Nguyên lí kế toán

Trần Thanh Dân

Member
Hội viên mới
Hiện tại e đang học nguyên lí kế toán và có một số thắc mắc mong mọi người giải đáp giúp e:
1.TK 131:60.000.000(dư nợ)
Chi tiết Khách hàng E:80.000.000(dư nợ), Khách hàng D:20.000.000(dư có)
TK 331: 70.000.000(dư có)
Chi tiết: Người bán X: 80.000.000(dư có), người bán Y: 10.000.000(dư nợ)
Như thế thì em phải ghi lên bảng cân đối kế toán như thế nào và gi lên bảng cân đối tài khoản như thế nào ạ.
2.
TK 331: 70.000.000(dư có)
Chi tiết: Người bán X: 80.000.000(dư có), người bán Y: 10.000.000(dư nợ)
Nghiệp vụ: Mua 400kg vật liệu của người bán Y, nhập kho đủ đơn giá chưa thuế 150.000đ/kg, thuế GTGT 10%, chuyển khoản thanh toán toàn bộ số tiền hàng còn nợ cho người bán Y. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 300.000đ.
Với bài này e phải định khoản như thế nào ạ.
3.TK 131:60.000.000(dư nợ)
Chi tiết Khách hàng E:80.000.000(dư nợ), Khách hàng D:20.000.000(dư có)
Xuất bán 700 sản phẩm A cho khách hàng D với giá bán chưa thuế 140.000.000đ, thuế GTGT 10%, khách hàng D đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng số tiền còn nợ. Chi phí vận chuyển hàng bán cho khách hàng D được chi bằng tiền mặt 1.100.000đ(đã có thuế GTGT 10%)
Em phải định khoản như thế nào ạ.
4. Khi lập bảng cân đối kế toán cuối kì thì có bắt buộc kết chuyển thuế GTGT ko ạ, có thì kết chuyển như thế nào ạ.
 
quy trình xác định kết quả kinh doanh thực tế của một công ty được xác định như thế nào? giúp mình với
 
1, 131 với 331 của bạn là dư đầu kỳ hay cuối ky?
2,N 153: 60 000 000
N 133: 6 000 000
C 331(Y): 66 000 000
+, N 331: 56 000 000
C 112: 56 000 000
+, N 152/111: 300 000
 
Hiện tại e đang học nguyên lí kế toán và có một số thắc mắc mong mọi người giải đáp giúp e:
1.TK 131:60.000.000(dư nợ)
Chi tiết Khách hàng E:80.000.000(dư nợ), Khách hàng D:20.000.000(dư có)
TK 331: 70.000.000(dư có)
Chi tiết: Người bán X: 80.000.000(dư có), người bán Y: 10.000.000(dư nợ)
Như thế thì em phải ghi lên bảng cân đối kế toán như thế nào và gi lên bảng cân đối tài khoản như thế nào ạ.
Trả lời: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm đầu kỳ chính là bảng cân đối kế toán cuối kỳ trước vì bảng cân đối KT phản anh giá trị tài sản và nguồn vốn tại một thời điểm nhất định. Trên bảng cân đối tài phản ( bạn có thể chi tiết hoặc không chi tiết) Ví dụ: TK 131 dư nợ: 80tr thì bạn để ở cột số dư đầu kỳ bên nợ của tài khoản 131 là 60tr, số dư có là 20tr thì bạn để bên cột dư có 20 tr vậy thôi ( Nguyên tắc: số dư bên nào thì để ở cột đó trên bảng cân đối tài khoản). Còn trên bảng cân đối kế toán, số dư có TK 131 thì bạn để bên phần nguồn vốn ở chi tiêu người mua trả tiền trước, số dư nợ thì để ở chỉ tiêu phải thu khách hàng. Tài khoản 331 số dư bên có để bên phần nguồn vốn ở chi tiêu phải trả người bán, số dư bên nợ đển bên tài sản chỉ tiều trả trước cho nhà cung cấp. (TK 131 và 331 là tài khoản lưỡng tính vừa có thể có số dư bên nợ vừa có thể có số dư bên có)
 
Khi lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ không bắt buốc phải kết chuyển giá trị gia tăng, bạn chỉ lập lập bút toán kết chuyển giá trị gia tăng theo kỳ khai thuế GTGT giá tăng của công ty bạn ( là tháng hoặc quý tùy vào mức doanh thu hằng năm)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top