Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

Thảo luận trong 'Phân tích báo cáo tài chính' bắt đầu bởi xuanket, 30/3/08.

 1. xuanket

  xuanket New Member Hội viên mới

  Các bác ơi tiền mặt quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp san xuất như thế nào?:D
   
                
 2. tuanav

  tuanav New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  Không có tiền, công nhân đình công, máy óc ko có dầu hoạt động, điện bị cắt do chậm thanh toán, điện thoại tò te tí do chưa đóng cước, nhân viên văn phòng chuyển sang đi ngựa vid ko có tiền đổ xăng......Bảo vệ đóng cửa nghỉ
   
 3. dongphuong

  dongphuong New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  Sao phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà không thấy các bác phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo vậy?
   
 4. hoangphuongc

  hoangphuongc New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  Chào các bạn, Hoang Phuong moi tham gia dien dan, Rat mong duoc hoc hoi tu cac ban, sau day minh xin co 1 so y kien ve việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
  * Cung cấp thông tin để đánh giá khả năng tạo ra các khoản tiền, các khoản tương đương tiền và nhu cầu của doanh nghiệp trong việc sử dụng các khoản tiền.
  * Đánh giá, phân tích thời gian cũng như mức độ chắc chắn của việc tạo ra các khoản tiền.
  * Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của doanh nghiệp đối với tình hình tài chính.
  * Cung cấp thông tin để đánh giá khả năng thanh toán và xác định nhu cầu về tiền của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động tiếp theo.

  Nội dung, kết cấu của BCLCTT :

  Nội dung của BCLCTT gồm 3 phần :

  1) Lưu chuyển tiền từ HĐKD :
  Các chỉ tiêu phần này phản ánh toàn bộ dòng tiền thu chi có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như tiền thu bán hàng, tiền thu từ các khoản phải thu của khách hàng, tiền trả cho người cung cấp, tiền trả cho công nhân viên, tiền nộp thuế, các khoản chi phí cho công tác quản lý v.v...
  2) Phần lưu chuyển từ hoạt động đầu tư :
  Các chỉ tiêu phần này phản ánh toàn bộ dòng tiền có liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Trong phần này cần phân biệt 2 loại đầu tư khác nhau :
  - Đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật của doanh nghiệp như đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ v.v...
  - Đầu tư vào đơn vị khác dưới các hình thức, các khoản này trong BCLCTT không phân biệt đầu tư ngắn hạn hay đầu tư dài hạn.
  Các khoản thu chi được phản ánh vào phần này gồm toàn bộ các khoản thu do bán TSCĐ, thanh lý TSCĐ, thu hồi các khoản đầu tư vào đơn vị khác, thu lãi đầu tư v.v... Các khoản chi đầu tư mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản, chi để đầu tư vào đơn vị khác v.v...
  3) Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính :
  Các chỉ tiêu phần này phản ánh toàn bộ dòng tiền thu chi có liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính gồm các nghiệp vụ làm tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
  Các khoản thu, chi được tính vào phần này gồm tiền thu do đi vay, thu do các chủ sở hữu góp vốn, tiền thu từ lãi tiền gửi, tiền trả nợ các khoản vay, trả lại vốn cho các chủ sở hữu, tiền trả lãi cho những người đầu tư vào doanh nghiệp v.v...
  Với nội dung như vậy nên BCLCTT được kết cấu thành các dòng để phản ánh các chỉ tiêu liên quan đến việc hình thành và sử dụng các khoản tiền theo từng loại hoạt động. Các cột ghi chi tiết theo từng loại hoạt động. Các cột ghi chi tiết theo số kỳ này và kỳ trước để có thể đánh giá, phân tích, so sánh giữa các kỳ với nhau.
  Cơ sở số liệu và phương pháp lập:
  Có thể sử dụng 1 trong 2 phương pháp lập trực tiếp và lập gián tiếp
  Phương pháp lập trực tiếp:
  Cơ sở số liệu:

  * Sổ kế toán vốn bằng tiền
  * Sổ kế toán theo dõi các khoản phải vay, phải trả
  * Bảng cân đối kế toán

  Khi lập BCLCTT phải quán triệt nguyên tắc phải phân tích, xác định các khoản thu, chi tiền cho phù hợp với nội dung của các chỉ tiêu theo từng loại hoạt dộng của BCLCTT để ngi vào các chỉ tiêu tương ứng .
   
