Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

Thảo luận trong 'Giúp đỡ khác' bắt đầu bởi bluto297, 30/10/09.

 1. bluto297

  bluto297 New Member Hội viên mới

  Em đang cần tìm cuốn "100 bài tập và bài giải kế toán tài chính" nhưng tìm ở hiệu sách chẳng có, các anh chị nào có tài liệu đó có thể mail cho em được không, hoặc tài liệu có cả bài tập và bài giải nữa, em cảm ơn rất nhiều mail: haunguyen297@gmail.com mong anh chị giúp đỡ
   
                
 2. zing89

  zing89 New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  các đề tài tham khảo đó rất hay nhưng em chỉ muốn download 1 vài bài thì phải làm sao?ở đó bắt down toàn bộ.Híc:phienghe:
   
 3. sinhvienpy89

  sinhvienpy89 Mỗi ngày 1 điều mới Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  Mình POST cho bạn một bài nè.Các bạn có thời gian thì cùng nhau giai nha:
  Một doanh nghiệp sản xuất , có tình hình kinh doanh như sau:
  (ĐVT:1.000đ)
  A.Đầu tháng:
  1.Tiền mặt:120.000
  2.tiền gửi;580.000
  3.Nguyên liệu, vật liệu "A" tồn kho, số lượng 120.000kg, đơn giá:5
  4.Nguyên liệu, vật liệu "B" tồn kho, số lượng 250.000kg, đơn giá:8
  5.Công cụ, dụng cụ "C" tồn kho, số lượng 300 cái, đơn giá :400
  6.Giá trị TSCĐ hữu hình:15.000.000
  7.hao mòn TSCĐHH:4.000.000
  8.Phải trả cho người bán::900.000
  9.Phải thu ngắn hạn ở người mua:180.000
  10.Ký quỹ dài hạn:120.000
  11.Vay ngắn hạn:3.300.000
  12.Thuế chưa nộp cho nhà nước:250.000
  13.Thành phẩm "A" tồn kho, số lượng:650kg, trị giá:864.500
  14.Thành phẩm "B" tồn kho, số lượng:850kg, trị giá:1.054.000
  15.Nguồn vốn kinh doanh:11.938.500
  16.Quỹ đầu tư phát triển:590.000
  17.quỹ khen thưởng và phúc lợi:260.000
  18.Sản phẩm "A" dở dang, số lượng:200 kg, tổng giá trị:200.000
  19.Sản phẩm "B" dở dang, số lượng:400 kg, tổng giá trị:400.000
  B. TRONG THÁNG, CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT HAI SẢN PHẨM A VÀ B
  1.Nhập kho nguyên liệu, vật liệu "A" , chưa thanh toán tiền, số lượng: 380.000kg, đơn giá gồm cả thuế GTGT 10% là:5,060
  2.Nhập kho nguyên liệu, vật liệu "B" , chưa thanh toán tiền, số lượng: 350.000kg, đơn giá gồm cả thuế GTGT 10% là:8,030
  3.Nhập kho công cụ, dụng cụ "C", đã thanh toán chuyển khoản, số lượng: 100 cái, đơn giá gồm cả thuế GTGT 10% là :407
  4.Xuất kho nguyên liệu, vật liệu "A" đem vào chế biến sản phẩm "A", số lượng:400.000kg
  5.Xuất kho nguyên liệu, vật liệu "B" đem vào chế biến sản phẩm "B", số lượng:500.000kg
  6.Mua vật vật liệu phụ, chuyển ngay vào chế biến sản phẩm "A", đã thanh toán tiền mặt trị giá:4.000
  7.Mua vật vật liệu phụ, chuyển ngay vào chế biến sản phẩm "B", đã thanh toán tiền mặt trị giá:5.000
  8.Tổng hopự lương phải trả cho các đối tượng gồm:
  -nhân công trực tiếp chế biến sản phẩm A:200.000
  -nhân công trực tiếp chế biến sản phẩm "B":400.000
  -nhân viên quản lý phân xưởng:100.000
  9.Tính trích 19% các khoản theo lương vào chi phí chế biến sản xuất ở phân xưởng:133.000
  10.Xuất công cụ, dụng cụ"C" sử dụng tại phân xưởng,số lượng:300 cái,
