Thủ tục đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉn

Thảo luận trong 'Biểu mẫu - Quy định' bắt đầu bởi hangnghiem, 4/2/10.

 1. hangnghiem

  hangnghiem Khỉ vàng đáng iu ^_* Hội viên mới

  Thủ tục đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn

  Trình tự thực hiện:
  + NNT đã được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh thì NNT phải kê khai điều chỉnh với Cục thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển địa điểm.
  + Cục thuế thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của NNT và cập nhập thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành.

  - Cách thức thực hiện:
  + Trực tiếp tại trụ sở Cục thuế
  + Thông qua hệ thống bưu chính

  - Thành phần, số lượng hồ sơ:
  - Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  + Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08- MST (trong tờ khai ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh).
  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  - Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh sau 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
  + Tổ chức
  + Cá nhân

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế
  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận

  - Lệ phí (nếu có):

  - Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm )
  - Mẫu số 08- MST : Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.

  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006
  + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ
  + Quy định tại Điểm 2.1 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/2/10
                
 2. Ðề: Thủ tục đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn

  Trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, đâu có ghi Địa điểm kinh doanh đâu bạn? Có nhất thiết phải đổi lại GCN ĐKT ko? Bạn Quote phần thông tư nào hướng dẫn cái này cho mình xem với.
   
 3. hangnghiem

  hangnghiem Khỉ vàng đáng iu ^_* Hội viên mới

  Ðề: Thủ tục đăng ký thuế thay đổi, bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn

  Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế quy định : Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế nhưng phải làm thủ tục thay đổi thông tin.
  "...
  II. THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
  1. Trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:
  Người nộp thuế nếu có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi thông tin hoặc trước khi chấm dứt toàn bộ các hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, phải có trách nhiệm thông báo bổ sung với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp thuế theo mẫu số 08-MST.
  2. Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin
  2.1 Đổi tên cơ sở kinh doanh: cơ sở kinh doanh khi đổi tên phải kê khai bổ sung ngay với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm:
  - Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới (bản sao có chứng thực).
  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
  Sau 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ kê khai bổ sung của cơ sở kinh doanh, cơ quan Thuế cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới, với mã số thuế đã được cấp trước đây, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.
  2.2. Chuyển địa điểm kinh doanh: trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm. Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế.
  a) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:
  Hồ sơ kê khai là: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-ĐK-TCT, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.
  Trường hợp người nộp thuế do Cục thuế quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của người nộp thuế.
  Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 2 bộ để gửi đến Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế và thanh toán hoá đơn của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST cho Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục thuế trong thời hạn 8 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.
  b). Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:
  Tại nơi người nộp thuế chuyển đi: Hồ sơ kê khai gồm:
  - Thông báo chuyển địa điểm.
  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
  Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kê khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký thuế và phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST để gửi 01 bản cho người nộp thuế và 01 bản cho cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.
  Tại nơi người nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải đăng ký thuế tại cơ quan Thuế nơi chuyển đến. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:
  - Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó).
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao có chứng thực).
  Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan Thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.
  2.3. Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:
  Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo mẫu điều chỉnh đăng ký thuế 08-MST kèm theo Thông tư này trong thời hạn 10 ngày khi có sự thay đổi. Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:
  - Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.
  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
  3. Địa điểm nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:
  Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin về đăng ký thuế cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp .
  4. Tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế :
  Cơ quan Thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế và cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế.
  Trường hợp thay đổi thông tin của các chỉ tiêu trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan Thuế viết giấy hẹn để cấp lại “Giấy chứng nhận đăng ký thuế”..."
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.