nếu doanh nghiêp nhận tiền trước của ngừoi mua nhưng đến cuối kỳ DN vãn chau giao hàng...

mydreams712

New Member
Hội viên mới
nếu doanh nghiêp nhận tiền trước của ngừoi mua nhưng đến cuối kỳ DN vãn chau giao hàng thì định khoản tnao ace.help,thanks
 

bluename

Member
Hội viên mới
Ðề: nếu doanh nghiêp nhận tiền trước của ngừoi mua nhưng đến cuối kỳ DN vãn chau giao hàng...

khi khách hàng ứng trước,hạch toán :
N111, 112.../C131 :
bao giờ giao hàng cho khách hàng thì mình sẽ hạch toán lại chứ không phụ thuộc đến cuối kỳ đã giao hàng cho khách hay chưa, còn thời gian giao hàng là phụ huộc vào thoả thuận của 2bên.
 

mydreams712

New Member
Hội viên mới
Ðề: nếu doanh nghiêp nhận tiền trước của ngừoi mua nhưng đến cuối kỳ DN vãn chau giao hàng...

thế khi giao hàng ghi nhận tnao hả bạn
 

hanhnguyen90

New Member
Hội viên mới
Ðề: nếu doanh nghiêp nhận tiền trước của ngừoi mua nhưng đến cuối kỳ DN vãn chau giao hàng...

Nếu bạn xuất hóa đơn ngay khi giao hàng
Nợ 632
Có 152,156
Nếu bạn không xuất hóa đơn ngay thì ghi nhận như hàng gửi bán
Nợ 157
Có 152,156
 

thai huong

New Member
Hội viên mới
Ðề: nếu doanh nghiêp nhận tiền trước của ngừoi mua nhưng đến cuối kỳ DN vãn chau giao hàng...

N 111,112
C131
 

thieuhuong

New Member
Hội viên mới
Ðề: nếu doanh nghiêp nhận tiền trước của ngừoi mua nhưng đến cuối kỳ DN vãn chau giao hàng...

khi khách thanh toán trước ghi:
Nợ 111,112
có 131
khi giao hàng cho khách ghi:
Nợ 131
có 5111
Nợ 632
có 156,152
theo mình là như thế
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top