  11.Tập hợp các chi phí khác phát sinh trong chế biến:
  -trích khấu hao TSCĐHH:400.000
  -dịch vụ điện nước, điện thoại...theo hóa đơn gồm cả thuế GTGT:10% là:66.000
  -chi phí hội nghị phân xưởng, đã chi banừg tiền mặt, trị giá:2.400
  -chi phí khác bằng chuyển khoản:88.000
  12. Tập hợp các chi phí phát sinh trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm "A" và "B":
  -Lương 19% trích theo lương nhân viên bán hàng:47.600
  -Trích khấu hao TSCĐHH:60.700
  -dịch vụ, điện nuowcs...theo hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT10% là:22.000
  -chi phí hội nghị khách hàng, đã chi bằng tiền mặt, trị giá:1.600
  -trích trước chi phí bảo hành sản phẩm:8.800
  13.Tổng hopự các chi phí phát sinh trong hoạt động quản lý doanh nghiệp:1.156.551
  -Lương và 19%trích theo lương nhân viên:357.000
  -trích khấu hao TSCĐHH:610.841
  -dịch vụ điện nước...theo hóa đơn đã bao gồm thuế GTGT 10% là 99.000
  -chi phí phát sinh tiền mặt trị giá:36.000
  -chi phí phát sinh banừg tiền gửi, trị giá:36.000
  -trích trước chi phí dự phòng hỗ trợ mất việc làm:10.710
  C.KẾ QUẢ KIỂM KÊ CUỐI KỲ ,CHO BIẾT:
  14.Số lượng sản phẩm"A" đã hoàn thnàh ché biến :1.800 kg
  Số lượng sản phẩm "A" đã tiêu thụ:2.200 kG
  Số lượng sản phẩm "A" đang dở dang :300 kg
  Số lượng sản phẩm "A" tồn thực tế 200kg
  15.Số lượng sản phẩm"B" đã hoàn thnàh ché biến :4.200 kg
  Số lượng sản phẩm "B" đã tiêu thụ:4.500 kG
  Số lượng sản phẩm "B" đang dở dang :200 kg
  Số lượng sản phẩm "B" tồn thực tế 550kg
  16.Số lượng nguyên liệu, vật liệu "A" tồn kho, số lượng:100.000kg
  Số lượng nguyên liệu , vật liệu "B" tồn kho, số lượng:99.000kg
  Số lượng công cụ, dụng cụ "C" tồn kho, số lượng:100 cái
  17.Số lượng sản phẩm "A", và nguyên liệu, vật liệu "B" hao hụt chư ão nguyên nhân :10kg D. CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC:
  18.Tổng hopự hóa đơn tiêu thụ sản phẩm "A" , với đơn giá thanh toán, bao gồm cả thuế GTGT 10% là 1.909,05
  trong đó, doanh nghiệp đã thu tiền mặt 20%, chuyển khoản 30%, số còn lại chưa thu tiền trong kỳ hạn 3 tháng
  19.Tổng hợp hóa đơn tiêu thụ sản phẩm "B" , với đơn giá thanh toán, bao gồm cả thuế GTGT 10% là 1.636,80
  trong đó, doanh nghiệp đã thu tiền mặt 20%, chuyển khoản 60%, số còn lại chưa thu tiền trong kỳ hạn 15 tháng
  20.Doanh nghiệp tạm tính thuế thu nhập dn hiện hành, trị giá:485.000, trong đó thuế lợi nhuận sản phẩm "A" là 220.000
  21.Cuối tháng, dn tổng hopự doanh thu, giá vốn và chi phí để xác định lợi nhuận thuần kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
  CÁC TÀI LIỆU KHÁC :
  *DN áp dụng phuơng pháp kiểm kê định kỳ hnàg tồn kho và tính thuế GTGT thep pp trực tiếp
  *giá xuất kho theo pp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ, giá trị sp dở dang đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  *chi phí sản xuât chung phân bổ tỷ lệ với chi phí tiền lương nhân công trực tiếp
  YÊU CẦU :
  1.ĐỊnh khoản kế toán
  2.Lập báo cáo lãi lỗ
  3.lập bản cân đối kế toán (khái quát )


