Vai trò và trách nhiệm của một kiểm toán viên là gì?

Thảo luận trong 'Kiểm toán độc lập' bắt đầu bởi Sói con, 30/1/09.

 1. Sói con

  Sói con Đẹp trai nhất DKT Hội viên mới

  Các bác KTV cho e hỏi vai trò và trách nhiệm của một kiểm toán viên là gì vậy ạ ?! :cuccu::cuccu:
   
                
 2. tiger2774

  tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: Vai trò và trách nhiệm của một kiểm toán viên là gì?

  Nghĩa vụ trước hết của kiểm toán viên là báo cáo một cách độc lập theo ý kiến của mình dựa trên kết quả kiểm toán về mức độ trung thực và hợp lý của các thông tin tài chính.

  Con tham khảo thêm khúc dưới (bố đi lượm lặt về cho con đó) :gatdau:


   
 3. dathao952002

  dathao952002 New Member Hội viên mới

  Ðề: Vai trò và trách nhiệm của một kiểm toán viên là gì?

  em sắp bị thuyên chuyển sang bộ phận kiểm soát nội bộ, có bác nào bit khóa hạoc nào về KSNB hay hay ko, chỉ cho em với!!!!
   
 4. truongsa28

  truongsa28 New Member Hội viên mới

  Ðề: Vai trò và trách nhiệm của một kiểm toán viên là gì?

  ĐÂY CHỈ LÀ MỘT PHẦN: có gì thiếu soát mong các bạn thông cảm

  TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN TRONG VIỆC XEM XÉT GIAN LẬN LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRỌNG Nội dung
  Trên thế giới đã và đang xảy ra nhiều vụ kiện các doanh nghiệp khổng lồ do gian lận báo cáo tài chính (BCTC) dẫn đến sự vỡ nợ và phá sản như Enron, Worldcom, Xerox, Parmalat….Những vụ việc này đang đặt ra cho giới truyền thông nghi vấn về trách nhiệm của kiểm toán viên (KTV) và làm tăng sự nghi ngờ của công chúng và những nhà đầu tư về tính trung thực của BCTC đã kiểm toán. Sau vụ việc của Enron, công chúng và giới chuyên môn đang xem xét lại vai trò và trách nhiệm của KTV đối với gian lận: chuyển từ việc đảm bảo BCTC trình bày trung thực và hợp lý sang việc bảo vệ quyền lợi của công chúng và những nhà đầu tư. Vì vậy, một loạt các chuẩn mực về trách nhiệm của KTV đối với gian lận được sửa đổi và ra đời ở Mỹ cũng như các nước trên thế giới.
  Ngoài ra, theo Sổ tay của Hiệp hội kế toán viên công chứng Canada, có rất nhiều nguyên nhân khiến KTV không thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết để phát hiện được các gian lận trọng yếu ảnh hưởng lên BCTC. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là: thiếu sự đào tạo KTV những nhận thức về gian lận. Do đó, để giảm thiểu những trường hợp xảy ra gian lận trọng yếu trên BCTC nhưng không được KTV phát hiện, theo Hiệp hội này, KTV cần được đào tạo nhận thức rõ ràng về gian lận và hiểu biết “dấu hiệu đỏ” của gian lận. Đồng thời, Hiệp hội này cho rắng cần phải đào tạo và phát triển các kỹ năng phát hiện gian lận trọng yếu cho các KTV.
  Hiện nay, thị trường chứng khoán nước ta đang phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đã tham gia vào thị trường chứng khoán. Họ bắt đầu quan tâm đến BCTC đã kiểm toán của những công ty niêm yết. Do quyền lợi của những nhà quản lý doanh nghiệp gắn liền với sự lên xuống của giá cổ phiếu, nên các gian lận trên BCTC có khả năng xảy ra rất cao và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư. Lúc này, tại Việt Nam, việc KTV đảm bảo BCTC phản ánh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp và BCTC không còn sai phạm trọng yếu (bất kể do gian lận hay sai sót) là rất quan trọng. KTV nếu thực hiện tốt trách nhiệm này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp thu hút được vốn, giúp những nhà đầu tư có cái nhìn đúng đắn về doanh nghiệp để thực hiện việc ra quyết định đầu tư đúng đắn và giúp thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển hơn.
  Để thực hiện tốt trách nhiệm đó và tránh những vụ kiện tụng làm mất uy tín nghề nghiệp và tránh trách nhiệm pháp lý, KTV Việt Nam cần phải được trang bị các kỹ năng và cung cấp sự hiểu biết về trách nhiệm phát hiện gian lận trọng yếu đó. Hơn nữa, do Việt Nam đã gia nhập tổ chức WTO, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã, đang và sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam và sử dụng các BCTC đã kiểm toán của các doanh nghiệp Việt Nam để ra quyết định đầu tư. Điều này đòi hỏi việc xem xét và phát hiện gian lận trọng yếu trên báo cáo tài chính của KTV Việt Nam phải đáp ứng được những yêu cầu về trách nhiệm đó trên thế giới.
  Như vậy, việc tìm hiểu trách nhiệm của KTV về vấn đề gian lận trong quá trình kiểm toán BCTC và một số biện pháp phát hiện gian lận trọng yếu, và tìm hiểu trách nhiệm và các biện pháp đó của KTV tại Việt Nam trong mối tương quan với thế giới là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp KTV thực hiện tốt trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt mục tiêu của cuộc kiểm toán, có bằng chứng về sự tuân thủ chuẩn mực và tránh được các trách nhiệm pháp lý trong những vụ kiện về gian lận trên BCTC đã kiểm toán. Ngoài ra, việc nghiên cứu trách nhiệm đối với gian lận tại Việt Nam và so sánh với thế giới sẽ giúp cơ quan ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các KTV Việt Nam bắt kịp với những thay đổi trên thế giới; từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán ở Việt Nam. Do đó, đề tài “Trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc xem xét gian lận liên quan đến báo cáo tài chính và một số biện pháp giúp kiểm toán viên phát hiện gian lận trọng yếu” được thực hiện.
  Đề cương chi tiết:
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  2. MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG PHÁP, PHẠM VI VÀ TRÌNH TỰ NGHIÊN CỨU
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  2.2. Phương pháp nghiên cứu
  2.3. Phạm vi nghiên cứu
  2.4. Trình tự nghiên cứu
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XEM XÉT GIAN LẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRỌNG YẾU TRÊN BCTC
  1.1. TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC XEM XÉT GIAN LẬN – SỰ PHÁT TRIỂN VỀ MẶT LÝ LUẬN

