Thông báo cơ quan thuế về phương pháp trích khấu hao

thanhminh86

Member
Hội viên mới
Căn cứ khoản 3, khoản 4, Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chê độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:
“3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.
4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.
Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn năm 2012 đã đăng ký phương pháp trích khấu hao cho cơ quan thuế theo phương pháp đường thẳng, phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp, mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng thì Công ty bạn phải thực hiện đúng quy định tại khoản 4, Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC nêu trên.

Theo thông tư trên thì mọi người cho em hỏi " TSCĐ đã qua sử dụng được bàn giao từ chi nhánh A sang chi nhánh B trong cùng 1 công ty thì bên nhận bàn giao (B) có phải làm thông báo phương pháp tính khấu hao với cơ quan thuế không vậy mọi người ??????
 
công ty bạn các chi nhánh hạch toán kế toán và kê khai thuế riêng hay sao vậy?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top