bị bắt giữ, chủ tàu, người khai thác tàu có trách nhiệm cung cấp kinh phí bảo đảm duy trì hoạt động của tàu biển bị bắt giữ. Trường hợp chủ tàu, người khai thác tàu không cung cấp hoặc không còn khả năng cung cấp kinh phí duy trì hoạt động của tàu thì thuyền trưởng, đại lý của chủ tàu có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết bảo đảm duy trì hoạt động của tàu biển bị bắt giữ. Trường hợp các cá nhân, tổ chức trên không còn khả năng cung cấp tài chính duy trì hoạt động của tàu thì cảng vụ thực hiện việc bắt giữ tàu biển có trách nhiệm cung cấp tài chính bảo đảm duy trì hoạt động cần thiết của tàu biển. Tiền thu được từ việc bán đấu giá tàu biển được chi trả cho các loại phí, lệ phí, chi phí thực hiện bắt giữ tàu biển và các khoản nợ và phải được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thu được tiền bán đấu giá tàu biển.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/07/2010.

  Chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. Theo đó bổ sung quy định mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống; chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật; đối với chỗ ở do thuê, mượn, cho ở nhờ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 05m2 sàn/01 người. Không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ mới thuộc một trong các trường hợp: chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng; chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật. Điều kiện để công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương là: có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương và tạm trú liên tục tại chỗ ở đó một năm trở lên; nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2010.

  Chậm phát thư, bưu phẩm bị phạt tiền đến 3 triệu đồng - Ngày 24/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện. Theo Nghị định này thì phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với hành vi chậm phát thư, bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hóa đến người sử dụng dịch vụ. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi kiểm tra, khám xét, thu giữ trái pháp luật túi, gói thư, bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hóa. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng đối với hành vi kê khai phiếu gửi không đúng với nội dung bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hóa; làm hư hỏng thư, bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hóa của người sử dụng dịch vụ. Phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 01 triệu đồng đối với hành vi gửi tiền Việt Nam, giấy tờ có giá với giá trị bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại hối, giấy tờ có giá với giá trị bằng tiền nước ngoài trong thư, bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hóa trong nước hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam.
  Cũng theo Nghị định này, các hành vi: không niêm yết giờ mở cửa phục vụ tại các bưu cục giao dịch, điểm phục vụ; không treo biển hiệu tại bưu cục giao dịch, điểm phục vụ, trụ sở chính của doanh nghiệp, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện; không mở cửa hoặc mở cửa bưu cục giao dịch, điểm phục vụ không đúng thời gian niêm yết; không mở thùng thư công cộng theo số lần và thời gian đã niêm yết sẽ bị phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng. Phạt tiền từ 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sử dụng phương tiện vận tải chuyên ngành bưu chính để vận chuyển hàng hóa, chở người trái quy định hoặc sử dụng thiết bị bưu chính, các bưu cục, điểm phục vụ không đúng mục đích; sử dụng màu sắc và biểu trưng trên phương tiện vận tải chuyên ngành bưu chính, thùng thư công cộng không đúng với mẫu đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; không thực hiện đúng quy định về mã bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi mở, đóng các bưu cục giao dịch, bưu cục cửa khẩu biên giới không có quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2010.

  Cơ sở điện ảnh được miễn lệ phí trước bạ - Quy định này được nêu tại Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điện ảnh tại Việt Nam.
  Theo Nghị định này, vốn pháp định để kinh doanh sản xuất phim là 1 tỷ đồng. Cơ sở điện ảnh khi sản xuất phim được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xây dựng rạp chiếu phim để kinh doanh phổ biến phim hoặc xây dựng công trình điện ảnh khác được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Cơ sở điện ảnh được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị, khu dân cư phải dành quỹ đất để xây dựng rạp chiếu phim ở vị trí trung tâm và tỷ lệ xây dựng rạp phù hợp với quy mô phát triển dân số.
  Nghị định quy định, tỷ lệ số buổi chiếu phim truyện Việt Nam tại các rạp phải bảo đảm đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi chiếu, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được chiếu vào khoảng thời gian từ 18h đến 22h hàng ngày. Giờ chiếu phim cho trẻ em dước 16 tuổi tại rạp kết thúc trước 22h. Tỷ lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng số thời lượng phát sóng phim, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được phát sóng vào khoảng thời gian từ 20h đến 22h hàng ngày. Thời lượng phát sóng phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng số thời lượng phát sóng phim; giờ phát sóng dành cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 22h hàng ngày.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/7/2010 và thay thế Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh.

  Nâng cao chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam - Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010. Theo Chương trình này thì giai đoạn 2010 - 2015 mục tiêu là xây dựng mới 4000 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), đảm bảo đồng bộ các TCVN cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế; 45% TCVN của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực; quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 100% các nhóm sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng mới 2000 TCVN, 60% TCVN của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực; 100% phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực đạt trình độ quốc tế; 60% doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng.
  Chương trình quốc gia này gồm 9 dự án: xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành công nghiệp; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành thông tin và truyền thông; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành xây dựng; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành y tế; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành giao thông vận tải; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương. Kinh phí thực hiện Chương trình được huy động từ nguồn vốn của doanh nghiệp là chủ yếu còn nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 - Ngày 25/5/2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 2091/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo Quyết định này thì kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo: có ít nhất 35 tuần thực học đối với cấp tiểu học, 37 tuần đối với cấp THCS và 32 tuần đối với giáo dục thường xuyên. Nghỉ Tết âm lịch đối với giáo viên là 7 ngày, thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.
  Cũng theo Quyết định này thì khung kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 áp dụng chung cho toàn quốc như sau: tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2010, muộn nhất vào ngày 28/8/2010; tổ chức khai giảng sau khi tựu trường; kết thúc học kỳ II muộn nhất vào ngày 25/5/2011; kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2011; thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào ngày 11/01/2011; thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02, 03, 04/6/2011; thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 được tổ chức theo 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 03, 04, 05/7/2011, đợt 2 vào các ngày 08, 09, 10/7/2011, đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2011; tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011 - 2012 hoàn thành trước ngày 31/7/2011.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


  Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hành cạnh tranh - Ngày 27/5/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BKH quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh. Thông tư này áp dụng đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 02 tỷ đồng, là loại hàng hóa thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp bảo đảm, ổn định), sẵn có trên thị trường, có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng. Có 02 mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh được ban hành kèm theo Thông tư này là mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu từ 500 triệu đồng đến dưới 02 tỷ đồng và mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh rút gọn áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng. Trong các mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vào phần in đứng trong các mẫu này thì tổ chức, cá nhân lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh phải giải trình bằng văn bản và đảm bảo không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu; chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sửa đổi, bổ sung.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2010.


  LIEN BO


  Hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài - Ngày 28/5/2010, liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư này áp dụng đối với các chuyên gia nước ngoài được quy định tại khoản 5 Điều 3 của Quy chế nói trên và chỉ áp dụng đối với các chuyên gia mà hợp đồng của họ có hiệu lực từ ngày 20/11/2009. Thông tư bao gồm các quy định về xác nhận và quản lý chuyên gia; thủ tục, hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân và thời hạn giải quyết của cơ quan thuế; thủ tục hải quan...Cụ thể, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng chuyên gia có hiệu lực, chủ dự án gửi cơ quan chủ quản công văn đề nghị xác nhận chuyên gia kèm theo hồ sơ; trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ dự án, cơ quan chủ quản xác nhận chuyên gia theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.
  Tùy từng trường hợp chuyên gia ký hợp đồng với chủ dự án hay với nhà thầu mà chủ dự án hoặc nhà thầu gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia đến cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở của mình. Hồ sơ bao gồm: công văn đề nghị của chủ dự án hoặc của nhà thầu đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia; xác nhận của cơ quan chủ quản về việc chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ; các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của chuyên gia (hợp đồng, chứng từ chi trả thu nhập,…). Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Thông tư: số 02/2000/TT-BKH ngày 12/01/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 52/2000/TT-BTC ngày 05/6/2000 của Bộ Tài chính và Thông tư số 01/2001/TT-TCHQ ngày 09/02/2001 của Tổng cục Hải quan.
   
                
 2. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản ban hành tháng 6 -2010

  CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 01/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 02/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 776/QĐ-TTg về việc thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

  * - Ngày 02/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 775/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020.

  * - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 771/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 770/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 769/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 768/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 767/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 01/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 765/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 31/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 759/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

  * - Ngày 31/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 757/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hồi giáo I-ran.

  * - Ngày 28/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 756/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 28/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 755/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004-2011.

  * - Ngày 26/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 742/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020.

  * - Ngày 27/05/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 744/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch.

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 31/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3645/VPCP-KTTH về việc thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi.

  * - Ngày 28/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3594/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế đối với xe ôtô chở người khai là xe tải Van nhập khẩu.

  * - Ngày 24/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3449/VPCP-TCCV về việc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  * - Ngày 28/05/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3609/VPCP-KTTH về việc thuế đối với xe ôtô tạm nhập, tái xuất.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3077/BGDĐT-CTHSSV về việc báo cáo gấp kết quả thực hiện Quyết định 61/QĐ-TTg về chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông và triển khai các hoạt động tình nguyện hè 2010.

  * - Ngày 01/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên - Môi trường.

  * - Ngày 31/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2155/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2011.

  * - Ngày 27/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1880/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch lần thứ I.

  * - Ngày 27/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2010/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

  * - Ngày 26/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2931/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc phân công chấm chéo bài thi tự luận Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2010.

  * - Ngày 24/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2083/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng – an ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010.

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  * - Ngày 01/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5355/BCT-XNK về việc triển khai Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg.

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2010/TT-BCT về quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2840/QĐ-BCT về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2833/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

  * - Ngày 25/05/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5072/BCT-KHCN về việc giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương.

  BỘ XÂY DỰNG

  * - Ngày 01/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 964/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

  * - Ngày 31/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 960/BXD-HĐXD về việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp trong nước.

