Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Báo cáo thuế' bắt đầu bởi bonggon, 16/5/11.

 1. bonggon

  bonggon New Member Hội viên mới

  Tự dưng tháng này chi cục thuế chỗ cty mình bắt phải nộp cái Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp. Mình tìm mãi không thấy cái mẫu này. Vào link do CCT cung cấp thì down về được cái PM TTDN. :k5798618::noikhung: Đem về sử dụng khi in ra file (file PDF) thì cái font chữ nó nhảy tùm lum. Có ai biết cách xài cái PM này hay có mẫu thì cho mình xin với. 20/5 là hạn chót nộp rồi, hix hix... :khocdudoi:
   
                
 2. menhtroi

  menhtroi -=ABC=- Hội viên mới

  Ðề: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]BẢN KHAI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP[/FONT]

  [FONT=arial,helvetica,sans-serif](Phục vụ cho việc thành lập mới, sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh)[/FONT]​
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]PHẦN I: THÔNG TIN VỀ CÔNG TY.[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]1. Tên công ty (đề nghị ghi đầy đủ, chính xác).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tên tiếng Việt:............................................................................................................................ [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tên tiếng Anh: ........................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Tên viết tắt: .............................................................................................................................. [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]2. Trụ sở công ty.[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Số nhà..............................................................Đường phố/xóm/ấp/thôn ....................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Xã/phường/thị trấn................... ..................Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.......................[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Thành phố/ tỉnh..............................................................................................................................[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Số điện thoại.................................................................. Email....................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]3. Chức danh người đại diện theo pháp luật.[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Giám đốc (Tổng giám đốc) Hoặc Chủ tịch HĐQT (Chủ tịch HĐTV)[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]4. Vốn điều lệ (Phần vốn này do khách hàng tự quyết định).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Bằng số:........................................... Bằng chữ:............................................................................. [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]5. Ngành nghề kinh doanh (khách hàng liệt kê những ngành nghề mà mình dự định kinh doanh, chúng tôi sẽ điều chỉnh ngành nghề cho phù hợp). [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]...................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]...................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]...................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]...................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]...................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]...................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]...................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]...................................................................................................................................................... [/FONT]

  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]PHẦN II: THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN CÔNG TY(Tất cả các thành viên photo công chứng CMTND [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]hoặc Hộ chiếu).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]1. Thành viên thứ nhất (đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Họ tên.................................... ........Ngày sinh:...../....../ 19.......Dân tộc.................... Giới tính.......... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Số CMND:.................................Ngày cấp:…./…../........Ngày hết hạn (Đối với hộ chiếu)…./…../...........[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nơi cấp:.......................................... ...............................................................................................[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nếu quý khách không có CMND thì có thể thay bằng Hộ chiếu.[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]........................................................................................................................................................ [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]........................................................................................................................................................ [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Chỗ ở hiện tại: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]- Nếu cùng với Hộ khẩu thường trú đánh dấu x vào ô này [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]- Nếu khác, điền vào thông tin dưới đây[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]....................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]....................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Số vốn góp: ................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]2. Thành viên thứ hai.[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Họ tên.................................... ........Ngày sinh:...../....../ 19.......Dân tộc.................... Giới tính.......... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Số CMND:.................................Ngày cấp:…./…../........Ngày hết hạn (Đối với hộ chiếu)…./…../..........[/FONT]

  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nơi cấp:.......................................... ..............................................................................................[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nếu quý khách không có CMND thì có thể thay bằng Hộ chiếu.[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]..................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]..................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Chỗ ở hiện tại: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]- Nếu cùng với Hộ khẩu thường trú đánh dấu x vào ô này [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]- Nếu khác, điền vào thông tin dưới đây:-(/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]......................................................................................................................................................[/FONT]

  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]...................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Số vốn góp: .................................................................................................................................. [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]3. Thành viên thứ ba.[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Họ tên.................................... ........Ngày sinh:...../....../ 19.......Dân tộc.................... Giới tính......... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Số CMND:.................................Ngày cấp:…./…../........Ngày hết hạn (Đối với hộ chiếu)…./…../..........[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nơi cấp:.......................................... ..............................................................................................[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nếu quý khách không có CMND thì có thể thay bằng Hộ chiếu.[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]..................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif].................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Chỗ ở hiện tại: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]- Nếu cùng với Hộ khẩu thường trú đánh dấu x vào ô này [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]- Nếu khác, điền vào thông tin dưới đây[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]..................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]..................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Số vốn góp: ................................................................................................................................. [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]4. Thành viên thứ tư.[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Họ tên.................................... ........Ngày sinh:...../....../ 19.......Dân tộc.................... Giới tính........ [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Số CMND:.................................Ngày cấp:…./…../........Ngày hết hạn (Đối với hộ chiếu)…./…../.........[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nơi cấp:.......................................... ..............................................................................................[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nếu quý khách không có CMND thì có thể thay bằng Hộ chiếu.[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]..................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Chỗ ở hiện tại: (Ghi rõ số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh).[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Nếu cùng với Hộ khẩu thường trú đánh dấu x vào ô này € Nếu khác, điền vào thông tin dưới đây[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif].................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif].................................................................................................................................................... [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Số vốn góp:.................................................................................................................................[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]PHẦN III: QUÝ KHÁCH HÀNG BIẾT ĐẾN CÔNG TY THÔNG QUA: [/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]- Giới thiệu[/FONT]
  [FONT=arial,helvetica,sans-serif]- Phương tiện truyền thông (Báo, đài…)[/FONT]
  Phi?u yu c?u cung c?p thng tin
   