  1.2. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI GIAN LẬN THEO ISA 240 (CÓ HIỆU LỰC THÁNG 12/2004)
  1.2.1. Khái niệm gian lận
  1.2.2. Đặc điểm gian lận
  1.2.3. Phân loại gian lận
  1.2.4. Trách nhiệm đối với gian lận theo ISA 240 (có hiệu lực tháng 12/2004)
  1.2.5. Một số biện pháp giúp KTV phát hiện sai phạm trọng yếu do gian lận
  1.3. NHỮNG ĐIỂM TIẾN BỘ CỦA ISA 240 (HIỆU LỰC 12/2004) SO VỚI VSA 240 (BAN HÀNH 12/2001)
  1.3.1. Tổng quan
  1.3.2. Khái niệm gian lận
  1.3.3. Các loại gian lận
  1.3.4. Các tình huống có thể xảy ra gian lận hay các nhân tố của rủi ro gian lận
  1.3.5. Trách nhiệm của ban giám đốc và ban quản trị đối với sai phạm trọng yếu do gian lận của doanh nghiệp
  1.3.6. Trách nhiệm của KTV đối với sai phạm trọng yếu do gian lận của doanh nghiệp
  1.3.7. Các yêu cầu, hướng dẫn KTV về việc thực hiện các biện pháp phát hiện gian lận
  1.3.8. Lập tài liệu việc xem xét gian lận của KTV
  CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ XEM XÉT GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY PRICEWATERHOUSECOOPERS
  2.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN PRICEWATERHOUSECOOPERS
  2.1.1. Lịch sử của công ty PwC
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty PwC
  2.1.3. Cơ cấu hoạt động của PwC Việt Nam
  2.1.4. Quy trình kiểm toán chung tại công ty PwC
  2.2. TRÁCH NHIỆM CỦA KTV ĐỐI VỚI GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BCTC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI PWC
  2.2.1. Trách nhiệm chung
  2.2.2. Trách nhiệm lập tài liệu việc xem xét gian lận
  2.2.3. Trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý khi phát hiện gian lận
  2.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRỌNG YẾU TẠI PWC ĐỐI VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP THÔNG THƯỜNG
  2.3.1. Thu thập thông tin cần thiết để xác định rủi ro xảy ra gian lận
  2.3.2. Xác định và đánh giá rủi ro xảy ra sai phạm trọng yếu
  2.3.3. Thảo luận về gian lận với khách hàng
  2.3.4. Thủ tục kiểm toán để đối phó với kết quả đánh giá rủi ro xảy ra gian lận
  2.3.5. Đánh giá kết quả thử nghiệm kiểm toán
  2.3.6. Sự tham gia của chuyên gia về gian lận
  2.3.7. Sử dụng các kỹ thuật kiểm toán tin học (CAAT)
  2.4.TRÁCH NHIỆM CỦA KTV ĐỐI VỚI GIAN LẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN GIAN LẬN ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI PWC TRONG KIỂM TOÁN CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
  2.4.1. Sự xem xét đặc biệt của KTV về gian lận khi kiểm toán những doanh nghiệp niêm yết
  2.4.2. Những vấn đề trọng yếu về gian lận KTV cần xem xét đặc biệt
  2.4.3. Việc lập tài liệu các vấn đề trọng yếu về gian lận trong kiểm toán doanh nghiệp niêm yết
  2.4.4. Xác định rủi ro tăng cường gian lận
  2.4.5. Đánh giá kết quả của các thử nghiệm cơ bản
  2.4.6. Những vấn đề về gian lận đã xảy ra hoặc nghi ngờ gian lận
  2.5. THỰC TẾ VỀ VIỆC XEM XÉT GIAN LẬN TRONG KIỂM TOÁN BCTC VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN GIAN LẬN TRỌNG YẾU TẠI CÔNG TY PWC
  2.5.1. Mục đích khảo sát
  2.5.2. Phương pháp khảo sát
  2.5.3. Kết quả khảo sát
  2.5.4. Đánh giá kết quả khảo sát
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
  3.1. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI PWC
  3.1.1. Nhận xét chung về PwC
  3.1.2. Kiến nghị xuất phát từ nhận xét chung về PwC
  3.1.3. Nhận xét về vấn đề xem xét và phát hiện gian lận tại PwC
  3.2. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM SỐ 240 “GIAN LẬN VÀ SAI SÓT”
  3.2.1. Nhận xét về VSA 240
  3.2.2. Kiến nghị về VSA 240
  PHẦN KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
   