  * - Ngày 31/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 956/BXD-HĐXD về việc thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở xây dựng công trình.

  * - Ngày 27/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 942/BXD-QLN về việc xây dựng căn hộ có diện tích nhỏ từ 20 - 30 m2 trong nhà ở chung cư thương mại.

  * - Ngày 27/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 940/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

  * - Ngày 27/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 65/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  * - Ngày 01/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1731/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương trong công ty cổ phần.

  * - Ngày 31/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1707/LĐTBXH-LĐTL về việc chính sách lao động dôi dư.

  * - Ngày 31/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1705/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng doanh nghiệp.

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1700/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chi trả phụ cấp người đại diện vốn nhà nước.

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1699/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ ăn giữa ca.

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1698/LĐTBXH-LĐTL về việc đăng ký thang lương, bảng lương.

  * - Ngày 25/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1622/LĐTBXH-TCDN về việc tăng cường chỉ đạo và đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

  * - Ngày 18/05/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera.

  BỘ Y TẾ

  * - Ngày 31/05/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1816/QĐ-BYT về việc bổ sung, kiện toàn các Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người.

  BỘ TÀI CHÍNH

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6824/BTC-TCT về việc chính sách thuế đối với hoạt động môi giới dịch vụ vận tải quốc tế.

  * - Ngày 24/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 17/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6144/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thu đối với sản phẩm lọc hoá dầu xuất khẩu.

  * - Ngày 14/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6094/BTC-TCT về việc chính sách thuế đối với hệ thống nhà thiếu nhi toàn quốc.

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1457/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1456/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

  * - Ngày 26/05/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1401/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 747/QĐ-BKH về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2010-2011.

  * - Ngày 27/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 3465/BKH-PC về việc ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư.

  * - Ngày 27/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 11/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

  BỘ TƯ PHÁP

  * - Ngày 27/05/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1502/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp năm 2010.

  BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  * - Ngày 26/05/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1869/QĐ-BVHTTDL về việc khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải Vô địch Judo trẻ Châu Á năm 2010 diễn ra tại Thái Lan.

  * - Ngày 26/05/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1868/QĐ-BVHTTDL về việc khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải Vô địch Xe đạp trẻ Châu Á năm 2010 diễn ra tại Tiểu vương quốc Ả Rập.

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  * - Ngày 25/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1394/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu Quôc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.

  * - Ngày 24/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1387/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Hà Nội thuộc Tổng công ty Rau quả, nông sản thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 24/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1384/QĐ-BNN-QLCL về việc tạm dừng việc thực hiện kiểm tra chỉ tiêu hàm lượng nước đối với sản phẩm cá tra, basa fillet đông lạnh xuất khẩu.

  * - Ngày 24/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1502/BNN-TCLN về việc báo cáo tình hình thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và canh tác nương rãy.

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  * - Ngày 25/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1563/BTTTT-KHTC về việc mời tham dự Hội nghị hướng dẫn công tác quản lý tài chính và giao ban phương án điều tra thống kê.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 13/2010/TT-BTTTT về việc quy định áp dụng định mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tầu cá và định mức hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2010.

  * - Ngày 18/05/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 702/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Thể lệ Hội thi kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông.

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  * - Ngày 19/05/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1114/BKHCN-TĐC về việc lập Kế hoạch dự trù kinh phí triển khai Quyết định 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

  THÔNG TƯ TIÊN TỊCH

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  * - Ngày 21/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 787/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình phần mềm ”Thống kê chi phí khám chữa bệnh 2.0”.

  * - Ngày 31/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2065/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn thanh toán chi phí hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân đa tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.

  UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

  * - Ngày 18/05/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 306/QĐ-UBCK về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  * - Ngày 11/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3454/NHNN-CSTT về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng.

  * - Ngày 10/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3418/NHNN-TTGSNH về việc thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

  * - Ngày 10/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3417/NHNN-TTGSNH về việc thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

  * - Ngày 10/05/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3401/NHNN-CSTT về việc huy động và cho vay bằng ngoại tệ.

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  * - Ngày 01/06/2010, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 958/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2010.

  CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  * - Ngày 20/05/2010, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8076/QĐ-CT-THNVDT về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao.

  CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

  * - Ngày 20/05/2010, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước ban hành Quyết định 119/QĐ-VTLTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm lưu trữ quốc gia II.

  * - Ngày 20/05/2010, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước ban hành Quyết định 118/QĐ-VTLTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm lưu trữ quốc gia I.

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  * - Ngày 27/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2764/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu linh kiện, phụ tùng đồng bộ xe 3 bánh gắn máy.

  * - Ngày 24/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2651/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục miễn thuế.

  * - Ngày 18/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2561/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định.

  * - Ngày 18/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2560/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu.

  * - Ngày 18/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2536/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu linh kiện điện thoại và bo mạch điện tử.

  TỔNG CỤC THUẾ

  * - Ngày 21/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1691/TCT-CS về việc xác định ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

  * - Ngày 20/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1676/TCT-TNCN về việc phạt chậm nộp tiền thuế.

  * - Ngày 17/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1632/TCT-TNCN về việc quản lý hồ sơ giảm trừ gia cảnh.

  TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  * - Ngày 20/05/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 586/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ m, thiết bị điện và điện tử đã thực hiện kiểm tra chất lượng.

  * - Ngày 19/05/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 577/TĐC-HDHQ về việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

  * - Ngày 17/05/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 564/TĐC-HCHQ về việc quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  * - Ngày 28/05/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2010/QĐ-UBND về Quy định việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
   
 3. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản ban hành tháng 6 -2010

  CHÍNH PHỦ

  Kiểm soát chặt tình hình tăng giá đất và nhà ở - Đó là một trong những yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5/2010. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới, thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, trước hết là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có các chính sách, giải pháp ứng phó phù hợp, can thiệp kịp thời nhằm bình ổn thị trường, giá cả. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, khẩn trương đề xuất và ban hành các cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư; tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường quản lý thị trường, giá cả, giám sát việc thực hiện các quy định về lưu thông hàng hóa, đăng ký giá, kê khai, niêm yết và bán theo giá niêm yết; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình tăng giá đất và nhà ở, nhất là khu vực Hà Nội và một số thành phố lớn, có giải pháp kiểm soát tình trạng tăng giá đất và nhà ở bất hợp lý trong thời gian qua; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, vi phạm các quy định về quản lý giá, các trường hợp thao túng và tung tin nhằm đẩy giá đất và nhà ở lên cao.
  Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng theo nguyên tắc thị trường và thông lệ quốc tế để bảo đảm tốc độ tăng dư nợ tín dụng và tổng phương tiện thanh toán hợp lý, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và yêu cầu kiềm chế lạm phát, bảo đảm tính thanh khoản của nền kinh tế; tiếp tục chỉ đạo triển khai việc cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả theo Nghị quyết của Quốc hội; áp dụng linh hoạt các biện pháp kinh tế, trước hết là các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, thị trường mở, thị trường liên ngân hàng…để giảm dần mặt bằng lãi suất.

  Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn - Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vừa được Chính phủ ban hành bằng Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010. Theo Nghị định này, nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được hưởng các ưu đãi về đất đai và hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định này. Cụ thể, nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đó; nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư đó; nhà đầu tư có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư đó. Doanh nghiệp siêu nhỏ có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề trong nước; được hỗ trợ 70% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố nơi doanh nghiệp đầu tư; được hỗ trợ 50% kinh phí tư vấn thực tế để thuê tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn nghiên cứu thị trường, tư vấn luật pháp…
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2010.

  Đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính - Ngày 02/6/2010, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 25/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành. Theo đó, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm xây dựng văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính theo đúng phương án đơn giản hóa đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này. Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án này theo nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản và thực hiện trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Chương VIII Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Đối với những thủ tục hành chính được quy định trong luật, pháp lệnh cần phải sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ nêu tại phương án đơn giản hóa ban hành kèm theo Nghị quyết này, giao Bộ Tư pháp chủ trì việc tổng hợp dự án luật, pháp lệnh do các bộ, ngành gửi đến để xây dựng văn bản chung, trình Chính phủ thông qua trước ngày 31/12/2010 dưới hình thức một luật sửa nhiều luật, một pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh theo trình tự, thủ tục rút gọn, trừ những trường hợp đặc thù do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trước ngày 30/10/2010 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị của Chính phủ về việc cho phép bổ sung dự án luật, pháp lệnh theo trình tự, thủ tục rút gọn để thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.
  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp được ưu đãi mức cao nhất - Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 02/6/2010. Theo đó, Nhà nước ưu tiên ngân sách đầu tư tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp được nhà nước ưu đãi, hỗ trợ cao nhất cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ theo các quy định của pháp luật. nhà nước xem xét hỗ trợ từ ngân sách mức cao nhất chi phí đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập và các tổ chức khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp theo các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  Cũng theo Quyết định này, nhiệm vụ phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp được thực hiện trên các lĩnh vực: chọn tạo giống cây trồng, vi sinh vật; bảo vệ thực vật; nông hóa, thổ nhưỡng; chăn nuôi, thú y; nuôi trồng thủy sản; bảo quản và chế biến. Cụ thể là tạo và phát triển các giống cây trồng, vi sinh vật có giá trị kinh tế cao, các quy trình, các chế phẩm từ kỹ thuật bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ nông nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp. Đến năm 2020 xây dựng 02 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong chọn tạo giống cây trồng; xây dựng được 10 phòng thí nghiệm ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ nghiên cứu; xây dựng 2-3 nhà máy sản xuất côn trùng tiệt sinh; xây dựng 9-12 cơ sở chiếu xạ nguồn gamma Co-60 quy mô công nghiệp hoàn chỉnh phục vụ chiếu xạ bảo quản, kiểm dịch và vệ sinh an toàn nông sản, thực phẩm.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Chế độ trợ cấp cho sĩ quan công an nghỉ hưu trước tuổi - Ngày 02/6/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu, hi sinh, từ trần quy định tại Nghị định 43/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân. Theo đó, bổ sung khoản 3 vào Điều 17 quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu như sau: Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Công an nhân dân do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp một lần gồm: trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, từ năm thứ 21 trở đi cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng ½ tháng tiền lương.
  Nghị định này cũng bổ sung Điều 19a sau Điều 19 quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân hưởng lương hy sinh, từ trần. Cụ thể, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương hy sinh được công nhận là liệt sỹ thì thân nhân được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan trước khi hy sinh. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương từ trần thì thân nhân được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan trước khi từ trần.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2010.

  Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia - Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số ngày 02/6/2010. Căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia này, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc bộ, ngành, lĩnh vực sau khi có ý kiến thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chuẩn hóa khái niệm, nội dung, phương pháp tính của từng chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. Các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp và công bố.
  Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/7/2010. Bãi bỏ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

  Quy định chi tiết thi hành Luật Dân quân tự vệ - Ngày 01/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Theo Nghị định này, công dân trong độ tuổi quy định tại Điều 9 của Luật Dân quân tự vệ có trách nhiệm đăng ký tại cấp xã hoặc tại cơ quan, tổ chức. Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức đăng ký lần đầu và đăng ký bổ sung cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Số lượng dân quân tự vệ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Cấp huyện tổ chức trung đội hoặc đại đội dân quân tự vệ cơ động, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự cấp huyện có thể tổ chức trung đội dân quân tự vệ phòng không, pháo binh. Cấp tỉnh tổ chức các đại đội phòng không, pháo binh khi có yêu cầu nhiệm vụ. Xã ven biển, xã đảo, xã có tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên biển tổ chức từ tiểu đội đến trung đội dân quân biển. Cơ quan, tổ chức có tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên biển tổ chức từ tiểu đội, trung đội, hải đội đến hải đoàn tự vệ biển. Hợp tác xã có tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên biển tổ chức từ tiểu đội đến trung đội tự vệ biển.
  Cũng theo quy định tại Nghị định này, mức phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ được tính theo tháng, bằng hệ số mức lương tối thiểu chung của cán bộ công chức, cụ thể: tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng là 0,10; trung đội trưởng, thôn đội trưởng là 0,12; trung đội trưởng dân quân cơ động là 0,20; chỉ huy phó, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã là 0,22; chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã là 0,24. Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung của cán bộ công chức, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã từ ngân sách nhà nước, chế độ công tác phí áp dụng như công chức cấp xã.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2010. Bãi bỏ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.


  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


  Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký kinh doanh - Từ ngày 20/7/2010, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, người thành lập doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền truy cập vào cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu. Hồ sơ đăng ký điện tử được gửi qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia được coi là đã gửi thành công khi máy chủ của Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia nhận được. Doanh nghiệp có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đăng ký, trả phí để nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ chuyển phát.
  Các doanh nghiệp đã đăng ký trước khi Nghị định số 43/2010/NĐ-CP có hiệu lực có tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên doanh nghiệp; doanh nghiệp có thể bổ sung tên địa danh để làm yếu tố phân biệt tên doanh nghiệp và chỉ được bổ sung tên địa danh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Việc đăng ký bổ sung tên địa danh vào tên doanh nghiệp để làm yếu tố phân biệt tên doanh nghiệp không được vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp
  Thông tin về đăng ký doanh nghiệp được công bố công khai, miễn phí trên cổng đăng ký kinh doanh quốc gia với 4 nội dung cơ bản: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật và ngành nghề kinh doanh. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu các thông tin về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ngoài thông tin cơ bản nêu trên phải trả lệ phí, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2010. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh; Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 và Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH.


  Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư - Ngày 02/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư số 13/2010/TT-BKH quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Thông tư này quy định chi tiết về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.
  Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư ban hành theo Thông tư này bao gồm 6 mẫu: Mẫu số 1 - Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm; Mẫu số 2 - Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư hàng tháng đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên; Mẫu số 3 - Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư quý, 6 tháng, cả năm đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên; Mẫu số 4 - Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên; Mẫu số 5 - Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà được trở lên; Mẫu số 6 - Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2010.


  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


  Trợ cấp hàng tháng cho người mất sức lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Đối tượng áp dụng Thông tư này là người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 01/7/2010 và người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng đến ngày 01/7/2010 chưa hết tuổi lao động. Không áp dụng quy định tại Thông tư này đối với đối tượng nói trên mà thuộc một trong các trường hợp sau: đang chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; xuất cảnh trái phép; bị toà án tuyên bố là mất tích; đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đủ điều kiện xét hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; đã chết trước ngày 01/7/2010.
  Mức trợ cấp hàng tháng được tính thống nhất chung, bằng mức trợ cấp hàng tháng đang hưởng của đối tượng quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 01/5/2010, mức trợ cấp bằng 464.267 đồng/tháng, không phụ thuộc vào mức trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hưởng trước đó. Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp này cũng được điều chỉnh theo. Người hưởng trợ cấp hàng tháng, trong thời gian hưởng trợ cấp còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi chết, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/5/2010.
   
 4. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản ban hành tháng 6 -2010

  CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 08/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.

  * - Ngày 04/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

  * - Ngày 04/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2010/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

  * - Ngày 03/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

  * - Ngày 02/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

  * - Ngày 04/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05/2010.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 09/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 826/QĐ-TTg về việc tổ chức kỷ niệm 95 ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/07/1915 - 01/07/2010).

  * - Ngày 08/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 3917/VPCP-KTTH về việc báo cáo kết quả kiểm tra văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 684/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 và kế hoạch kiểm tra năm 2009.

  * - Ngày 07/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 821/QĐ-TTg về việc nhân sự Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

  * - Ngày 07/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 820/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/08/1945 - 19/08/2010) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2010).

  * - Ngày 07/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 819/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu.

  * - Ngày 07/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 803/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Dự án quy hoạch rừng đặc dụng gắn với di tích lịch sử văn hoá tại huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020".

  * - Ngày 04/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 801/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La.

  * - Ngày 04/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

  * - Ngày 04/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 799/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An.

  * - Ngày 04/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 798/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành Dệt May Việt Nam.

  * - Ngày 03/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 796/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở vùng biển và thềm lục địa Việt Nam".

  * - Ngày 02/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 08/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3899/VPCP-KTTH về việc thuế xe ôtô thiết kế chở tiền.

  * - Ngày 04/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3839/VPCP-KTN về việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

  * - Ngày 03/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3755/VPCP-KTTH về việc vốn tín dụng chính sách.

  * - Ngày 03/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3741/VPCP-KTTH về việc tính khoản chi phí hỗ trợ 62 huyện nghèo vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  BỘ TÀI CHÍNH

  * - Ngày 08/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009 - 2010.

  * - Ngày 04/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2010/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống).

  * - Ngày 31/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế đặt hàng trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải.

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2010/TT-BTC về chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

  * - Ngày 18/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2010/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011.

  * - Ngày 05/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5589/BTC-TCT về việc xác định thời hạn cho thuê đất đối với dự án lớn, giao đất nhiều lần.

  * - Ngày 05/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5538/BTC-TCT về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

  * - Ngày 03/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7109/BTC-CST về việc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện.

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7082/BTC-TCT về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục ở khâu nhập khẩu đối với loại xe ôtô thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

  * - Ngày 01/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6980/BTC-TCT về việc bù trừ thuế.

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6839/BTC-NSNN về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2010.

  * - Ngày 26/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1186/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

  BỘ TƯ PHÁP

  * - Ngày 08/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 114/QĐ-BTP về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  * - Ngày 08/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3006/QĐ-BCT về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 01/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2879/QĐ-BCT về việc việc phê duyệt và ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2009.

  BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  * - Ngày 08/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE về việc triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  * - Ngày 07/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1796/LĐTBXH-ATLĐ về việc điều chỉnh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

  * - Ngày 07/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1791/LĐTBXH-LĐTL về việc rà soát, điều chỉnh phân vùng địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp.

  * - Ngày 03/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1772/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng quy chế trả lương trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 01/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 678/QĐ-LĐTBXH về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

  * - Ngày 01/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  * - Ngày 10/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3308/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tổ chức thi và chấm bài thi trắc nghiệm năm 2010.

  * - Ngày 08/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3234/BGDĐT-TCCB về việc thi nâng ngạch biên tập viên lên Biên tập viên chính năm 2010.

  BỘ XÂY DỰNG

  * - Ngày 07/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1022/BXD-KTXD về chi phí tư vấn thiết kế công trình thuỷ lợi.

  * - Ngày 03/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 60/BXD-HĐXD về chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.

  * - Ngày 03/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 992/BXD-QLN về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tiền thuê nhà ở của sinh viên.

  * - Ngày 26/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2010/TT-BXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  * - Ngày 07/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 13/2010/TT-BGTVT về quy định quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  * - Ngày 04/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1503/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Chè Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 04/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1502/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 04/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1501/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi Mê Kông thuộc Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 01/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1470/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 28/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1422/QĐ-BNN-QLCL về các biện pháp tăng cường ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào Tôm nguyên liệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm Tôm có tạp chất.

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  * - Ngày 04/06/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 14/2010/TT-BKH về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 13/2010/TT-BKH về quy định mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

  BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1927/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm phục dựng, bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu ở vùng dân tộc thiểu số.

  * - Ngày 25/05/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1849/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Tín ngưỡng thờ Vua Hùng” trình UNESCO giai đoạn 2011 - 2012.

  BỘ QUỐC PHÒNG

  * - Ngày 31/05/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 72/2010/TT-BQP về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.

  UỶ BAN DÂN TỘC

  * - Ngày 01/06/2010, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 160/QĐ-UBDT về Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc.

  * - Ngày 01/06/2010, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 159/QĐ-UBDT về Quy chế công tác văn thư của Ủy ban Dân tộc.

