Mức lương tối đa đóng BH

Thảo luận trong 'Lao động & bảo hiểm' bắt đầu bởi BEBIBO, 29/7/09.

 1. BEBIBO

  BEBIBO New Member Hội viên mới

  hi cả nhà, có quy định về mức lương tối đa được đóng BHXH, BHYT các loại ko ah? Nếu có cho e xin nguồn trích dẫn với nhé. Thanks :dangyeu:
   
                
 2. thanhchung81

  thanhchung81 New Member Hội viên mới

  Ðề: Mức lương tối đa đóng BH

  Mình thấy người phụ trách thu BH công ty minh bảo là mức lương tối đa để đóng BH là phải bằng mức lương cơ bản đầy bạn a.
   
 3. Hathuong

  Hathuong Càng nhìn càng yêu Hội viên mới

  Ðề: Mức lương tối đa đóng BH

  Cái này đâu thấy qui định gì. Chỉ có mức tối thiểu phải đóng thui bạn nha.
   
 4. ubn_love

  ubn_love New Member Hội viên mới

  Ðề: Mức lương tối đa đóng BH

  Trich luat BHXH ngay 29/06/2006
  Điều 94. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
  3. Trường hợp mức tiền lương, tiền công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung.
   
 5. BEBIBO

  BEBIBO New Member Hội viên mới

  Ðề: Mức lương tối đa đóng BH

  Ko biết cả nhà mình có ai đã đóng bảo hiểm kiểu lương tối đa như thế này chưa nhỉ?
   
 6. huong943

  huong943 New Member Hội viên mới

  Ðề: Mức lương tối đa đóng BH

  Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội quy định" Trường hợp mức tiền lương, tiền công cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bằng 20 tháng lương tối thiểu chung"
  Doanh nghiệp của bạn áp dụng Nghị định Số: 110/2008/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH

  QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA VIỆT NAM CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG

  CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  Căn cứ Nghị quyết số 56/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

  NGHỊ ĐỊNH


  Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với:
  1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.
  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
  3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
  4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức của Việt Nam có thuê mướn lao động.
  Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.

  Điều 2. Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo các vùng như sau:
  1. Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  2. Mức 740.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  3. Mức 690.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  4. Mức 650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.
  Danh mục các địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

  Điều 3.
  1. Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định này áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính đơn giá tiền lương.
  Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong các công ty nhà nước thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung; trường hợp bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và có lợi nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 để tính đơn giá tiền lương.
  2. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Nghị định này:
  a. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định;
  b. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
  c. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
  d. Căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này, doanh nghiệp điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.

  Điều 4.
  1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này được điều chỉnh tuỳ thuộc vào mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá sinh hoạt và cung cầu lao động theo từng thời kỳ.
  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện người sử dụng lao động và Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

  Điều 5.
  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Bãi bỏ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
  Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
   
 7. vitxiemcolun

  vitxiemcolun New Member Hội viên mới

  Ðề: Mức lương tối đa đóng BH

  Chỉ có mức lương tối thiểu thôi bạn ah, tối đa thì thoải mái, bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng khuyến khich nhé bạn.
  chúc bạn thành công!
   
 8. chip81

  chip81 New Member Hội viên mới

  Ðề: Mức lương tối đa đóng BH

  Công ty mình vừa mới làm BHXH xong. Lương đóng BHXH thì chỉ tối đa là 20 lần lương cơ bản thôi, hiện tại bây giờ là: 20x650.000=13.000.000 bạn ạ.

  Đến tháng 7/2009 thì Luật BHYT có quy định là lương đóng BHYT tối đa cũng bằng 20 lần lương cơ bản thôi nhưng vẫn chưa có thông tư hướng dẫn nên vẫn áp dụng lương đóng BHYT theo lương thực tế mà bạn đăng ký trong thang bảng lương.

  Ví dụ nhé: lương đăng ký theo thang bảng lương của bạn là 20triệu thì lương đóng BHXH là 13 triệu còn BHYT là 20 triệu.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.