 5. senledn

  senledn New Member Hội viên mới

  Ðề: Vai trò và trách nhiệm của một kiểm toán viên là gì?

  Vai trò:
  - kiểm toán, thông qua việc kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán của khách hàng, thường đưa ra những ý kiến tư vấn hữu ích, giúp lãnh đạo doanh nghiệp khách hàng cải thiện được hệ thống kiểm soát nội bộ, khắc phục được những tồn tại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  -Kiểm toán cũng tham gia phổ biến các chế độ kế toán, chính sách về tài chính, thuế khóa giúp cho khách hàng tuân thủ các quy định của pháp luật.
  - Đối với các công ty cổ phần, kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong công tác quản trị công ty, trong việc giải quyết các xung đột về lợi ích giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, các cổ đông…Kết quả kinh doanh đã được kiểm toán xác nhận là trung thực và khách quan sẽ là căn cứ để các cổ đông, Hội đồng quản trị đánh giá trình độ quản lý của Ban giám đốc, là cơ sở để xác định các khoản lương, thưởng phải trả cho các nhà quản lý và để xây dựng chính sách chi trả cổ tức cho các cổ đông.
  - Kiểm toán là công cụ kiểm soát quản lý của các cổ đông. Kiểm toán góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh, các động cơ nhằm che giấu, biến báo số liệu kế toán vì các mục đích tư lợi cá nhân của Ban giám đốc.
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/12/09
 6. phuong45

  phuong45 New Member Hội viên mới

  Ðề: Vai trò và trách nhiệm của một kiểm toán viên là gì?

  đề: kiểm toán viên nội bộ, kiểm soát viên, kế toán và phó tổng GD cần làm j để xây dựng hệ thống KSNB lành mạnh hiệu quả?help me

  ---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:16 ----------

  tiện thể cho e hỏi lun

  trả lời đúng sai. giải thích?
  1. KTNB ngân hàng không nên tham gia vào việc ra quyết định cấp tín dụng?
  2. việc lập kế hoạch kiểm toán, chọn phương pháp kiểm toán, chất lượng kiểm toán phải luôn đc ktra để hoàn thiện. việc này để đáp ứng yêu cầu tránh sai sót trong quá trình kiểm toán or tránh rủi ro kiểm toán và kiểm toán theo định hướng rủi ro?
  3.rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá liên quan trực tiếp đến nhận xét của KTVNB khi thực hiện kiểm toán NHTM?
   
 7. traixaydung

  traixaydung Xây nhà trẻ miễn phí Hội viên mới

  Ðề: Vai trò và trách nhiệm của một kiểm toán viên là gì?

  Ít người bình luận nhỉ????????
   
 8. Hình Như Là

  Hình Như Là New Member Hội viên mới

  Ðề: Vai trò và trách nhiệm của một kiểm toán viên là gì?

  Anh chị ơi, có thể cho em vài tình huống thực tế trên thế giới chứng minh độc lập là nguyên tắc đạo đức quan trọng của kiểm toán viên ko ạ, em cám ơn nhìu!
   
 9. Hai Chi

  Hai Chi New Member Hội viên mới

  Ðề: Vai trò và trách nhiệm của một kiểm toán viên là gì?

  Các bạn cho mình hỏi
  Cty mình đã được kiểm toán kết quả SXKD 3 năm xong rồi, đến năm nay 2011 sếp mời Cty KT khác về kiểm và đào bới tất cả hồ sơ KT 3 năm trước. Sau đó, Cty KT mới nay phát biểu : Kết quả KT trước đây SAI ....
  Vậy, Cty nào đúng Cty nào sai ?? KT mới có được phép làm vậy k?
  Doanh thu trong xây dựng có được ghi vào DT tam tính khi co biên bản nghiệm thu từng phần?
  Xin cảm ơn mọi người.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.