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  * - Ngày 27/05/2010, Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

  KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  * - Ngày 02/06/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 04/2010/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán.

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  * - Ngày 31/05/2010, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1311/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  * - Ngày 31/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2147/BHXH-CSYT về việc giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

  * - Ngày 17/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 1222/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy trình trả hồ sơ.

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  * - Ngày 09/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3009/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "thiết bị làm lạnh nước".

  * - 09/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3008/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "đông trùng hạ thảo".

  * - 04/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2920/TCHQ-GSQL về việc gia công chất xúc tác Bạc tại nước ngoài.

  * - 02/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2868/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu sản phẩm gia công để tiêu thụ nội địa.

  * - 01/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1105/QĐ-TCHQ về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền.


  * - 31/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2826/TCHQ-KTTT về việc trả lời vướng mắc xác định trị giá tờ khai đăng ký một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần.

  * - 27/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2763/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan.

  * - 27/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2758/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu máy móc.

  TỔNG CỤC THUẾ

  * - 08/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1980/TCT-TNCN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 37/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

  * - 08/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1972/TCT-TNCN về việc hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với đối tượng là cộng tác viên.

  * - 28/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1811/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

  * - 25/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1744/TCT-CS về việc giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các Công ty xổ số kiến thiết.

  * - 21/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1696/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

  * - 21/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1692/TCT-CS về việc điều chỉnh hóa đơn.

  * - 21/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1690/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

  * - 17/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1630/TCT-CS về việc xử lý vướng mắc về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

  * - 17/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1626/TCT-TTr về việc xử lý thu thuế.

  * - 14/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1613/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.

  * - 14/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1609/TCT-TNCN việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với việc khuyến mại tiền gửi tiết kiệm.

  * - 14/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1608/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với trợ cấp mất việc làm.

  * - 13/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1601/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định.

  * - 13/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1596/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

  * - 11/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1575/TCT-CS về việc áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng.

  * - 11/05/2010, Tổng cục Thuế ban Công văn 1569/TCT-CS về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với ngườcó công với cách mạng.

  * - 11/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1564/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu tại chỗ.

  TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  * - 04/06/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành Công văn 657/TĐC-HCHQ về việc giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

  * - 04/06/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành Công văn 656/TĐC-HCHQ về việc giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.
   
 5. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản ban hành tháng 6 -2010

  CHÍNH PHỦ

  Phê duyệt Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư - Ngày 12/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 819/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau ký ngày 08/3/2009 tại Đô-ha, thủ đô của Nhà nước Ca-ta. Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thông báo bằng văn bản cho Chính phủ Nhà nước Ca-ta để Hiệp định chính thức có hiệu lực theo quy định tại Điều 13 của Hiệp định.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Quản lý cây xanh đô thị - Được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ. Nghị định này quy định về quản lý cây xanh tại các đô thị trên phạm vi toàn quốc. Theo Nghị định này, Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia quy hoạch, trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ cây xanh đô thị. Khi triển khai xây dựng khu đô thị mới, chủ đầu tư phải đảm bảo quỹ đất cây xanh; cây xanh được trồng phải đúng chủng loại, tiêu chuẩn cây trồng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới đã được phê duyệt, đồng thời phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ cây xanh đến khi bàn giao cho cơ quan quản lý theo quy định của UBND cấp tỉnh. Đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh phải có đủ năng lực, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cây xanh đô thị, có trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND theo phân cấp quản lý. Việc lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh theo hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng thông qua hợp đồng.
  Cây xanh đô thị được chặt hạ trong các trường hợp: cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn; cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng về chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này còn phải có trách nhiệm đền bù giá trị cây, chịu mọi chi phí cho việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2010.

  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - Chỉ thị số 854/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 11/6/2010. Chỉ thị này nêu rõ, năm 2011 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Mục tiêu chủ yếu của năm 2011 là phải nỗ lực phấn đấu thúc đẩy sản xuất phát triển, lấy lại đà tăng trưởng của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Để đạt được các mục tiêu nêu trên cần phải tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả trong điều kiện hội nhập; tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả. Huy động tối đa các nguồn vốn để phục vụ cho đầu tư phát triển thông qua việc đổi mới và hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; áp dụng đa dạng các hình thức đầu tư công trình kết cấu hạ tầng theo các phương thức BOT, BT, PPP và đầu tư tư nhân sở hữu kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.
  Chỉ thị cũng đề cập đến một số giải pháp về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, tài nguyên, môi trường và một số lĩnh vực an sinh xã hội khác; trong đó có việc hoàn thiện, bổ sung thể chế chính sách bảo đảm giải quyết ngày càng nhiều việc làm, trong đó đặc biệt chú trọng các chính sách nâng cao tính chuyên nghiệp và trình độ tay nghề của người lao động; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động hiện có và phát triển thị trường mới, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.

  Miễn tiền sử dụng đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 44/2010/QĐ-TTg ngày 10/6/2010 về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia. Công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia theo Quyết định này bao gồm: diện tích đất xây dựng chỗ dừng xe, bãi đậu xe, trạm điện thoại dự phòng, nhà cung đường, trạm soát vé, nhà điều hành quản lý, trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe, nhà vệ sinh. Đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê không sử dụng vào mục đích nêu trên thì phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và được miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất không được phép chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; trường hợp không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích để xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia thì bị Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2010.

  Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 quy định về kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Nguyên tắc của việc kiểm soát thủ tục hành chính là phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính; bảo đảm điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình kiểm soát thủ tục hành chính. Kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
  Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong phạm vi cả nước theo quy định tại Nghị định này. Thủ trưởng Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.
  Thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia là các thủ tục hành chính được bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức việc nhập các thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và gửi Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2010. Bãi bỏ quy định tại Điều 2 của Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính kể từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành.

  Bổ sung hành vi vi phạm quy định về tổ chức đấu thầu - Ngày 04/6/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo đó, bổ sung hành vi “không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào làm hạn chế nhà thầu mua hồ sơ mời thầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời thầu, thư mời thầu” và hành vi “không phát hành hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào làm hạn chế việc phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời chào hàng” vào các hành vi vi phạm các quy định về tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý nhà thầu. Các hành vi này bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 18 triệu đồng.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2010.


  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


  Quản lý nhiệm vụ môi trường sử dụng kinh phí nhà nước - Ngày 07/6/2010, Bộ Giao thông vận tải có Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Theo Thông tư này, nhiệm vụ môi trường là những vấn đề môi trường cần được giải quyết, được tổ chức thực hiện dưới các hình thức sau: các nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; các đề án, dự án sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch về: bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các nhiệm vụ môi trường phải bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, công khai và được quản lý thông qua hình thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng thực hiện. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào các chương trình, kế hoạch và yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn để các tổ chức tiến hành đăng ký nhiệm vụ môi trường; hồ sơ đăng ký nhiệm vụ môi trường phải được gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 5 của năm trước kế hoạch.
  Nhiệm vụ môi trường khi hoàn thành phải được nghiệm thu, đánh giá kết quả tại Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, Hội đồng nghiệm thu cấp bộ hoặc cấp nhà nước theo quy định của pháp luật. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở do thủ trưởng cơ quan chủ trì quyết định thành lập gồm tối thiểu 07 thành viên là đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì và các chuyên gia thuộc lĩnh vực có liên quan. Hội đồng nghiệm thu cấp bộ do Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập gồm tối thiểu 07 thành viên là đại diện của các cơ quan có liên quan và các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của nhiệm vụ môi trường.
  Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


  Tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước - Ngày 10/6/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước. Theo đó, tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước được quy định như sau: không quá 25 triệu đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn trên 15 năm; không quá 20 triệu đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn trên 10 năm đến 15 năm; không quá 10 triệu đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn trên 5 năm đến 10 năm; không quá 05 triệu đồng/người/tháng đối với chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên đúng chuyên ngành tư vấn, có kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn từ 3 năm đến 5 năm.
  Trường hợp đặc biệt, dự án cần chuyên gia tư vấn trong nước có chuyên môn cao, ngành nghề đặc biệt, đặc thù, địa bàn thực hiện dự án ở vùng khó khăn, xa xôi, hẻo lánh thì chủ đầu tư trình cơ quan chủ quản xem xét trước khi quyết định mức lương cao hơn mức quy định nêu trên. Mức tiền lương này là mức chi trọn gói, bao gồm cả các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại thuế theo quy định hiện hành.
  Đối với hợp đồng tư vấn đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng khối lượng công việc đang thực hiện, chưa thực hiện hoặc chưa được thanh toán thì chủ đầu tư căn cứ vào quy mô, tính chất, khối lượng công việc của hợp đồng tư vấn còn lại hoặc chưa thanh toán và quy định tại Thông tư này để điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn. Nếu mức tiền lương đối với chuyên gia tư vấn thấp hơn quy định tại Thông tư này thì chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này. Nếu mức tiền lương đối với chuyên gia tư vấn cao hơn mức tiền lương quy định tại Thông tư này thì chủ đầu tư báo cáo cơ quan chủ quản xem xét quyết định việc điều chỉnh cho phù hợp.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.


