Quy định thế nào về số hiệu hoá đơn GTGT

Thảo luận trong 'Hóa Đơn Chứng Từ' bắt đầu bởi luan6688, 12/4/09.

 1. luan6688

  luan6688 New Member Hội viên mới

  pà con ơi. Có ai giúp đệ với không này, giải đáp giúp đệ số hiệu của hoá đơn GTGT có ý nghĩa gì vậy, có quy định bắt buộc nào về vấn đề này không vậy ta?
   
                
 2. Girlsmiling

  Girlsmiling Lạnh lùng Hội viên mới

  Ðề: số hiệu hoá đơn GTGT

  Số hiệu hoá đơn chỉ là số thứ tự các hoá đơn đã phát hành, dùng để dễ quản lý mà thôi. Cũng giống như biển số xe vậy đó. Còn bạn hỏi quy định bắt buộc là bắt buộc cái j?
   
 3. dalatbuon

  dalatbuon Sống cho ra Sống Hội viên mới

  Ðề: số hiệu hoá đơn GTGT

  Số hiệu hóa đơn là số hiệu ghi trên HĐ gtgt bao gồm cả phần chữ và phần số.
  Vd: AA/2007T
   
 4. luan6688

  luan6688 New Member Hội viên mới

  Ðề: số hiệu hoá đơn GTGT

  thanks dalatbuon nhiều nhé. Nhưng cho mình hỏi, thế phần chữ đó có ý nghĩa gì liên quan tới đơn vị phát hành hoá đơn không? và có quy định ràng buộc nào về phần chữ đó không? Thông thường số hiệu của một hoá đơn là tối thiểu 6 số đúng ko nhỉ?
   
 5. Vịt Ngố

  Vịt Ngố New Member Hội viên mới

  Ðề: số hiệu hoá đơn GTGT

  Hoá đơn GTGT có ký hiệu như sau:
  Ví dụ: MG/2009B-> là hoá đơn mà cơ quan thuế cấp cho đơn vị sử dụng hoá đơn theo qđịnh của BTC
  Còn ký hiệu ví dụ như AA/2009T-> là hoá đơn do đơn vị làm công văn xin tự in hoá đơn và đc chấp nhận sử dụng.
  => Khác nhau ở ký hiệu B và T.
   
 6. dalatbuon

  dalatbuon Sống cho ra Sống Hội viên mới

  Ðề: số hiệu hoá đơn GTGT

  Bạn ơi!Trên HĐ gtgt số HĐ và ký hiệu hóa đơn là khác nhau đó.Không có cái gì gọi là số hiệu hóa đơn đâu.
  ký hiệu HĐ thì bao gồm cả phần chữ và phần số.
  Số HĐ thì tối thiểu thì hình như là 6 số.
   
 7. Vịt Ngố

  Vịt Ngố New Member Hội viên mới

  Ðề: số hiệu hoá đơn GTGT

  Hoá đơn cá nhân đơn vị tự in là 6 số, còn hoá đơn theo qđịnh của BTC là 7 số và đánh số bắt đầu từ 00...
   
 8. letuan28

  letuan28 Member Hội viên mới

  Ðề: Quy định thế nào về số hiệu hoá đơn GTGT

  Theo chỉ tiêu quản lý của Thuế thì trên hóa đơn phải thể hiện là : Mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn. Mẫu số : 01-GTKT-3LL ( Hóa đơn GTGT)
  02- GTTT - 3LL ( Hóa đơn thông thường )
  Ký hiệu : AA/2009 ( Hóa đơn đỏ của Bộ tài chính )
  AA/2009-T ( Hóa đơn tự in )
  Các đơn vị có thể sử dụng ký hiệu riêng cho công ty mình. Ví dụ : Công ty Tín Nghĩa in hóa đơn đặc thù có ký hiệu là : TN/2009-T-ĐN ( TN: Tín Nghĩa, 2009: Hóa đơn in năm 2009, T : Hóa đơn tự in, ĐN : Hóa đơn của trụ sở chính ở Đồng nai ) nếu có các chi nhánh thì khác chữ cái phía sau : BD ( Bình Dương ) HN ( Hà nội ) ĐNg ( Đà nẵng ) .... thường thì chữ cái phía trước được Thuế qui định là : AA, AB, AC, AD... nên hóa đơn tự in của công ty Điện lực có rất nhiều ký hiệu được sử dụng trong 1 năm
  Số hóa đơn : 000001 ( 6 số )
  Những đơn vị sử dụng hóa đơn số lượng lớn như : Metro Cash & Carry VN, Điện lực, Cấp nước, Bưu điện... thì số hóa đơn : 0000001 ( 7 số )
   
 9. kimnhatdong

  kimnhatdong New Member Hội viên mới

  Ðề: Quy định thế nào về số hiệu hoá đơn GTGT

  Số hiệu hoá đơn mà bạn hỏi! Theo mình thì khi doanh nghiệp đăng đăng ký sử dụng hoá đơn ấn chỉ. Thì phải đăng ký sử dụng hoá đơn với cục thuế của tỉnh nợi mà đơn vị đấy đóng trên địa bàn. Sau đó căn cứ vào nhu cầu sử dụng hoá đơn của đơn vị đó cục thuế phát hành hoá đơn. để quản lý hoá đơn thì cục thuế phải đánh ký hiệu hoá đơn và số hiệu hoá đơn. Nhằm chánh tình trạng mua bán hoá đơn giả. Và mỗi một đơn vị đặc thù kinh doanh thi cục thuế phát hanh ký hiệu hoá đơn khác nhau.
  Thứ hai: Hoá đơn GTGT có hai loại: Loại một là do cục thuế phát hành
  Loại hai: Tự đăng ký phát hành hoá đơn mà đảm bảo đúng chính sách của thuế thì sẽ được ban hành ( thông thường là các tập đoàn họ thường đăng ký in ấn hoá đơn để cung cấp cho các công ty con, hay công ty thành viên).
  Nhưng tất cả đểu phải đăng ký với cục thuế tỉnh sở tại.
   