 5. Girlsmiling

  Girlsmiling Lạnh lùng Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  Câu hỏi hok thấy liên quan j đến chủ đề.
  TM mà ko có trong quỹ thì sao hoạt động được? Chẳng lẽ mua cái j cũng qua TGNH hết sao?
   
 6. Voi

  Voi New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  jữ đủ lượng tiền mặt trong kinh doanh, sản xuất rất quan trọng. doanh nghiệp cần phải có những dự báo về lượng tiền mặt cần có vừa đủ lớn để đáp ứng đc khả năng thanh toán, vừa đủ nhỏ để đảm bảo đc khả năng sinh lợi.
  giữ đủ tiền mặt phục vụ cho kinh doanh có những lợi thế sau:
  - khi mua hàng hóa, dịch vụ, nếu có đủ tiền mặt, công ty có thể đc hưởng lợi thế chiết khấu
  -doanh nghiệp có thể mua hàng vs những đk thuận lợi và đc hưởng mức tín dụng rộng rãi
  - tận dụng đc những cơ hội thuận lợi trong kinh doanh do chủ động trong các hoạt động thanh toán, chi trả
  - đáp ứng đc các nhu cầ trong trường hợp khẩn cấp như đình công, hỏa hoạn, chiến dịch marketing của đối thủ cạnh tranh, vượt wa khó khăn do yếu tố thời vụ của chu kj` kinh doanh
   
 7. NguyenQuynh

  NguyenQuynh New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  Khi phân tích BCLCTT bạn phải ghi đúng các chỉ tiêu trên bao cáo. Có như vậy việc phân tích các nguồn tiền mới chính xác. Bạn lập được tờ kê chi tiết tài khoản TM, TGNH đối ứng các tài khoản là chuẩn nhất.
   
 8. Bằng Lăng

  Bằng Lăng (¯°•(¯°•.BL.•° ¯).•¯) Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  Câu hỏi chẳng liên quan gì đến tiêu đề.

  Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì phải làm những việc sau:

  1/ Phân tích khả năng tạo ra tiền bằng việc phân tích dòng tiền vào:
  - Lợi nhuận + Khấu hao
  - Góp vốn
  - Đi vay
  - Giảm vốn lưu chuyển (giảm hàng tồn kho/giảm nợ phải thu/tăng nợ phải trả)
  2/ Phân tích việc sử dụng tiền bằng việc phân tích dòng tiền ra:
  - Tăng vốn lưu chuyển
  - Chi đầu tư thuần
  - Phân phối lãi
  3/Cân đối hợp lý giữa các dòng tiền qua từng giai đoạn
   
 9. jalone165

  jalone165 New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  hic,làm phân tích báo cáo tài chính có cần phân tích cái bảng lưu chuyển tiền tệ hem?
   
 10. Bằng Lăng

  Bằng Lăng (¯°•(¯°•.BL.•° ¯).•¯) Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  Câu hỏi này ngộ nè, Phân tích Báo cáo tài chính nghĩa là phân tích tất cả những bảng nào được xem là Báo cáo tài chính. Mà Báo cáo tài chính thì gồm có: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và thuyết minh báo cáo tài chính.
   
 11. bongmai

  bongmai New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  Sao tôi xem hoài mà ko hiểu nổi cách phân tích BCLCTT? Tôi thấy khó quá. Có cách nào dễ hiểu hơn ko? Các chỉ tiêu cụ thể phải tính ntn? Mong các bạn chỉ giúp, cảm ơn rất nhiều.
   
 12. Gold 9999

  Gold 9999 New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  Tiền nào cũng quan trọng bạn ạ.Tiền mặt phục vụ kịp thời việc mua bán những mặt hàng nhỏ cần gấp cho sản xuất....
   
 13. thuyhang141

  thuyhang141 New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp nhà quản lý nắm được những vấn đề sau:
  - Sự chênh lệch giữa lợi nhuận và số tiền hiện có là như thế nào
  - Nguồn tiền, chúng được sử dụng vào mục đích gì, có đủ để trang trải cho hoạt động hiện thời không
  - Có đủ nguồn vốn cho hoạt động đầu tư hay không
  - Liệu doanh nghiệp có đủ tiền để chi trả các khoản nợ ngắn hạn cho nhà cung cấp và cho chủ nợ khác mà không phải đi vay không
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/11/08
 14. thuy

  thuy New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  phân tich tinh hình tài chính có liên quan đến các dữ liệu vốn bằng tiền và các khoản phải thu
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  phân tich tinh hình tài chính có liên quan đến các dữ liệu vốn bằng tiền và các khoản phải thu gồm các chỉ tiêu nào?
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/3/09
 15. anh7885