  BỘ TÀI CHÍNH


  Hỗ trợ lãi suất tiền vay mua cà phê tạm trữ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2010/TT-BTC ngày 08/6/2010 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009- 2010. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh cà phê được giao nhiệm vụ tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010 theo Điều 1 Quyết định số 1017/QĐ-BNN-CB ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Hồ sơ để xem xét hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng gồm có: công văn đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng của doanh nghiệp thu mua tạm trữ cà phê; hợp đồng vay vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010 quy định tại Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 13/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; bảng kê nhập, xuất, tồn kho cà phê mua tạm trữ có xác nhận của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nơi doanh nghiệp có kho tạm trữ cà phê; bảng kê dư nợ vay ngân hàng để mua cà phê tạm trữ và trả lãi vay ngân hàng phát sinh từ thời điểm mua đến thời điểm bán nhưng không quá thời hạn ngày 15/10/2010 và có xác nhận của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nơi doanh nghiệp vay vốn; bảng tính toán lãi suất vay vốn ngân hàng mua cà phê tạm trữ đề nghị được hỗ trợ. Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Mức lãi suất hỗ trợ là 6%/năm.
  Khoản hỗ trợ lãi vay ngân hàng từ ngân sách nhà nước đối với số cà phê thu mua tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được hạch toán vào khoản thu nhập khác và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


  LIÊN BỘ


  Tiêu chuẩn vật chất hậu cần cho người làm công tác cơ yếu - Ngày 07/6/2010, liên bộ Nội vụ - Tài chính ký Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu. Theo Thông tư này, tiêu chuẩn ăn của người đang làm công tác cơ yếu đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được tính theo 3 mức: mức tiền ăn bằng 1,6 lần so với tiêu chuẩn ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc quân đội nhân dân, được áp dụng đối với người đang làm công việc nấu lô, nấu sơn tổng hợp, keo quét, gắn phủ các loại tài liệu mật mã; mức tiền ăn bằng 1,5 lần so với tiêu chuẩn ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc quân đội nhân dân, được áp dụng đối với người đang làm công việc dịch mật mã, nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm máy mật mã và sản xuất khóa mật mã, sản xuất mạch in của máy mật mã, nấu đúc, tẩy rửa chữ chì, chữ nhựa, vận hành máy in typo, ốp-sét in các loại tài liệu mật mã, đóng xén thủ công các tài liệu mật mã; mức tiền ăn bằng 1,3 lần so với tiêu chuẩn ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc quân đội nhân dân, được áp dụng đối với giáo viên giảng dạy nghiệp vụ kỹ thuật mật mã.
  Người đang làm công tác cơ yếu trong thời gian tham gia chiến đấu, diễn tập, phòng chống lụt bão, tai nạn, thương tích và tìm kiếm cứu nạn được ăn bồi dưỡng thêm bằng 0,8 lần so với tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc quân đội nhân dân; trong thời gian tham gia huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật mật mã, ứng trực chiến đấu được ăn bồi dưỡng thêm bằng 0,5 lần so với tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh thuộc quân đội nhân dân.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và các chế độ về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu được thực hiện từ ngày Nghị định số 01/2009/NĐ-CP có hiệu lực.
   
 6. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản ban hành tháng 6 -2010

  CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 15/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2010/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

  * - Ngày 14/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2010/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  * - Ngày 11/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.

  * - Ngày 11/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Lào Cai.

  * - Ngày 16/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1026/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

  * - Ngày 15/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1020/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2010.

  * - Ngày 15/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1019/TTg-ĐMDN về việc chuyển Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

  * - Ngày 15/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1018/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp doan nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

  * - Ngày 14/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân.

  * - Ngày 14/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 858/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp dân.

  * - Ngày 14/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 857/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 11/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 850/QĐ-TTg về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam.

  * - Ngày 11/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 848/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ sơ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm, ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg ngày 01/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

  * - Ngày 11/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 846/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn nhập bù vắc xin, thuốc khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia.

  * - Ngày 11/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 844/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 – 2011.

  * - Ngày 10/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 831/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế.

  * - Ngày 09/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 828/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 09/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 827/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 09/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 825/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10/10/2010.

  * - Ngày 10/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 44/2010/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia.

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 16/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1024/TTg-TCCV về việc thực thi Nghị quyết số 25/NQ-CP về đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính và phương án đơn giản hoá trên 5000 thủ tục hành chính còn lại.

  * - Ngày 10/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3979/VPCP-KTN về việc dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí và Quy chế hoạt động của Văn phòng.

  * - Ngày 09/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3961/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế đối với xe ôtô tải tự đổ có tổng trọng tải trên 24 tấn nhập khẩu.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  * - Ngày 16/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3432/BGDĐT-GDCN về việc phát triển nguồn nhân lực.

  * - Ngày 16/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3429/BGDĐT-CTHSSV về việc tổng kết công tác học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010.

  * - Ngày 15/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3408/BGDĐT-GDTrH về việc bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

  * - Ngày 16/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  * - Ngày 14/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2375/QĐ-BGDĐT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1986 đến năm 2007 hết hiệu lực.

  * - Ngày 14/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2373/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn.

  BỘ TƯ PHÁP

  * - Ngày 16/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1784/BTP-HCTP về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch.

  * - Ngày 10/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 160/BTP-KHTC về việc thực hiện Thông tư số 11/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chào hàng cạnh tranh.

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  * - Ngày 15/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1636/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 cho Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải.

  * - Ngày 11/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1605/QĐ-BGTVT về việc đóng bến cảng Nhật Lệ thuộc cảng biển Quảng Bình.

  * - Ngày 03/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1569/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty mẹ - Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  BỘ TÀI CHÍNH

  * - Ngày 15/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7664/BTC-TCHQ về việc chính sách thuế đối với ô tô mua từ nội địa.

  * - Ngày 11/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7516/BTC-HCSN về việc thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ học phí.

  * - Ngày 07/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7294/BTC-TCHQ về việc hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu hàng xuất khẩu vào kho ngoại quan.

  * - Ngày 04/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7209/BTC-TCT về việc gia hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.

  * - Ngày 10/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2010/TT-BTC về việc quy định phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng tại Hà Tĩnh.

  * - Ngày 09/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2010/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ.

  * - Ngày 09/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1326/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước hỗ trợ cứu đói thời kỳ giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Nghệ An.

  * - Ngày 04/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7188/BTC-TCT về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1259/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet.

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7076/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ.

  * - Ngày 24/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6559/BTC-CST về việc thuế giá trị gia tăng đối với thẻ cào điện thoại di động dùng cho mạng viễn thông nước ngoài.

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  * - Ngày 15/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3169/QĐ-BCT về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản - TKV sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 14/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3168/QĐ-BCT về việc chuyển Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

  * - Ngày 15/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3129/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông - lâm - thuỷ sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

  * - Ngày 14/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3089/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

  * - Ngày 14/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2010/TT-BCT về quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

  * - Ngày 10/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5699/BCT-XNK về việc thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP chính phủ.

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN

  * - Ngày 14/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1592/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 14/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1580/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thuỷ lợi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 11/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1566/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 10/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1563/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Rau quả, nông sản thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 10/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1562/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Mía đường I sang tổ chức hoạt động theo hình thức công ty me - công ty con và chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Mía đường I thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  * - Ngày 24/05/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 31/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y.

  BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  * - Ngày 11/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1900/LĐTBXH-LĐTL về việc chính sách lao động dôi dư trong doanh nghiệp cổ phần hóa.

  * - Ngày 11/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1899/LĐTBXH-LĐTL về việc kinh phí trả trợ cấp mất việc.

  * - Ngày 11/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1897/LĐTBXH-PC về việc đẩy mạnh triển khai tuyên truyền pháp luật lao động theo Đề án 31.

  * - Ngày 10/06/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 18/2010/TT-BLĐTBXH về việc quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước.

  BỘ XÂY DỰNG

  * - Ngày 10/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 107/BXD-KHTC về việc thực hiện các quy định của Nhà nước về việc mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu.

  * - Ngày 10/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1049/BXD-KTXD về việc thanh toán, quyết toán khối lượng thi công xây dựng.

  * - Ngày 08/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 611/QĐ-BXD về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hai cư ngụ tại số 6 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

  * - Ngày 04/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 606/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn Thanh tra tuyển sinh năm 2010.

  * - Ngày 26/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 570/QĐ-BXD về việc phê duyệt dự án sự nghiệp kinh tế: "Điều tra, khảo sát và đề xuất cơ chế chính sách xóa bỏ sản xuất xi măng lò đứng, dừng đầu tư các dây chuyền xi măng có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 1000T/ngày".

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  * - Ngày 07/06/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 824/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng Đo kiểm.

  BỘ Y TẾ

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 16/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều vị.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm ẩm.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 20/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất tạo xốp.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 21/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống đông vón.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất giữ màu.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 23/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống oxy hóa.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 24/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất chống tạo bọt.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 26/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm rắn chắc.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Phẩm màu.

  * - Ngày 20/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 28/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều chỉnh độ acid.

  * - Ngày 24/05/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2010/TT-BYT về việc hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính.

  * - Ngày 26/05/2010, Bộ Y tế ban hành Công văn 3295/BYT-KH-TC về việc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các bệnh viện công lập.

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  * - Ngày 14/06/2010, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC về quy định việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng).

  * - Ngày 07/06/2010, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu.

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  * - Ngày 16/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2010/TT-NHNN về quy định việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

  * - Ngày 14/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2010/TT-NHNN về việc hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  * - Ngày 04/06/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2283/BHXH-CSYT về việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã.

  * - Ngày 04/06/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2263/BHXH-TCCB về việc tạm thời thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  * - Ngày 27/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Đính chính 2125/ĐC-BHXH về Quyết định số 777/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.

  * - Ngày 25/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2097/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội.

  * - Ngày 17/05/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  * - 16/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3183/TCHQ-KTTT về việc thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ.

  * - 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3079/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan loại hình gia công.

  * - 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3079/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan loại hình gia công.

  * - 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3077/TCHQ-GSQL về việc xử lý máy móc, thiết bị sau thanh khoản hợp đồng gia công.

  * - 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3063/TCHQ-TVQT về việc thông báo phát hành biên lai thu tiền và hướng dẫn sử dụng một số loại ấn chỉ thuế.

  * - 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3042/TCHQ-GSQL về điều kiện thành lập kho ngoại quan.

  * - 04/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2907/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thanh khoản thuế hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan.

  * - 03/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2891/TCHQ-GSQL về việc phân loại xe tải tự đổ bánh xích.

  * - 03/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2885/TCHQ-GSQL về việc cập nhật số liệu thuế của nguyên phụ liệu gia công chuyển tiêu thụ nội địa.

