trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

namcuc2699

New Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi giúp em với! Trên bảng cân đối tài khoản thì tài khoản 2141 ghi bên Nợ hay bên Có ạ ?
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Cả nhà ơi giúp em với! Trên bảng cân đối tài khoản thì tài khoản 2141 ghi bên Nợ hay bên Có ạ ?
Ghi bên Nợ và là số âm nha bạn.
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Ghi bên Nợ và là số âm nha bạn.

Trên bảng CĐTK sao lại bên Nợ chứ?
Theo mình thì phải ở bên Có và sang bảng CĐKT thì mới thể hiện là số âm
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Trên bảng CĐTK sao lại bên Nợ chứ?
Theo mình thì phải ở bên Có và sang bảng CĐKT thì mới thể hiện là số âm
Trích khấu hao tính vào CP thì ghi bên Có.Thanh lý TS thì Khấu hao ghi bên Nợ.
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Cả nhà ơi giúp em với! Trên bảng cân đối tài khoản thì tài khoản 2141 ghi bên Nợ hay bên Có ạ ?
Trên bảng cân đối kế toán nằm ở bên Tài sản, em ghi âm nhé, ví dụ : ( 1.000.000)
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Trên bảng cân đối kế toán nằm ở bên Tài sản, em ghi âm nhé, ví dụ : ( 1.000.000)
Bạn í hỏi Bảng cân đối tài khoản mừ!
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Cả nhà ơi giúp em với! Trên bảng cân đối tài khoản thì tài khoản 2141 ghi bên Nợ hay bên Có ạ ?

Ghi bình thường thôi, TK 214 dư Có thì ghi bên Có trên BCĐTK
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

TK 214 là tk dư Có bạn ah.
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Là số dư bên có TK 214
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

tài khoản 214 ghi có nhé. và khi vào bảng cân đối kế toán thì ghi âm. Vì thế mà nó được gọi là tài khoản đặc biệt
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

mình nghĩ là ghi bên có thì đúng hơn đây là tài khoản tài sản nhưng nó có kết cấu ngược tới tài sản, còn ghi âm như cậu nói thì chỉ ở bảng cân đối kế toán thì mới ghi vậy thôi
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Cả nhà ơi giúp em với! Trên bảng cân đối tài khoản thì tài khoản 2141 ghi bên Nợ hay bên Có ạ ?

khi thực hiện trích KH TSCD N641 (6421), N642(6422), N627(154.3)/C214
Vì vậy trên bảng CDTK, số khấu hao p.sinh tăng trong năm sẽ đc p.ánh Có 241, số khấu hao p.sinh giảm (nếu trong kỳ có p.sinh giảm TSCĐ) sẽ đc p.ánh N241.
Trên bảng CĐKT, sẽ đc p.ánh tại phần B, mục I, chỉ tiêu 2 " giá trị hao mòn luỹ kế" và đc ghi giá trị âm " () "
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Đối với trích khấu hao bạn sẽ ghi có tk214 khi nó phát sinh tăng
chẳng hạn: có tk214 & nợ tk 627 chẳng hạn: nghĩa là bạn đang trích khấu hao của tài sản dùng cho bên phân xưởn sản xuất, nếu bạn bán tài sản, thanh lý tài sản, góp vốn liên doanh, thì bạn mới ghi nợ tk 214.:muatumlum:
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

khi thực hiện trích KH TSCD N641 (6421), N642(6422), N627(154.3)/C214
Vì vậy trên bảng CDTK, số khấu hao p.sinh tăng trong năm sẽ đc p.ánh Có 241, số khấu hao p.sinh giảm (nếu trong kỳ có p.sinh giảm TSCĐ) sẽ đc p.ánh N241.
Trên bảng CĐKT, sẽ đc p.ánh tại phần B, mục I, chỉ tiêu 2 " giá trị hao mòn luỹ kế" và đc ghi giá trị âm " () "

câu trả lời chính xác nhất :idea:
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

trên bảng cân đối TK thì TK 241 ghi có và được ghi trong() để biểu thị giá trị âm.
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

trên bảng cân đối TK thì TK 241 ghi có và được ghi trong() để biểu thị giá trị âm.

ghi Bên Có nhưng không để trong ( ) vì không phải số âm, khi qua bên BCĐKT mới để trong ( )
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

thường thì ghi số dư bên có vì đó là tài khoản lưỡng tính.tài khoản đó ghi giống tài khoản loại 3,4.
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

trên bảng cân đối TK thì TK 241 ghi có và được ghi trong() để biểu thị giá trị âm.

Ghi có là đúng rồi, nhưng ko được để trong dấu () đâu nha bạn, trong CDKT mới ghi trong dấu ()
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Cả nhà ơi giúp em với! Trên bảng cân đối tài khoản thì tài khoản 2141 ghi bên Nợ hay bên Có ạ ?

BCĐTK: ghi bên có số dương
BCĐKT: ghi số âm
 
Ðề: trên bảng cân đối tài khảon thì hao mòn tài sản cố đinh ghi bên nào?

Vâng! Em cảm ơn cả nhà!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top