  anh7885 New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  BC lưu chuyển tiền tệ trên thực tế rất quan trọng nhưng thường ít được sử dụng.Khi tiền mặt ngưng lưu thông, DN sẽ không tồn tại nữa.Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thể hiện lợi nhuận được tạo ra trong kỳ kế toán nhưng không phải = tiền mặt và điều quan trọng là phải biết đc lượng tiền mặt thu và chi được bao nhiêu.Bảng cân đối kế toán thể hiện các hoạt động đầu tư lớn như mua tài sản cố định hoặc một doanh nghiệp nhưng nó không thể hiện rõ doanh nghiệp thiếu hay thừa tiền mặt hay ko.Vậy,BC lưu chuyển tiền tệ liên kết 2 báo cáo chính này lại với nhau,sử dụng tiền mặt làm phương tiện khách quan,để có thể kiểm tra đc tính chính xác,do với số dư TK Ngân hàng. Hehe...Mình chỉ biết thể thui!chúc bạn thành công!!! ^^
   
 16. ngocgvkt

  ngocgvkt New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, văn bản cuối cùng trong ba loại văn bản quan trọng trong báo cáo tài chính, là văn bản tối thiểu mà nhà quản lý cần phải sử dụng và hiểu rõ.
  Báo cáo nêu chi tiết các lý do tại sao lượng tiền (và những khoản tương đương tiền) thay đổi trong kỳ kế toán.
  Đặc biệt hơn, báo cáo này phản ánh tất cả các thay đổi về tiền tệ theo 3 hoạt động: kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho bạn biết bạn có bao nhiêu tiền vào đầu kỳ và còn lại bao nhiêu vào cuối kỳ. Kế tiếp, nó mô tả công ty đã thu và chi bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian cụ thể. Việc sử dụng tiền được ghi thành số âm, và nguồn tiền được ghi thành số dương.
  Nếu bạn là nhà quản lý một công ty lớn, những thay đổi về dòng tiền của công ty sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động hàng ngày của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng nên cập nhật các dự báo lưu chuyển tiền tệ, vì chúng có thể giúp ích khi bạn dự thảo ngân sách cho năm tiếp theo. Ví dụ, nếu công ty bạn không có nhiều tiền, bạn có thể cần chi tiêu tiết kiệm hơn. Ngược lại, nếu nguồn tiền của công ty dồi dào, bạn sẽ có cơ hội thực hiện nhiều dự án đầu tư mới. Nếu bạn là nhà quản lý hay chủ sở hữu của một công ty nhỏ, bạn có thể luôn quan tâm đến tình hình lưu chuyển tiền tệ và cảm nhận tác động của nó đối với các hoạt động hàng ngày.
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ rất hữu ích vì nó cho biết liệu công ty bạn có khả năng chuyển các khoản phải thu thành tiền không - và về cơ bản, khả năng đó tạo điều kiện cho công ty bạn thanh toán các khoản nợ. Khả năng thanh toán nợ là khả năng trả các hóa đơn khi đến hạn.
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không thực hiện những phép tính như báo cáo thu nhập. Nếu không có giao dịch bằng tiền, thì hoạt động giao dịch đó sẽ không được phản ánh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thu nhập thuần ở mục đầu tiên của báo cáo lưu chuyển tiền tệ giống với dòng cuối
  của báo cáo thu nhập - đó chính là lợi nhuận của công ty. Qua hàng loạt điều chỉnh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ diễn giải thu nhập thuần thành cơ sở tiền mặt.
  Định dạng của báo cáo này phản ánh ba loại hoạt động ảnh hưởng đến tiền tệ. Tiền tệ có thể tăng hoặc giảm vì: (1) hoạt động kinh doanh, (2) mua hoặc bán tài sản, hay còn gọi là đầu tư, hoặc (3) thay đổi các khoản nợ, nhập kho hoặc các hoạt động tài chính khác. Chúng ta hãy lần lượt xem xét từng loại, bắt đầu bằng hoạt động kinh doanh:
  + Các khoản phải thu và hàng tồn kho thành phẩm tượng trưng cho các hạng mục mà công ty đã sản xuất nhưng chưa được thanh toán. Các chi phí trả trước thể hiện các mục công ty đã thanh toán nhưng chưa
  tiêu thụ. Những mục này đều được loại trừ khỏi dòng tiền.
  + Các khoản phải trả và chi phí cộng dồn thể hiện các mục mà công ty đã nhận hoặc sử dụng nhưng chưa thanh toán. Do đó, những mục này được cộng vào dòng tiền.
  Bây giờ hãy xem đến phần đầu tư. Các hoạt động đầu tư bao gồm:
  + Các khoản thu được từ việc bán nhà xưởng, bất động sản và trang thiết bị. Nói cách khác, đó là những khoản thu được từ việc chuyển các mục đầu tư thành tiền.
  + Tiền công ty dùng để đầu tư vào các công cụ tài chính, nhà xưởng, bất động sản và trang thiết bị (những khoản đầu tư vào nhà xưởng, bất động sản và trang thiết bị như vậy thường được ghi trong mục vốn đầu tư).
  dòng tiền sẵn có. Tuy nhiên, khoản cổ tức mà Công ty Amalgamated phải trả (187.000 USD), phải được
  thanh toán ngoài dòng tiền và vì thế thể hiện sự sụt giảm trong dòng tiền.
  Dòng tiền so với lợi nhuận
  Nhiều người có quan niệm nhầm lẫn rằng lợi nhuận là dòng tiền. Tại một thời điểm cụ thể, lợi nhuận có thể đóng góp tích cực cho dòng tiền, nhưng cũng có thể không. Ví dụ, nếu lợi nhuận của năm nay đạt được là nhờ vào việc kinh doanh phát đạt trong tháng Mười Một, mức doanh thu này sẽ được ghi nhận là lợi nhuận trong thời kỳ tài chính - do vậy cộng thêm vào lợi nhuận. Nhưng nếu sản phẩm bán ra chưa được thanh toán cho đến kỳ kế toán tiếp theo, nó sẽ được ghi vào khoản phải thu, làm giảm dòng tiền.
   