  * - 03/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2885/TCHQ-GSQL về việc cập nhật số liệu thuế của nguyên phụ liệu gia công chuyển tiêu thụ nội địa.

  * - 02/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2877/TCHQ-GSQL về việc hàng tiêu dùng gửi vào kho ngoại quan.

  * - 02/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2872/TCHQ-KTTT về việc thuế suất dây chuyền chế biến gạo.

  * - 02/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2869/TCHQ-KTTT về việc thanh khoản, hoàn thuế NK đối với trường hợp thất lạc tờ khai xuất khẩu bản gốc.

  * - 27/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2762/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công giữa 2 doanh nghiệp chế xuất.

  * - 26/05/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2723/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng máy tính xách tay có túi đựng.

  TỔNG CỤC THUẾ

  * - 02/06/2010 , Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1889/TCT-DNL về việc hoàn thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài.

  * - 31/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1839/TCT-TNCN về vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân.

  * - 26/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1766/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.

  * - 26/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1761/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng.

  * - 24/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1718/TCT-CS về việc xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế.

  CỤC THÚ Y

  * - 11/06/2010, Cục Thú y ban hành Công văn 922/TY-KD về việc kiểm tra hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  * - 16/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố..

  * - 07/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4053/UBND-GT về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  * - 08/06/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 36/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

  * - 07/06/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2517/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên môi trường.
   
 7. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản ban hành tháng 6 -2010

  CHÍNH PHỦ

  Kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy - Ngày 17/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 909/QĐ-TTg phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố. Đề án này được thực hiện tại các thành phố loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 trên cả nước. Nhà nước đảm bảo các nguồn lực cần thiết, khuyến khích và huy động tối đa sự tham gia của các thành phần kinh tế, sự hỗ trợ của quốc tế vào thực hiện kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị đo khí thải và các vật tư, phụ kiện thay thế kèm theo để thực hiện việc kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy được miễn, giảm thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
  Mục tiêu cụ thể của Đề án này là trong các năm từ 2010-2013 phấn đấu đạt được 20% số người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm định và bảo dưỡng, sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy đạt tiêu chuẩn khí thải. Hình thành mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy với ít nhất 100 cơ sở tại Hà Nội và 150 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đào tạo, tập huấn cho ít nhất 500 cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ tại hai thành phố nói trên.
  Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về nguyên tắc 6 dự án thành phần để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án gồm có: hoàn thiện tổ chức, cơ chế tài chính, văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ về kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy; thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vận động thực hiện kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy; đào tạo, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực phục vụ kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy; tăng cường năng lực phục vụ kiểm tra, kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy trên đường; quy hoạch mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và phát triển một số cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của nhà nước; xây dựng hệ thống mạng máy tính, phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia về kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Tổng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện dự kiến là 250 tỷ đồng trong thời gian từ 2010 đến 2015.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực - Từ ngày 01/8/2010, việc xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ. Nghị định này quy định việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về điện lực mà không phải là tội phạm, bao gồm: giấy phép hoạt động điện lực; xây dựng, lắp đặt công trình điện; hoạt động phát điện; hoạt động truyền tải điện; hoạt động phân phối điện; hoạt động bán buôn, bán lẻ điện; quy định về sử dụng điện; quy định về an toàn điện; quy định về điều độ hệ thống điện; quy định về thị trường điện lực. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực là một năm kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện; nếu quá thời hạn trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với hành vi vi phạm liên tục, kéo dài thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi.
  Theo Nghị định này, đơn vị bán lẻ điện bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu bán sai giá điện do cơ quan có thẩm quyền quy định; phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức, cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi. Nghị định này cũng quy định nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm của người sử dụng điện. Cụ thể, người sử dụng điện sẽ bị phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 01 triệu đồng (trước đây chỉ phạt từ 100 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng) nếu cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện; phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 04 triệu đồng (trước đây chỉ phạt từ 300 ngàn đồng đến 700 ngày đồng) đối với hành vi tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện. Bổ sung quy định phạt tiền khi người sử dụng điện không thông báo cho bên bán điện trước 05 ngày làm việc khi có nhu cầu tạm ngừng sử dụng điện hoặc trước 15 ngày làm việc khi có nhu cầu chấm dứt hợp đồng mua bán điện đối với trường hợp mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hành vi này cũng bị phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 04 triệu đồng.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2010 và thay thế Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.


  Chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử - Ngày 15/6/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2010/NĐ-CP. Nghị định này quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn. Theo đó, cán bộ nói trên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm một số chế độ khác như: không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ việc trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội; được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội, từ năm thứ hai mươi mốt trở đi cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp ½ tháng tiền lương. Tiền lương tháng để tính trợ cấp được tính bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).
  Cán bộ theo quy định nói trên chưa đủ tuổi nghỉ hưu, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi mà có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe để tiếp tục công tác thì được cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm bố trí vị trí công tác mới thích hợp; trường hợp không bố được vị trí công tác mới thích hợp thì giải quyết cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2010. Chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2010. Cán bộ áp dụng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này thì không áp dụng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tin giản biên chế.

  Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân - Được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành kèm theo Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg ngày 14/6/2010. Quy chế này quy định việc kiểm soát sử dụng, lưu giữ, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn; vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân tại Việt Nam. Theo Quyết định này, hoạt động kiểm soát hạt nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; được tiến hành thường xuyên, liên tục, chặt chẽ và không gây cản trở đến hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân. Nghiêm cấm các hành vi tiếp cận, chiếm giữ, mua, bán, sở hữu, sản xuất, lắp ráp, vận chuyển, sử dụng bất hợp pháp vật liệu và thiết bị chịu sự kiểm soát hạt nhân; từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến việc sử dụng, lưu giữ, xuất nhập khẩu vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân; cản trở việc kiểm tra, thanh tra hợp pháp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
  Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn khác với quy định tại Quy chế này nhưng có khối lượng lớn hơn hoặc bằng 0,001 kg urani được làm giàu, 0,001 kg plutoni, 01 kg urani nghèo, 01 kg urani tự nhiên hoặc 01 kg thori có trách nhiệm báo cáo thông tin về việc sử dụng, nơi sử dụng vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn và bất cứ thay đổi nào về các thông tin này cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn có khối lượng nhỏ hơn quy định nói trên không phải thực hiện trách nhiệm báo cáo thông tin trừ trường hợp có yêu cầu của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2010.


  BỘ CÔNG THƯƠNG


  Sản xuất thiết bị chế biến nông sản được ưu tiên phát triển - Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ký Quyết định số 3129/QĐ-BCT ngày 15/6/2010 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025. Mục tiêu chung của Quy hoạch này là đến năm 2025 đưa công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản của Việt Nam trở thành một ngành có thế mạnh, đáp ứng phần lớn nhu cầu của thị trường trong nước, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu các loại máy móc, thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản trình độ tiên tiến của khu vực. Ưu tiên cho phát triển các ngành: thiết bị chế biến lúa gạo, sắn, cà phê, cao su; thiết bị chế biến chè, mía đường, điều, thức ăn chăn nuôi, thiết bị sản xuất cồn nhiên liệu, thiết bị chế biến ván nhân tạo, thủy hải sản.
  Chính sách và giải pháp chủ yếu để thực hiện Quy hoạch này là ưu tiên đưa thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản vào chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu hàng năm. Hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp để xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế. Doanh nghiệp có doanh thu sản xuất công nghiệp của các sản phẩm thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản tối thiểu bằng 50% tổng doanh thu sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp được hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí theo Thông tư số 03/2008/TT-BCT ngày 14/3/2008 của Bộ Công thương. Dự án sản xuất thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản sử dụng vốn nhà nước được xem xét, cho áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc giao thầu theo quy định của pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp trong nước chế tạo thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản được hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ quốc gia đối với các chi phí chuyển giao công nghệ, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Hướng dẫn đăng ký kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu xăng dầu - Việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu vừa được Bộ Công thương hướng dẫn tại Thông tư số 26/2010/TT-BCT ngày 14/6/2010. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân sản xuất xăng dầu, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, trước ngày 30/10 hàng năm, thương nhân có đủ điều kiện sản xuất xăng dầu quy định tại Điều 10 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu năm tiếp theo. Hồ sơ đăng ký gửi đến Bộ Công thương gồm: bốn (04) bản đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu (theo mẫu); một (01) bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu chứng minh thương nhân có cơ sở sản xuất xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư; tài liệu chứng minh thương nhân có phòng thử nghiệm, đo lường đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thương nhân chỉ được đăng ký nhập khẩu các chủng loại nguyên liệu quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 84/2009/NĐ-CP, phù hợp công suất sản xuất theo giấy phép đầu tư.
  Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu để pha chế xăng dầu đăng ký kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu xăng dầu trước ngày 30/10 hàng năm. Hồ sơ đăng ký gửi đến Bộ Công thương gồm: ba (03) bản đăng ký kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu để pha chế xăng dầu (theo mẫu); một (01) bản sao có chứng thực giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Thương nhân chỉ được đăng ký nhập khẩu các chủng loại nguyên liệu quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 84/2009/NĐ-CP. Số lượng nguyên liệu xăng dầu nhập khẩu để pha chế sản phẩm của thương nhân được tính trừ vào hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu Bộ Công thương giao hàng năm.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2010 và thay thế Thông tư 04/2008/TT-BCT ngày 01/4/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


