thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Thảo luận trong 'Quản lý thuế' bắt đầu bởi macarog, 2/2/10.

 1. macarog

  macarog New Member Hội viên mới

  Các anh chị có ai biết về thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh chỉ em với ah. Cty em thanh lap thang 9/2009, là cty TNHH trên 2 thành viên. Nay chuẩn bị đổi giám đốc và tăng vốn điều lệ. Vậy em cần phải làm những thủ tục gì ạh?
  :votay: :kissanh:
   
                
 2. ktdaklak

  ktdaklak New Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

  em lên sở kế hoạch đầu tư xin mẫu ấy.trên đó họ cung cấp đủ hết
   
 3. ktdaklak

  ktdaklak New Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

  em tham khảo những mẫu này nhé


  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

  (Theo Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)  1. Thông báo thay đổi vốn điều lệ ( theo mẫu).

  2. Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của:

  - Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

  - Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên);

  - Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);

  - Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).

  3. Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của:

  - Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);

  - Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);

  - Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).

  4. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty ( nếu có tiếp nhận thành viên mới).

  5. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ ( đối với trường hợp giảm vốn điều lệ)

  6. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:

  - Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực

  - Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.

  - Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

  7. Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

  Lưu ý: - Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty

  - Không thực hiện việc giảm vốn đối với công ty TNHH một thành viên.

  - Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tăng hoặc giảm vốn điều lệ

  - Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ
   
 4. hangnghiem

  hangnghiem Khỉ vàng đáng iu ^_* Hội viên mới

  Ðề: thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

  Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
  Sự biến động thành viên trong công ty là điều khó tránh khỏi, điều quan trọng là làm sao ổn định để tiến hành kinh doanh một cách thuận lợi.

  1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
  b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;
  c) Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;
  d) Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;
  đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
  Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào công ty. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương. Đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài phải có thêm bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên, đăng ký tăng vốn điều lệ công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty,
  b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;
  c) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;
  d) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;
  đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
  Kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.
  Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
  b) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;
  c) Thời điểm thừa kế;
  d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
  Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  4. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
  b) Tên, địa chỉ trụ sở chính hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người nhận góp bù;
  c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
  Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  5. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


  Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty.

  Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Doanh nghiệp?
  1. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
  b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
  c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;
  d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
  đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc của thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh và của Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.
  Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất vớithời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.
  Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.
  2. Không thực hiện việc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  3. Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

   
 5. nguyetdn87

  nguyetdn87 New Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

  em cứ làm như ktdallak thi đúng đó .em có cần chì send mấy mẫu đó quá ko?
   
 6. macarog

  macarog New Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

  Nếu được vậy thì em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị gửi qua dùm em nha
  mail của em: toila_ai8805@yahoo.com
   
 7. Game_over

  Game_over *Tâm như Thuỷ* Hội viên mới

  Ðề: thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

  Bạn cần thay đổi gì thì cứ lên sở kế hoạch, nói với nhân viên bán mẫu hồ sơ là cty cần thay đổi gì, rồi mua 1 bộ gồm tất cả những mẫu giấy tờ cần phải làm. Sau đó bạn về tải trên mạng, những tài liệu đó thường có mẫu số bao nhiêu ý, điền thông tin vào, in ra, sếp ký tên đóng dấu, rùi lên nộp.
  Thường là chờ 1 tuần sau đến lấy ( nhưng nếu tự mình làm, thì hầu như ko có công ty nào ko phải làm lại lần thứ 2). Bạn cứ làm theo thủ tục, sẽ có kinh nghiệm thêm. Hjhj !
  Chúc bạn thành công.
   
 8. nguyenhang83

  nguyenhang83 New Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

  Em vào trang : thutuchanhchinh.vn . click vào mục " cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính" , sau đó tìm kiếm các thủ tục hành chính mà em cần. Có hướng dẫn các bước cụ thể lắm đó + các mẫu biểu & các văn bản có liên quan nữa. Chúc em thành công !!!
   
 9. nguyenhang83

  nguyenhang83 New Member Hội viên mới

  Ðề: thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

  Thủ tục họ hướng dẫn nghe có vẻ rất đơn giản nhưng quá trình để đi đến kết quả thì không đơn giản chút nào. Bên mình cũng đang xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, không thuê bên luật mà tự làm thía nên gần nửa năm rồi mà vẫn mới nhận được cái thông báo y kiến chấp thuận của UBND tỉnh thôi. :thodai:
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.