Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế.

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn Thủ Tục' bắt đầu bởi duyenha, 16/7/06.

 1. duyenha

  duyenha New Member Hội viên mới

  1. Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh:

  Cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải kê khai bổ sung ngay với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm:

  - Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới (bản sao có công chứng).

  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

  Sau 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh, cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới, nhưng với mã số thuế đã được cấp trước đây, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ


  2. Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng Tỉnh/TP

  Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh: tổ chức, cá nhân nộp thuế phải khai báo với cơ quan Thuế nơi chuyển đi và nơi chuyển đến. Hồ sơ gồm:

  - Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-ĐK-TCT, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

  - Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa điểm mới (chỉ đối với trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới theo quy định).

  Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế do Cục thuế quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của tổ chức, cá nhân nộp thuế.

  Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp thuế thuộc Chi cục thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 2 bộ để gửi đến Chi cục thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi và Chi cục thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến. Chi cục thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi phải thông báo tình hình nộp thuế và thanh toán hoá đơn của tổ chức, cá nhân nộp thuế theo mẫu số 09-MST cho Chi cục thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến và Cục thuế trong thời hạn 8 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

  3. Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh tới Tỉnh/TP khác
  * Tại nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi: Hồ sơ đăng ký gồm:

  - Quyết định hoặc đơn báo chuyển địa điểm.

  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

  Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai chuyển địa điểm của tổ chức, cá nhân nộp thuế, cơ quan Thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký thuế và phải lập Thông báo tình hình nộp thuế của tổ chức, cá nhân nộp thuế theo mẫu 09-MST để gửi 01 bản cho tổ chức, cá nhân nộp thuế và 01 bản cho cơ quan Thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến.

  * Tại nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, tổ chức, cá nhân nộp thuế phải đến đăng ký thuế tại cơ quan Thuế nơi chuyển đến. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

  - Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó).

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao có công chứng).

  Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan Thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế do cơ quan Thuế nơi tổ chức, cá nhân nộp thuế chuyển đi đã cấp.

  4. Trường hợp thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế.
  - Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung (bản sao có công chứng) đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung.

  Cơ quan Thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin đăng ký thuế điều chỉnh vào hệ thống thông tin quản lý thuế. Cơ quan Thuế không cấp lại “Giấy chứng nhận đăng ký thuế” cho các trường hợp điều chỉnh thông tin này

  5. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, thẻ mã số thuế cá nhân.

  * Trường hợp chỉ tiêu in trên Giấy chứng nhận có thay đổi: Hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

  * Trường hợp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát: Hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc) bị rách, nát.

  * Trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Hồ sơ gồm:

  - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

  Cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ như quy định.

  * Trường hợp cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân:
  Cá nhân mất Thẻ mã số thuế cá nhân hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng, làm đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân. Trong đơn phải ghi rõ: mã số thuế, họ tên, số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (nếu là người nước ngoài), nơi đăng ký cấp thẻ trước đây. Trường hợp đổi thẻ phải nộp lại thẻ cũ cho cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị đổi thẻ.
   
                

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.