 3. ubn_love

  ubn_love New Member Hội viên mới

  Ðề: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Ở mình thì ko thấy cái vụ này. Bạn nào có thông tin ở Đà Nẵng phải nộp thông báo này cho cơ quan thuế ko nhỉ?
   
 4. ketoanpr45

  ketoanpr45 New Member Hội viên mới

  Re: Ðề: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  ở TP Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng tui hông bít, nhưng mà ở Hà Nội mà cụ thể là ở Phòng thống kê Cầu giấy họ cho tui cái bản ni và yêu cầu nộp cùng BCTC năm trước nè
  Mẫu Phiếu thu thập thông tin nộp cho Phòng thống kê
   
 5. ubn_love

  ubn_love New Member Hội viên mới

  Ðề: Re: Ðề: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Ah, mình biết cái này rồi. Mình tưởng nộp cho cơ quan thuế chứ cơ quan thống kê thì lâu lâu mình cũng có nhận được mẫu rồi điền vào, đôi khi lại kèm theo BCTC của năm đó photo nữa.
   
 6. bonggon

  bonggon New Member Hội viên mới

  Ðề: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Cám ơn bạn, nhưng không phải mẫu này. Cái mẫu mình cần họ yêu cầu cung cấp thông tin về việc sử dụng hóa đơn đặt in hay mua của CCT.

  ---------- Post added at 05:26 PM ---------- Previous post was at 05:25 PM ----------

  Mình đã giải quyết được rồi, do lỗi của phần mềm adobe acrebat thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã giúp nhé.
   
 7. kimcuc88

  kimcuc88 New Member Hội viên mới

  Ðề: Re: Ðề: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Có ai ở Chi Cục thuế Bình Tân -HCM ko cho mình mẫu cung cấp thông tin doanh nghiệp của bình tân gởi lên cục thống kê với.
   
 8. beyeuphuong

  beyeuphuong Member Hội viên mới

  Ðề: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Mình cũng ở Đà Nẵng ,vừa đi nộp tờ khai xong mà chẳng nghe ai nói gì về việc này cả
   
 9. sweetmo0n

  sweetmo0n New Member Hội viên mới

 10. thuy28

  thuy28 New Member Hội viên mới

  Ðề: Re: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  phiếu cung cấp thông tin này tháng nào minh cung nôp hết hay sao vậy bạn?. minh tìm văn bản nói về về phiếu cung cấp thông tin này nhưng không thấy.thanks nhiều
   
 11. yenmaidang

  yenmaidang New Member Hội viên mới

  Ðề: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Trong pm phiếu khảo sát thông tin doanh nghiệp mình down về phải down cả adobe reader về mới in đc nếu ko sẽ bị lỗi font khi kết xuất ra PDF
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/5/11
 12. hoabui985

  hoabui985 New Member Hội viên mới

  Ðề: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Bạn down cái phần mềm Net Frameword 2.0 trở lên (hiện tại là dùng đến 3.5 rùi nhé) về cài đặt rùi mới cài phần mềm TTDN nhé bạn. Nếu cài 2 cái này mà in ra vẫn biij lỗi font chữ thì bạn down cái Adobe Reader 8.0 về cài tiếp, in ra sẽ ok. Mình cũng mất cả buổi sáng cho cái phần mềm này đó bạn. Chúc thành công
   
 13. anhdao2919

  anhdao2919 New Member Hội viên mới

  Ðề: Re: Ðề: Phiếu cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Ở TP.HCM em thấy mẫu khác, mình lên phòng Thông kê của Quận xin mẫu và nộp cùng với báo cáo Tài Chính luôn.
  Còn mẫu nộp cho Chi cục thuế khác với mẫu nộp Phòng Thống kê.
  Mến cả nhà!
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/5/11

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.