  Trích lập dự phòng rủi ro của tổ chức tài chính quy mô nhỏ - Ngày 16/6/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 15/2010/TT-NHNN quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Theo Thông tư này, ít nhất mỗi quý một lần, trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng đầu quý tiếp theo, tổ chức tài chính quy mô nhỏ thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của quý trước. Riêng đối với quý IV, trong thời hạn 15 làm việc đầu tiên của tháng 12, tổ chức tài chính quy mô nhỏ thực hiện việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đến thời điểm cuối ngày 30/11. Đối với các khoản cho vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác của bên thứ ba mà bên thứ ba cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm xử lý rủi ro khi xảy ra rủi ro thì tổ chức tài chính quy mô nhỏ không phải trích lập dự phòng rủi ro nhưng phải phân loại nợ theo quy định tại Thông tư này để phản ánh đúng tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khách hàng phục vụ cho công tác quản lý rủi ro cho vay.
  Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, giám sát việc thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Trường hợp tổ chức tài chính quy mô nhỏ vi phạm quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức tài chính quy mô nhỏ sẽ bị xử lý theo một hoặc một số hình thức sau: xử phạt vi phạm hành chính; tăng tỷ lệ trích lập dự phòng tương ứng với mức độ rủi ro của các khoản nợ; hạn chế cho vay, hạn chế mở rộng mạng lưới và nội dung hoạt động; đình chỉ hoạt động đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

  Khách hàng được khoanh nợ tối đa 02 năm - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010 hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo Thông tư này, trường hợp rủi ro phát sinh trong điều kiện hoạt động kinh doanh bình thường, tổ chức tín dụng cho vay tự xử lý từ nguồn dự phòng rủi ro của mình theo quy định. Trường hợp thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, tổ chức tín dụng căn cứ vào mức độ thiệt hại và khả năng trả nợ của khách hàng để xem xét khoanh nợ không tính lãi đối với khách hàng bị thiệt hại nặng khó khăn không trả được nợ ngân hàng đúng hạn. Thời gian khoanh nợ không tính lãi tối đa là 02 năm đối với dư nợ hiện còn của khách hàng tại thời điểm xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Số tiền lãi tổ chức tín đã khoanh cho khách hàng được giảm trừ vào lợi nhuận để tính thuế thu nhập của tổ chức tín dụng.
  Khách hàng được vay vốn phải cư trú và có cơ sở hoặc dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn và mục đích vay để phục vụ cho hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh này. Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn nông thôn, hợp tác xã, chủ trang trại được vay không có bảo đảm bằng tài sản phải tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành và phải nộp bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khách hàng vay phải được UBND cấp xã cấp 01 bản chính (duy nhất) giấy xác nhận khách hàng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp. Các khách hàng chỉ được vay không có bảo đảm tại một tổ chức tín dụng duy nhất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vay vốn này.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


  BỘ TÀI CHÍNH


  Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 - Ngày 16/6/2010, Bộ Tài chính ra Thông tư số 90/2010/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước phải được xây dựng trên cơ sở bám sát dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; đúng chế độ, chính sách; tính đúng, tính đủ các khoản thu ngân sách nhà nước của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát sinh trong năm 2011, trong đó chú ý tính các khoản thu phát sinh năm 2010 nhưng được phép giãn thời hạn nộp, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế. Bên cạnh đó cần đề ra các biện pháp và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ thuế, chống thất thu, chốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
  Cũng theo Thông tư này, dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 được xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách năm 2001; các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đất nước dự kiến thực hiện năm 2011. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo kinh phí phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


  LIÊN BỘ


  Quy định về nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ - Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng). Theo đó, ô tô chở người chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân-Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu. Cơ quan hải quan chỉ được hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa khi ô tô chở người đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Thời hạn cấp các loại giấy tờ nói trên là 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra đã đăng ký ghi trong Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/7/2010.
   
 8. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản ban hành tháng 6 -2010

  CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 21/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2010/NĐ-CP về việc an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

  * - Ngày 15/06/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2010/NĐ-CP về quy định việc xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 953/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  * - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 952/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  * - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 932/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  * - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 931/QĐ-TTg về việc phê duyệt nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ả-rập Xê-út về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và khoáng sản.

  * - Ngày 23/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 930/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en.

  * - Ngày 22/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 929/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thuỷ văn đến năm 2020.

  * - Ngày 22/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 927/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020.

  * - Ngày 18/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 924/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  * - Ngày 18/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 917/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 913/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 912/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 911/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020.

  * - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 910/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2009 - 2010 cho các địa phương (đợt 3).

  * - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 909/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố.

  * - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Lào Cai.

  * - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 907/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội.

  * - Ngày 17/06/2010 , Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 906/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030.

  * - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 905/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội.

  * - Ngày 17/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 904/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội.

  * - Ngày 16/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1026/TTg-ĐMDN về việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 18/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4193/VPCP-KTN về việc sản xuất, lắp ráp xe ôtô mini buýt.

  * - Ngày 08/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3902/VPCP-KTTH về việc lệ phí cấp Giấy thông hành hồi hương cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  * - Ngày 23/06/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2071/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2011.

  * - Ngày 21/06/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2028/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương Ban quản lý dự án.

  * - Ngày 21/06/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2011/LĐTBXH-LĐTL về việc mua cổ phần ưu đãi giảm giá.

  * - Ngày 17/06/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1982/LĐTBXH-LĐTL về việc điều chỉnh phân vùng quy định áp dụng tiền lương tối thiểu.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  * - Ngày 23/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện 349/CĐ-BGDĐT về việc kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010.

  * - Ngày 22/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3590/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo nhanh tình hình thi đại học, cao đẳng năm 2010.

  * - Ngày 22/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3574/BGDĐT-VP về việc đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử.

  * - Ngày 08/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2316/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh sách cán bộ trúng tuyển đi học tập và nghiên cứu trình độ Thạc sĩ tại Hoa Kỳ bằng ngân sách nhà nước năm 2010 (Chương trình học bổng lãnh đạo trẻ Việt Nam – VYLA).

  BỘ XÂY DỰNG

  * - Ngày 22/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 69/BXD-KTXD về việc xét giá dự thầu đối với công trình đấu thầu rộng rãi.

  * - Ngày 18/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 68/BXD-KTXD về việc thanh toán KLHT giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

  * - Ngày 18/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1118/BXD-PTĐT về việc báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc Hội.

  * - Ngày 18/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1116/BXD-QLN về việc xây dựng căn hộ có diện tích nhỏ từ 30-50m2 trong nhà ở chung cư thương mại.

  * - Ngày 18/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 38/BXD-QLN về việc cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị.

  * - Ngày 17/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1108/BXD-KTXD về việc xác định chi phí nhân công thi công công trình đê, kè.

  * - Ngày 16/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 65/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thủ tục lựa chọn đối tác để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

  * - Ngày 15/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 40/BXD-VLXD về việc hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn.

  * - Ngày 26/05/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2010/TT-BXD về hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

  BỘ NỘI VỤ

  * - Ngày 22/06/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1989/BNV-CCVC về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý khi chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  * - Ngày 21/06/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ.

  BỘ TƯ PHÁP

  * - Ngày 21/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1759/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khi thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 về việc phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020".

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  * - Ngày 21/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1124/BXD-KTXD về việc chi phí lập và quản lý dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị.

  * - Ngày 21/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 17/CT-BCT về việc thực hiện các biện pháp nâng cao cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

  * - Ngày 16/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2010/TT-BCT về việc điều chỉnh, sửa đổi Thông tư số 34/2009TT-BCT ngày 17/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào.

  BỘ TÀI CHÍNH

  * - Ngày 18/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7957/BTC-TCHQ về việc thực hiện Thông tư số 79/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

  * - Ngày 17/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

  * - Ngày 16/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

  * - Ngày 16/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

  * - Ngày 16/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7645/BTC-TCHQ về việc đăng ký danh mục miễn thuế.

  * - Ngày 15/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

  * - Ngày 07/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7259/BTC-CST về việc thuế nhập khẩu mặt hàng xích xe đạp, xe máy.

  * - Ngày 07/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7252/BTC-CST về việc chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điều hòa trung tâm.

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7077/BTC-CST về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với xe ô tô tải tự đổ.

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  * - Ngày 15/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1628/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  BỘ Y TẾ

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 35/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 34/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 33/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa.

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 32/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat.

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột.

  * - Ngày 02/06/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 30/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  * - Ngày 17/06/2010, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 11/2010/TTLT-BTP-BNV về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.

  UỶ BAN DÂN TỘC

  * - Ngày 15/06/2010, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 175/QĐ-UBDT về việc phê duyệt lại Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án "Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam".

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  * - Ngày 18/06/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2546/BHXH-CSXH về việc triển khai Quyết định số 777/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ 01/07/2010.

  * - Ngày 11/06/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2333/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền.

  KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  * - Ngày 07/06/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 831/QĐ-KTNN về việc thành lập Phòng nghiệp vụ.

  * - Ngày 07/06/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 827/QĐ-KTNN về việc bổ sung và sửa đổi quyết định số 931/QĐ-KTNN ngày 12/7/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  * - Ngày 24/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3383/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Lactosaccharides B".

  * - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1323/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra việc phân loại hàng hoá, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan.

  * - Ngày 22/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3350/TCHQ-KTTT về việc phí xếp dỡ.

  * - Ngày 21/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3263/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.

  * - Ngày 15/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3139/TCHQ-KTTT về việc truy thu thuế nguyên liệu gỗ cung ứng cho hợp đồng gia công.

  * - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3130/TCHQ-KTTT về việc khai tờ khai trị giá.

  * - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3127/TCHQ-KTTT về việc khiếu nại giá tính thuế.

  * - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3114/TCHQ-KTTT về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

  * - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3111/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu đóng tàu.

  * - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3108/TCHQ-KTTT về việc phân loại đối với mặt hàng đồng bộ.

  * - Ngày 10/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3019/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu.

  * - Ngày 10/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3014/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nộp nhầm tài khoản cơ quan Hải quan thụ hưởng.

  * - Ngày 07/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2938/TCHQ-GSQL về việc chuyển nhượng xe ôtô và tái xuất hành lý.

  * - Ngày 02/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2883/TCHQ-KTTT về việc phân loại nồi cơm điện.

  * - Ngày 01/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2850/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu.

  * - Ngày 01/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2849/TCHQ-KTTT về việc chính sách hoàn thuế nhập khẩu.

