Rủi Ro Khi Làm Giám Đốc Tài Chính Ở Việt Nam và một số khuyến nghị.

Son.Tran

Member
Hội viên mới
1. Rủi Ro Khi Làm Giám Đốc Tài Chính Ở Việt Nam.

Làm giám đốc tài chính ở Việt Nam có thể mang lại nhiều cơ hội và thách thức. Dưới đây là một số rủi ro phổ biến mà giám đốc tài chính có thể phải đối mặt:
 • Luật pháp và quy định: Môi trường kinh doanh và luật pháp tài chính ở Việt Nam có thể phức tạp và thay đổi đột ngột. Điều này đòi hỏi giám đốc tài chính phải luôn cập nhật và tuân thủ các quy định mới, đảm bảo tuân thủ pháp luật.
 • Rủi ro hạch toán và kiểm toán: Quản lý hạch toán và kiểm toán là một phần quan trọng của công việc của giám đốc tài chính. Sự không chính xác trong hạch toán có thể dẫn đến việc phạm pháp hoặc mất mát tài chính cho công ty.
 • Rủi ro tài chính và tín dụng: Giám đốc tài chính phải quản lý rủi ro tài chính, bao gồm rủi ro liên quan đến huy động vốn, đầu tư và quản lý nợ. Việc không quản lý tài chính một cách cẩn thận có thể dẫn đến khó khăn tài chính hoặc thậm chí phá sản.
 • Rủi ro tiền tệ và thị trường: Tình hình biến động của thị trường và biến động tiền tệ có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty, đặc biệt là đối với các công ty có doanh nghiệp quốc tế.
 • Rủi ro bảo mật thông tin và gian lận: Giữ thông tin tài chính của công ty an toàn và bảo mật là một trách nhiệm lớn của giám đốc tài chính. Rủi ro gian lận và việc sử dụng thông tin sai lệch có thể gây tổn thất lớn cho công ty.
 • Rủi ro về cạnh tranh và thị trường: Cạnh tranh gay gắt và sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty. Giám đốc tài chính cần phải đối phó với những thay đổi này một cách linh hoạt và đề xuất các chiến lược phản ứng phù hợp.
Để giảm thiểu những rủi ro này, giám đốc tài chính cần có kiến thức sâu rộng về tài chính, luật pháp và thị trường, cũng như khả năng quản lý rủi ro và ra quyết định thông minh. Sự phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty cũng là chìa khóa để thành công trong vai trò này.

2. Rủi Ro Đến Từ Lãnh Đạo Khi Làm Iám Đốc Tài Chính Ở Việt Nam.

Khi làm giám đốc tài chính ở Việt Nam, rủi ro từ lãnh đạo có thể bao gồm:
 • Áp đặt áp lực tài chính không hợp lý: Lãnh đạo có thể áp đặt áp lực tài chính không hợp lý lên giám đốc tài chính, dẫn đến quyết định đầu tư không cân nhắc hoặc việc báo cáo tài chính không chính xác.
 • Thiếu minh bạch và trung thực: Lãnh đạo không cung cấp đủ thông tin hoặc yêu cầu giám đốc tài chính báo cáo thông tin không chính xác, gây ra rủi ro về tính minh bạch và trung thực của công ty.
 • Thiếu hỗ trợ và tương tác: Lãnh đạo không cung cấp đủ hỗ trợ hoặc không tương tác đúng mức với giám đốc tài chính, làm giảm khả năng của họ trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính hiệu quả.
 • Không đưa ra chiến lược và hướng dẫn rõ ràng: Lãnh đạo không đưa ra chiến lược kinh doanh rõ ràng hoặc không cung cấp hướng dẫn đúng mức, làm giảm khả năng của giám đốc tài chính trong việc đưa ra quyết định tài chính phù hợp.
 • Rủi ro pháp lý và tuân thủ: Lãnh đạo có thể yêu cầu giám đốc tài chính thực hiện các hành động không tuân thủ pháp luật hoặc làm việc trong môi trường pháp lý không an toàn.
 • Rủi ro về uy tín và tình hình tài chính: Lãnh đạo không quản lý tốt uy tín của công ty hoặc không thực hiện kiểm soát nội bộ hiệu quả, dẫn đến rủi ro về tình hình tài chính và uy tín của công ty.
Để giảm thiểu rủi ro từ lãnh đạo, giám đốc tài chính cần phải thúc đẩy một môi trường làm việc mở cửa và minh bạch, duy trì mối quan hệ làm việc tích cực với các bộ phận khác trong công ty và duy trì sự chính trực và minh bạch trong việc báo cáo tài chính và tuân thủ pháp luật.

3. Các biện pháp làm giảm rủi ro đề xuất.

Để giảm thiểu rủi ro từ lãnh đạo khi làm giám đốc tài chính ở Việt Nam, dưới đây là một số biện pháp có thể thực hiện:
 • Tăng cường giao tiếp và tương tác: Xây dựng một môi trường làm việc mở cửa và tích cực với các bộ phận khác trong công ty. Thúc đẩy việc giao tiếp đôi chiều giữa giám đốc tài chính và lãnh đạo, đảm bảo rằng thông tin và yêu cầu đều được truyền đạt một cách rõ ràng và hiệu quả.
 • Xây dựng mối quan hệ đối tác đáng tin cậy: Xây dựng mối quan hệ làm việc đáng tin cậy với lãnh đạo và các bộ phận khác trong công ty. Điều này có thể giúp giám đốc tài chính có được sự hỗ trợ và tương tác tích cực, giúp giảm thiểu rủi ro từ sự thiếu hỗ trợ hoặc giao tiếp không hiệu quả.
 • Đẩy mạnh hợp tác với bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc bộ phận tuân thủ pháp luật: Hợp tác chặt chẽ với bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc bộ phận tuân thủ pháp luật trong việc đảm bảo tuân thủ pháp luật và minh bạch trong báo cáo tài chính. Điều này cũng có thể giúp giám đốc tài chính cảm thấy được hỗ trợ và có sự định hướng rõ ràng từ các bộ phận chịu trách nhiệm.
 • Xây dựng chiến lược tài chính rõ ràng và minh bạch: Đảm bảo rằng chiến lược tài chính được xây dựng và truyền đạt một cách rõ ràng và minh bạch cho tất cả các bộ phận trong công ty. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ việc thiếu hướng dẫn hoặc hiểu lầm về mục tiêu tài chính của công ty.
 • Thúc đẩy văn hóa công ty lành mạnh và minh bạch: Xây dựng và thúc đẩy một văn hóa công ty lành mạnh và minh bạch, trong đó việc trung thực, minh bạch và tuân thủ pháp luật được đánh giá cao. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro từ sự thiếu minh bạch và không trung thực trong báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.
Những biện pháp trên có thể giúp giám đốc tài chính giảm thiểu rủi ro từ lãnh đạo và tăng cường khả năng thực hiện nhiệm vụ tài chính của mình một cách hiệu quả.

Hiểu giúp chúng ta khác biệt và làm tốt hơn.

Dễ dàng hơn nữa các bạn có thể tham gia các khoá học của CLEVERCFO:
Khóa CFO: https://clevercfo.com/khoa-hoc-cfo
Khóa kế toán trưởng: https://clevercfo.com/ke-toan-truong
Khóa online: http://clevercfo.com/online
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top