  Bạn tha hồ mà giai nha,hôm nào rãnh mình post nữa cho bạn.Gì chứ vài chục bai thì có đấy bạn ah.CHúc bạn giai tôt nha!
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/2/11
 4. mickeynhi

  mickeynhi Banned

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  bạn vào đây xem nè
  http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=122237
  mình cũng còn nhjù bài lắm,khi nào cần thì cứ"hú" 1 tiếng,mình gửi cho
   
 5. zing89

  zing89 New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  Cảm ơn bạn nhiều về Bt đó, mình đang muốn tìm một số đề án tốt nghiệp để tham khảo nếu bạn có thì post lên cho mình vơi nha.đề tài của mình là vê hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.Thanks a lot!!!
   
 6. mickeynhi

  mickeynhi Banned

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  nhìn nick của bạn chắc là thành viên của zing nè,đúng hk?
  có bài tập oj thì thanks mình 1 cái để có sức mà viết tiếp chứ!
  Tại 1 DN sx kê khai thường xuyên hàng tồn kho,có tình hình thành phẩm và tiêu thụ như sau:
  Số dư đầu kỳ TK 155: 100.700.000Đ(10.000SP)
  1.Xuất 2.000 sp bán trực tiếp cho công ty A,giá bán chưa thuế 25.000.000,khách hàng chưa thanh toán,chiết khấu 2% nếu thanh toán trước hạn
  2.Xuất kho 5.000 sp trao đổi theo hợp đồng với DN B để lấy 5 tấn vật liệu chính,giá chưa thuế 60.500.000d9,thuế GTGT của vật liệu chính 10%,sp xuất gửi đi trao đổi DN B chưa nhận được
  3.Xuất gửi đại lý C bán 8.000 sp giá bán chưa thuế 100.000.000,hoa hồng đại lý 5% trên giá bán chưa thuế
  4.Xuất 1.500 sp bán theo hình thức nhậ hàng,giá bán chưa thuế 19.500.000,khách hàng thanh toán 50% tiền hàng bằng tiền mặt,nợ 50%
  5.Công ty A thanh toán tiền hàng trong thời hạn đượ hưởng chiết khấu,DN đã nhận giấy báo ngan hàng
  6.Nhận đc 5 tấn vật liệu chính do Dn B chuyển đến
  7.Đại lý C thanh toán tiền bán 7.500 sp ký gởi bằng tiền mặt,sau khi trừ phần hoa hồng đc hưởng
  8.SP hoàn thành nhập kho trong kỳ 12.000sp,tổng giá thành sx thực tế 124.800.000
  Y/C: Tính toán,định khoản và fản ánh vào tài khoản tình hình trên vào các tài khoản liên wan.SP tiêu thụ có thuế suất TGTGT 5%,DN nộp thuế theo pp khấu trừ
  XĐ kquả hoạt động kinh doanh trong kỳ,với chi phí bán hàng 4.600.000,chi phí quản lý doanh nghiệp 9.200.000,theo 2 trường hợp tính giá thành phẩmxuất kho
  a) Nhập trc xuất trc
  b)Đơn giá bình quân gia quyền cuối kỳ
   
 7. bluto297

  bluto297 New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  Cảm ơn các anh chị rất nhiều về bài tập trên, em đang thử làm xem có làm được không, em mới học kế toán nên chưa nắm vững,xem bài của phuyen89 dài thế, bài này em chụi không giải nổi hết, nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn thanhs
   
 8. vuonghong

  vuonghong New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  neu nhu co ca giai nua thi tot nhi. HI
   
 9. linhngoctnn

  linhngoctnn New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  cám ơn đã gởi bài hỗ trợ.Mong được giao lưu và học hỏi.Chúc sức khỏe A/C
   
 10. linhngoctnn

  linhngoctnn New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  cám ơn đã gởi bài hỗ trợ.Mong được giao lưu và học hỏi.Chúc sức khỏe A/C
   
 11. nhochuc_1508

  nhochuc_1508 New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  có ai giai bài tập do chưa yậy nếu giả rùi thi post đáp án lên cho mình so sánh kết quả với nha
   
 12. vanish

  vanish New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  ở đó là ở đâu bạn ^_^
  cho mình xin cái link dẫn tới được hok :D
  mình cũng cần tài liệu đó để tham khảo :D
   
 13. huongng2011

  huongng2011 New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  mình đang cần đề thi chứng chỉ hành nghề thuế, mọi người làm ơn giúp mình đi
   
 14. thiennhat

  thiennhat New Member Hội viên mới

  các anh chị có tài liệu tham khảo môn kế toán tài chính không, cho em với: nguyenminhthua[MENTION=162562]gmail[/MENTION].com.vn

  ---------- Post added at 09:04 PM ---------- Previous post was at 08:39 PM ----------

  các anh chị có tài liệu tham khảo môn kế toán tài chính không, cho em với: nguyenminhthua[MENTION=162562]gmail[/MENTION].com.vn
   
 15. ngoanhthuy9x

  ngoanhthuy9x New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  có ai đã từng học thầy hà xuân thạch dạy trường đại học kinh tế tphcm không?
   
 16. anhtuankt2b

  anhtuankt2b New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  ơ thế không có lời giải à !!????:D
   
 17. myle_qt1991

  myle_qt1991 New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  anh chị nào có bài tập môn tài chính doanh nghiệp 1,bài tập liên quan đến tài khoản 343,và tài khoản 344 thì có thể post dùm em với được không ạ? em cám ơn nhiều!

  ---------- Post added at 04:15 AM ---------- Previous post was at 03:54 AM ----------

  anh chị nào giải thích dùm em tình huống này với.
  Ban QLDA X tổ chức đấu thầu gói thầu cung cấp máy tính. Theo quy định của hồ sơ mời thầu(HSMT),bảo đảm dự thầu của các nhà thầu phải do một ngân hàng Nhà nước phát hành và nộp cùng với hồ sơ dự thầu(HSDT) . đây được coi là điều kiện tiên quyết nêu trong hồ sơ mời thầu. tuy nhiên,trứoc thời điểm đóng thầu theo quy định( 9h00,ngày 15/8/2009) một ngày,nhà thầu Y ( đã đăng kí và mua HSMT) người đến nộp BLDT bằng tiền mặt, song,Ban QLDA X không nhận. ngày hôm sau vào lúc 8h00 ngày 15/8/2009,nhà thầu Y mang HSDT của mình đến nộp . Ban QLDA X không nhận với lí do không có bảo đảm dự thầu theo quy định.
  hỏi: Theo anh chị việc Ban QLDA X xử lí như vậy có đúng theo quy định không ? Có cách xử lí nào khác không?
   
 18. phuquy122

  phuquy122 New Member Hội viên mới

  Ðề: Tài liệu bài tập và bài giải kế toán tài chính

  em là thành viên mới, có anh chị nào có bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp không cho em vơi, em chuẩn bbij ôn thi tôt nghiêp
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.