  TỔNG CỤC THUẾ

  * - Ngày 08/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1985/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

  * - Ngày 04/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1940/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

  * - Ngày 31/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1844/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

  * - Ngày 26/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1770/TCT-CS về việc chính sách thuế.

  * - Ngày 26/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1765/TCT-CS về việc hoàn tiền nộp phạt do làm mất hóa đơn.

  * - Ngày 25/05/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1746/TCT-KK về việc trả lời vướng mắc trong kiểm tra hoàn thuế.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  * - Ngày 22/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3076/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và Tổ tư vấn, giúp việc năm 2010.

  * - Ngày 22/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 39/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế bảo vệ và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng.

  * - Ngày 22/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 27/2010/QĐ-UBND về việc qui định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của Thành phố Hà Nội.

  * - Ngày 21/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 26/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của "Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội" ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  * - Ngày 21/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 25/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  * - Ngày 16/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 24/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp, cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  * - Ngày 08/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2535/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra quyết định cho phép các doanh nghiệp, đơn vị được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  * - Ngày 21/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2697/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  * - Ngày 17/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 38/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

  * - Ngày 15/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2603/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị.

  * - Ngày 11/06/2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 37/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới.
   
 9. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản ban hành tháng 6 -2010

  CHÍNH PHỦ

  Đẩy mạnh việc sắp xếp, chuyển đổi công ty nhà nước - Ngày 28/6/2010, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 174/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Theo tinh thần Thông báo này, để tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần thực hiện nghiêm túc Điều 166 Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan để chuyển tất cả các công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần, công ty TNHH. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đăng ký tên doanh nghiệp theo nguyên tắc giữ nguyên tên gọi của các tổng công ty nhà nước theo quyết định của chủ sở hữu. Trong tháng 8/2010, Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 109/2007/NĐ-CP về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó chú ý đề xuất các nội dung: xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị lợi thế vị trí doanh nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất, phương thức lựa chọn và bán cổ phần cho cổ đông chiến lược…
  Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình cải cách, đổi mới, tiến độ sắp xếp doanh nghiệp nhà nước 5 năm (2011-2015), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng tiếp tục duy trì, sắp xếp, đổi mới và phát triển các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước mạnh; thực hiện cổ phần hóa những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn; bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối.

  Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Trưởng ban là Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Theo Quyết định này, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (Đề án); giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch và các hoạt động của Đề án; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai các hoạt động của Đề án.
  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Khuyến khích đầu tư phát triển trường chuyên THPT - Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010. Mục tiêu cụ thể của Đề án này là củng cố, xây dựng và phát triển các trường trung học phổ thông chuyên hiện tại đồng thời với tăng dần quy mô, bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một trường trung học phổ thông chuyên với tổng số học sinh chuyên chiếm khoảng 2% số học sinh trung học phổ thông của từng tỉnh, thành phố. Tập trung đầu tư nâng cấp các trường trung học phổ thông chuyên thành các trường đạt chuẩn quốc gia và có chất lượng giáo dục cao. Ưu tiên đầu tư mở rộng diện tích, xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường phương tiện, thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2015 có 100% trường trung học phổ thông chuyên đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 15 trường trọng điểm, có chất lượng giáo dục ngang tầm các trường trung học tiên tiến trong khu vực và quốc tế.
  Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp đầu tư phát triển trường trung học phổ thông chuyên theo tinh thần Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Đồng thời xây dựng chính sách ưu tiên đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy các môn chuyên, giáo viên có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và tỷ lệ đỗ đại học cao; chính sách thu hút giáo viên chất lượng cao tham gia giảng dạy trong các trường trung học phổ thông chuyên, đặc biệt là giáo viên nước ngoài tham gia dạy ngoại ngữ.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Phê duyệt Quy hoạch ứng dụng năng lượng nguyên tử - Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 với quan điểm đưa lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử trở thành một lĩnh vực có đóng góp ngày càng tăng và hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường; từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến nhập khẩu, xây dựng và phát triển năng lực nội sinh về công nghệ, tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng làm nền tảng phục vụ ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử, tiến đến hình thành ngành công nghiệp hạt nhân.
  Một trong những mục tiêu của Quy hoạch này là ứng dụng rộng rãi, an toàn, hiệu quả bức xạ trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm tỷ lệ dân số được chẩn đoán và điều trị bằng y học hạt nhân, xạ trị, X-quang theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; nâng cao đáng kể tỷ lệ giống cây trồng đột biến phóng xạ trong cơ cấu giống cây trồng quốc gia; chế tạo được một số loại trang thiết bị bức xạ, thiết bị ghi đo bức xạ, vật liệu, sản phẩm ứng dụng bức xạ phục vụ các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 có 80% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở y học hạt nhân, xạ trị, phát triển kỹ thuật X-quang can thiệp ở các bệnh viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trung tâm y tế lớn, đầu tư máy X-quang cao tần đến bệnh viện huyện. Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng các trung tâm quốc gia và trung tâm khu vực về ứng dụng bức xạ trong các ngành, lĩnh vực, ưu tiên cho lĩnh vực ứng dụng bức xạ phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và hỗ trợ ngành công nghiệp xuất khẩu của đất nước. Nhà nước có các chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư phát triển và mở rộng ứng dụng bức xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 114/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020.

  Hướng dẫn chi tiết Luật Nhà ở - Theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam và có giấy tờ chứng minh về việc tạo lập hợp pháp nhà ở (đầu tư xây dựng mới, mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế,…) thì được Nhà nước công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó mà không bắt buộc phải có điều kiện về hộ khẩu thường trú, đăng ký kinh doanh tại nơi có nhà ở, trừ trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tạo lập nhà ở thông qua việc nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai trong các dự án phát triển nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì việc công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
  Cũng theo Nghị định này, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu thuộc các đối tượng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 1 của Luật số 34/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai. Thời hạn sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài là ổn định, lâu dài. Tổ chức, cá nhân nước ngoài khi thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư thì được sở hữu nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; trường hợp mua nhà ở tại Việt Nam thì được sở hữu nhà ở theo quy định của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2010 và thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

  Quy định về nhà máy điện hạt nhân - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân. Nghị định này quy định về đầu tư, lựa chọn địa điểm, thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành, chấm dứt hoạt động của nhà máy điện hạt nhân và bảm đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó; về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Theo Nghị định này, việc đầu tư nhà máy điện hạt nhân phải tuân theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các quy hoạch khác liên quan. Mọi hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng, vận hành và chấm dứt hoạt động của nhà máy điện hạt nhân phải bảo đảm yêu cầu cao nhất về an toàn và an ninh. Việc đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân phải đạt được hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường, cải thiện và nâng cao đời sống của dân cư tại địa phương nơi có nhà máy điện hạt nhân.
  Việc cấp phép cho nhà máy điện hạt nhân do cơ quan nhà nước thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, thể hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác hay chấm dứt hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân. Quy định này không loại trừ trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an toàn của tổ chức, cá nhân được cấp phép.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2010.

  An toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen - Ngày 21/6/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2010/NĐ-CP quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Theo đó, tổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ sinh vật biến đổi gen phải thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro để bảo đảm an toàn sinh học theo quy định của pháp luật. Khi xảy ra rủi ro, tổ chức, cá nhân phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục rủi ro, kịp thời báo cáo ngay với UBND cấp tỉnh nơi xảy ra rủi ro. Tổ chức, cá nhân không tuân thủ các biện pháp quản lý rủi ro thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
  Báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi là căn cứ để cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học, giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/8/2010; hủy bỏ Quyết định số 212/2005/QĐ-TTg ngày 26/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen, sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen. Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khảo nghiệm, phóng thích ra môi trường sinh vật biến đổi gen trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện và đăng ký xin cấp giấy phép lại trong thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


  Xử phạt hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ - Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/6/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/5/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ. Theo đó, hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép chuyển giao công nghệ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép để chuyển giao một hoặc một số công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định 49 trong quá trình thực hiện chuyển giao và hành vi đó có quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép; hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân chuyển giao các công nghệ không thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao, danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao nhưng có đăng ký chuyển giao với Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc sở khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, mà có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định 49 trong quá trình thực hiện chuyển giao và hành vi đó có quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy chứng nhận.
  Việc tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận nói trên phải được ghi trong quyết định xử phạt; trường hợp tước quyền sử dụng có thời hạn thì phải ghi rõ thời hạn trong quyết định, đồng thời trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người ra quyết định phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy phép, giấy chứng nhận biết việc tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận thì tổ chức và cá nhân vi phạm không được tiếp tục thực hiện các nội dung trong giấy phép, giấy chứng nhận cho phép. Khi hết thời hạn tước quyền sử dụng và tổ chức, cá nhân bị xử phạt thực hiện xong quyết định xử phạt thì người quyết định xử phạt giao lại giấy phép, giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đã bị tước giấy phép, giấy chứng nhận. Việc giao lại giấy phép, giấy chứng nhận phải được lập thành biên bản.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2010.


  TỔNG CỤC HẢI QUAN


  Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu
  - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định số 1323/QĐ-TCHQ ngày 22/6/2010 ban hành Quy trình kiểm tra việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan. Quy trình này áp dụng đối với các lô hàng thuộc diện phải kiểm tra chi tiết hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa và được thực hiện đồng thời với Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, Quy trình kiểm tra và ấn định thuế. Đối với các lô hàng thuộc diện kiểm tra sơ bộ hồ sơ thì cán bộ tiếp nhận phải kiểm tra sơ bộ về khai báo chi tiết tên hàng, mã số, mức thuế của các mặt hàng nhập khẩu.
  Mục đích kiểm tra phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế là nhằm kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong khai báo tên hàng, mã số, mức thuế của người khai hải quan để đảm bảo kê khai đúng tên hàng, mã số, thu đúng, thu đủ thuế cho ngân sách nhà nước. Việc kiểm tra phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện tình trạng gian lận trong việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế thì Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định hiện hành.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.