Nộp báo cáo thuế trễ => mức phạt cụ thể thế nào?

Thảo luận trong 'Báo cáo thuế' bắt đầu bởi binh0985, 10/9/09.

 1. binh0985

  binh0985 Member Hội viên mới

  Mọi người ơi. Cho B hỏi chút này.
  Nộp BC thuế GTGT trễ bị phạt thế nào? Khoản thuế phạt đó mình tự tính hay thuế sẽ tính?
  VD: Cty mình tới hiện tại chưa nộp BC thuế GTGT tháng 3->7.2009. Tháng 3, khoản thuế GTGT phải nộp là 2.300.000 vnd.
  Vậy sẽ bị phạt như thế nào? (ai sẽ tính khoản phạt này, tỷ lệ bao nhiêu?)
  Thanks all nhé.
  Nhanh gium B với!
   
                
 2. laminhsam

  laminhsam New Member Hội viên mới

  Ðề: Nộp thuế trễ => phạt thế nào?

  Theo quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Mục II phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính:

  2. Mức xử phạt tiền là 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

  Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thờì hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước.

  3. Người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp. Việc xác định số tiền phạt chậm nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp tiền thuế và mức xử phạt theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục này.  Số tiền phạt chậm nộp
  =
  Số tiền thuế chậm nộp
  x
  0,05%
  x
  Số ngày chậm nộp tiền thuế
  Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế trực tiếp xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

  4. Trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.

  Cơ quan thuế hàng tháng thông báo số tiền thuế nợ, số tiền phạt còn phải nộp tính đến tháng được thông báo đối với trường hợp đến kỳ nộp thuế của tháng tiếp sau mà người nộp thuế vẫn chưa nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các tháng trước đó.

  5. Người nộp thuế không bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thuế nợ trong thời gian gia hạn nộp thuế.
   
 3. Linh_suchuoi

  Linh_suchuoi ~~Hội diên chuối~~ Hội viên mới

  Ðề: Nộp thuế trễ => phạt thế nào?

  Trích TT61/2007:
  3. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:
  3.1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 đến 10 ngày làm việc;
  3.2. Phạt tiền 1.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày làm việc;
  3.3. Phạt tiền 1.650.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 300.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày làm việc;
  3.4. Phạt tiền 2.200.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày làm việc;
  3.5. Phạt tiền 2.750.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 500.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 đến 90 ngày làm việc;
  3.6. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo điểm 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Mục này và tiếp tục theo dõi số thuế chậm nộp để xử phạt chậm nộp tiền thuế theo hướng dẫn tại Mục II, Phần B Thông tư này. Số ngày chậm nộp tiền thuế làm căn cứ xử phạt được tính từ ngày hết hạn nộp thuế của kỳ phát sinh số thuế phải nộp hồ sơ khai thuế, đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế chậm nộp. Đồng thời cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.
  3.7. Thời hạn nộp hồ sơ quy định tại điểm 3 Mục này bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  3.8. Không áp dụng các mức xử phạt quy định tại điểm 3 Mục này đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế;

  1. Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp tiền thuế của người nộp thuế, bao gồm:
  1.1. Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế.
  2. Mức xử phạt tiền là 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
  Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thờì hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước.
  3. Người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp. Việc xác định số tiền phạt chậm nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp tiền thuế và mức xử phạt theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục này.
  Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp tiền thuế
  Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế trực tiếp xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.
   
 4. laminhsam

  laminhsam New Member Hội viên mới

  Ðề: Nộp thuế trễ => phạt thế nào?

  bạn tham khảo xem rồi tính cho công ty bạn, chúc vui vẻ:taptheduc:
   
 5. tiger2774

  tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: Nộp thuế trễ => phạt thế nào?

  Báo cáo tháng 3/2009 => hạn chót nộp 20/04/2009. Tới thời điểm này đã quá hạn 90 ngày làm việc => căn cứ điều 14 nghị định 98 => phạt 1 lần thuế.

  Báo cáo tháng 4, 5, 6, 7/2009 có mức phạt theo đoạn trích ở dưới là 2.750.000 + 550.000 (1 tình tiết tăng nặng).

   
 6. hoahaiduong0

  hoahaiduong0 New Member Hội viên mới

  Ðề: Nộp báo cáo thuế trễ => mức phạt cụ thể thế nào?

  cho t hỏi với, nếu như công ty t trong tháng ko fat sinh hoạt động gì, nhưng lại ko kê khai nộp thuế thì tiền phạt được tính như thế nào?
   
 7. Linh_suchuoi

  Linh_suchuoi ~~Hội diên chuối~~ Hội viên mới

  Ðề: Nộp báo cáo thuế trễ => mức phạt cụ thể thế nào?

  Nếu trong tháng không phát sinh họat động gì nhưng bạn vẫn phải kê khai để nộp cho cơ quan thuế. Bạn sẽ bị phạt về hành vi chậm nộp tờ khai thuế.
   
 8. trangdainguy

  trangdainguy New Member Hội viên mới

  Ðề: Nộp báo cáo thuế trễ => mức phạt cụ thể thế nào?

  Mức phạt là 0.05% trên ngày mình tự tính
   
 9. thuykt01

  thuykt01 New Member Hội viên mới

  Ðề: Nộp báo cáo thuế trễ => mức phạt cụ thể thế nào?

  Xin cho mình được hỏi. Công ty mình mới thành lập tháng 3/2011. Do mình cũng không nắm rõ về quy định về thuế, và công ty cũng không thực sự có hoạt động gì nên đã không nộp báo cáo thuế từ tháng 4/2011 đến tháng 12/2011. Đến tháng 12, mình nộp đơn xin giải thể công ty. Xin cho mình hỏi trong trường hợp này mức phạt bao nhiêu? Công ty mình nằm ở quận 7, mức phạt là chung hết trong địa bàn thành phố hay chỉ có quận 7 là khác biệt. Xin cám ơn.
   
 10. hoángon

  hoángon Member Hội viên mới

  Ðề: Nộp báo cáo thuế trễ => mức phạt cụ thể thế nào?

  bi nộp chậm bao nhiêy ngày thì ngày nộp chậm đó nhân với 0.05% đó ,ở đâu cũng giống nhau thui à.theo quy định hết
   
 11. thao4689

  thao4689 New Member Hội viên mới

  Ðề: Nộp báo cáo thuế trễ => mức phạt cụ thể thế nào?

  Anh chị thông thái cho em hỏi, em vì nghe ko ra nên đã lỡ ko nộp tờ khai gtgt tháng 6,7,11,12/2011 vì ko có phát sinh gì trong các tháng đó. Vậy em sẽ bị phạt như thế nào ạ? Có được tí tình tiết giảm nhẹ tội gì không ạ? Chân thành cám ơn !

  ---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:40 ----------

  Cho em hỏi thêm chút nữa, có cách nào khả quan hơn cách nộp phạt không ạ?
   
 12. hophuoc

  hophuoc New Member Hội viên mới

  Ðề: Nộp báo cáo thuế trễ => mức phạt cụ thể thế nào?

  Bạn tham khảo thêm nghị định Số: 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010

  trong đó có nói

  Chương 5, điều 33, mục 3 có nói:

  Điều 33. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
  1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đủ các nội dung in sẵn khi lập hóa đơn, hoặc ghi không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.
  2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:
  a) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua;
  b) Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định này.
  3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:
  a) Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;
  b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.