 17. oanh122

  oanh122 New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  phân tích các chi têu trên báo cáo tài chính để thâys rõ dòng tiền của doanh nghiệp từ đó giúp nhà quản trị có những chiến lược kinh doanh trong tương lai
   
 18. hatbuinho

  hatbuinho New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  mình là sinh viên năm 2, và đang học về phân tích báo cáo tài chính dựa trên bảng lưu chuyển tiền tệ, thấy rất khác với nhũng vấn đề trên. Giáo viên hướng dẫn, chỉ cần phân tích dựa trên 5 câu hỏi sau:
  1. DN có tăng trưởng hay không?
  2. tăng trưởng như thế nào
  3. cơ cấu tăng trưởng
  4. Chiến lược kinh doanh
  5. Chính sách tài chính của DN.
  tất cả vấn đề đó đều được giải quyết dựa trên bảng LCTT. Tuy nhiên, bản thân mình lại cảm thấy không thể kết hợp thành 1 bảng báo cáo hoàn chỉnh.
  Hi vọng nhận được sự trợ giúp từ mọi người.
   
 19. ngocgvkt

  ngocgvkt New Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần chú ý
  1. Lưu chuyển thuần chính là tổng số tiền tăng (ghi +) lên hoặc giảm đi (Ghi -) trong kỳ.
  Bằng dư cuối kỳ trừ dư đầu kỳ .
  2. Lưu chuyển tiền có 3 hoạt động.
  - Hoạt động kinh doanh: hoạt động này phải là hạot động chủ yếu tạo ra tiền nếu dương quá tốt, còn âm thì.... cẩn thận kinh doanh thì có lãi mà không khéo cụt vốn có ngày phá sản.
  - Hoạt động đầu tư (bà con lưu ý không phải là hoạt động liên doanh, góp vốn gì đâu mà chí liên quan đến mua và bán TSCĐ trang sắm thiết bị thôi). Hoạt động này mà dương, cẩn thận chớ vội mừng.... kẻo bán hết tài sản của công ty để lấy tiền thì....Còn âm thi chớ lo chắc công ty đang đầu tư lớn mua sắm nhiều.
  - Hoạt động tài chính ( không phỉa từ đầu tư đâu) chỉ là đi vay mượn thui. Dong tiền này Dương cung đừng vôị mừng tiền đi vay đấy
  Túm lại là vậy từ đây bà con mới phân tích từng khoản mục:dangiuqua:
   
 20. thanhminh86

  thanhminh86 Member Hội viên mới

  Ðề: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ!!!

  nhân tiện đây cho mình hỏi khi làm BCLCTT thì làm cách nào kiểm tra lại là mình đã làm đúng ko . Sao mình thấy cứ rối cả lên :JFBQ00220070528A:
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.