 10. vtngochabv

  vtngochabv New Member Hội viên mới

  Ðề: Quy định thế nào về số hiệu hoá đơn GTGT

  1/ Tiết b điểm 1.2 mục I văn bản số 7097/CT-TTHT đã in:
  “b/ Ký hiệu HĐ là dấu hiệu phân biệt HĐ bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành HĐ. Ký hiệu HĐ có 6 ký tự đối với HĐ của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với HĐ do Cục Thuế phát hành.
  ……………
  + 01 kí tự tiếp theo là “/” để phân biệt ký hiệu với năm thông báo phát hành hóa đơn.
  + 3 ký tự tiếp theo thể hiện năm thông báo phát hành hoá đơn và hình thức hoá đơn.
  Năm thông báo phát hành hoá đơn được ghi hai số cuối của năm thông báo phát hành;
  Ký hiệu của hình thức hoá đơn: sử dụng 3 kí hiệu: E: Hoá đơn điện tử, T: Hoá đơn tự in và P: Hoá đơn đặt in ;
  Thí dụ:
  AA/11E: là HĐ điện tử, ký hiệu AA được phát hành năm 2011;
  AB/11T: là HĐ tự in, ký hiệu AB được phát hành năm 2011;
  AA/12P: là HĐ đặt in, ký hiệu AA được phát hành năm 2012.
  Trường hợp người nộp thuế thông báo phát hành hóa đơn tự in hoặc đặt in theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC trong năm 2010 để sử dụng trong năm 2011 thì năm thông báo phát hành các loại hóa đơn này phải thể hiện là năm 2011, từ năm 2011 phải thể hiện năm thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định nêu trên.”
  Nay sửa thành:
  “b/ Ký hiệu HĐ là dấu hiệu phân biệt HĐ bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành HĐ. Ký hiệu HĐ có 6 ký tự đối với HĐ của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với HĐ do Cục Thuế phát hành.
  ……………
  + 01 kí tự tiếp theo là “/” để phân biệt ký hiệu với năm tạo hóa đơn.
  + 3 ký tự tiếp theo thể hiện năm tạo hoá đơn và hình thức hoá đơn.
  Năm tạo hoá đơn được ghi hai số cuối của năm tạo hóa đơn;
  Ký hiệu của hình thức hoá đơn: sử dụng 3 kí hiệu: E: Hoá đơn điện tử, T: Hoá đơn tự in và P: Hoá đơn đặt in ;
  Thí dụ:
  AA/11E: là HĐ điện tử, ký hiệu AA được tạo năm 2011;
  AB/11T: là HĐ tự in, ký hiệu AB được tạo năm 2011;
  AA/12P: là HĐ đặt in, ký hiệu AA được tạo năm 2012.
  Trường hợp người nộp thuế tạo hóa đơn đặt in theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC trong năm 2010 để sử dụng trong năm 2011 thì năm tạo các loại hóa đơn này phải thể hiện là năm 2011, từ năm 2011 phải thể hiện năm tạo hóa đơn theo đúng quy định nêu trên.”
  2/ Điểm 1.4 mục I văn bản số 7097/CT-TTHT đã in:
  “1.4/ Liên hoá đơn: Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó 2 liên bắt buộc:
  Liên 1: Lưu ;
  Liên 2: Giao cho khách hàng;
  Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định.”
  Nay sửa thành:
  “1.4/ Liên hoá đơn: Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó 2 liên bắt buộc:
  Liên 1: Lưu ;
  Liên 2: Giao cho người mua;
  Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định.”
  3/ Điểm 2 mục I văn bản số 7097/CT-TTHT đã in:
  “2/ Thứ tự các chỉ tiêu bắt buộc trên một tờ hóa đơn:
  Thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu bắt buộc trên một tờ hóa đơn, người nộp thuế có thể tham khảo các mẫu hóa đơn tham khảo quy định tại phụ lục 5 Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Riêng:
  Thứ tự chỉ tiêu “Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán” có thể đặt trước hoặc sau các chỉ tiêu “Tên loại hóa đơn”, “Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn”, “Tên liên hóa đơn”, “Số thứ tự hóa đơn”
  Trường hợp người nộp thuế có các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng … ) trực tiếp bán hàng thì tên, địa chỉ, mã số thuế các đơn vị trực thuộc phải đặt sau tên, địa chỉ, mã số thuế trụ sở chính (phía dưới hoặc bên cạnh phía bên phải tên trụ sở chính)”
  Nay sửa thành:
  “2/ Thứ tự các chỉ tiêu bắt buộc trên một tờ hóa đơn:
  Thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu bắt buộc trên một tờ hóa đơn, người nộp thuế có thể tham khảo các mẫu hóa đơn hóa đơn bán hàng tham khảo quy định tại phụ lục 5 Thông tư số 153/2010/TT-BTC; mẫu hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn xuất khẩu tham khảo mẫu quy định tại Quyết định số 2905/QĐ-BTC. Riêng:
  Thứ tự chỉ tiêu “Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán” có thể đặt trước hoặc sau các chỉ tiêu “Tên loại hóa đơn”, “Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn”, “Tên liên hóa đơn”, “Số thứ tự hóa đơn”
  Trường hợp người nộp thuế có các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng … ) trực tiếp bán hàng thì tên, địa chỉ, mã số thuế các đơn vị trực thuộc phải đặt sau tên trụ sở chính ”
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.