Quyết toán thuế TNCN có thu nhập 2 nơi có người phụ thuộc (thu nhập mỗi nơi dưới 11tr)

Tructruc0408

New Member
Hội viên mới
Em có câu hỏi liên quan về quyết toán thuế do lần đầu làm quyết toán thuế TNCN có người phụ thuộc mong anh chị giải đáp giúp em ạ.
Năm 2023 Em làm việc ở công ty A có thu nhập dưới 11tr (có ký hợp đồng lao động) và có thêm thu nhập ở cty B dưới 5tr/ tháng khấu trừ 10% thu nhập tại nguồn.
Giữa tháng 3/2024 em có đăng ký người phụ thuộc làm me ruột >60 tuổi ở cty A và hoàn thành thủ tục đăng ký người phụ thuộc (được cấp MST người phụ thuộc)
Cty A quyết toán thuế 2023 thì thu nhập giảm trừ gia cảnh 132.000.000 đồng (e k phải đóng thuế TNCN) và em đang chờ Cty gửi chứng từ khấu trừ thuế để tự làm quyết toán thuế TNCN
Vậy trường hợp này khi em làm quyết toán thuế TNCN cho năm 2023 em có thể quyết toán có người phụ thuộc từ tháng 01-12/2023 không (vì mẹ em trên 60 tuổi)? hay chỉ được quyết toán có người phụ thuộc từ 3/2024?
 
- Căn cứ khoản 2, Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế; ...

- Căn cứ theo khoản 1 điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC:

... c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tinh thuế thì được tinh giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tinh thuế, quả thời hạn nêu trên thì không được tinh giảm trừ gia cảnh cho năm tinh thuế đó.

=> Đối với cá nhân tự QTT TNCN: thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ ruột năm 2023 chậm nhất là ngày 02/5/2024 (Vì ngày 30/4/2024, 01/05/2024 là ngày nghỉ lễ nên thời hạn sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ).

Về nguyên tắc, việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được tính từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế và người phụ thuộc đã được cấp mã số thuế.

Do đó, tại thời điểm tháng 3/2024: nếu cá nhân chỉ đăng ký NPT theo mẫu 20-ĐK-TCT (mẫu này không có thời gian từ … đến) thì cá nhân phải nộp thêm mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN (điền thời điểm bắt đầu tính giảm trừ) kèm theo hồ sơ quyết toán để được giảm trừ đủ 12 tháng.
 
- Căn cứ khoản 2, Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế; ...

- Căn cứ theo khoản 1 điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC:

... c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tinh thuế thì được tinh giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tinh thuế, quả thời hạn nêu trên thì không được tinh giảm trừ gia cảnh cho năm tinh thuế đó.

=> Đối với cá nhân tự QTT TNCN: thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ ruột năm 2023 chậm nhất là ngày 02/5/2024 (Vì ngày 30/4/2024, 01/05/2024 là ngày nghỉ lễ nên thời hạn sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ).

Về nguyên tắc, việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được tính từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế và người phụ thuộc đã được cấp mã số thuế.

Do đó, tại thời điểm tháng 3/2024: nếu cá nhân chỉ đăng ký NPT theo mẫu 20-ĐK-TCT (mẫu này không có thời gian từ … đến) thì cá nhân phải nộp thêm mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN (điền thời điểm bắt đầu tính giảm trừ) kèm theo hồ sơ quyết toán để được giảm trừ đủ 12 tháng.
EM CẢM ƠN ANH NHIỀU Ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top