mức lương cơ bản !!!

Thảo luận trong 'Kế toán tiền lương' bắt đầu bởi nhantran1984, 21/4/10.

 1. nhantran1984

  nhantran1984 Tâm bất biến... Hội viên mới

  cho em hỏi mức lương cơ bản của nhân viên(em không bíet gọi thế nào).trình độ đại học là bao nhiêu ah??? Có phải 800.000Đ không ah???Em nghe có người ta nói thế mà không biết có đúng không???
   
 2. hangnghiem

  hangnghiem Khỉ vàng đáng iu ^_* Hội viên mới

  Ðề: mức lương cơ bản !!!

  Bạn tham khảo tại nghị định Số: 110/2008/NĐ-CP ngày 10 ttháng 10 năm 2008 của Chính Phủ


  Trích:
  NGHỊ ĐỊNH​

  Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc
  ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,
  cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
  _________
  CHÍNH PHỦ​


  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  Căn cứ Nghị quyết số 56/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khoá XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

  NGHỊ ĐỊNH:​

  Điều 1.
  Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với:
  1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.
  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
  3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
  4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
  Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.

  Điều 2.
  Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo các vùng như sau:
  1. Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  2. Mức 740.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  3. Mức 690.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  4. Mức 650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.
  Danh mục các địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

  Điều 3.
  1. Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định này áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính đơn giá tiền lương.
  Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong các công ty nhà nước thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung; trường hợp bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và có lợi nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 để tính đơn giá tiền lương.
  2. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Nghị định này:
  a) Áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định;
  b) Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
  c) Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
  d) Căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này, doanh nghiệp điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.

  Điều 4.
  1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này được điều chỉnh tùy thuộc vào mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá sinh hoạt và cung cầu lao động theo từng thời kỳ.
  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện người sử dụng lao động và Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này.

  Điều 5.
  1. Nghị định này cú hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 thỏng 01 năm 2009. Bãi bỏ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

  Điều 6.
  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG

  Đã ký

  Nguyễn Tấn Dũng  Phụ lục
  QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC ĐỊA BÀN
  ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
  (Ban hành kèm theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP
  ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ)
  _________
  1. Vùng I, gồm các địa bàn:
  - Các quận và thành phố Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội;
  - Các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh;

  2. Vùng II, gồm các địa bàn:
  - Các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và thành phố Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;
  - Các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
  - Các quận và các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương thuộc thành phố Hải Phòng;
  - Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng;
  - Các quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ thuộc thành phố Cần Thơ;
  - Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh;
  - Thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai;
  - Thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương;
  - Thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  3. Vùng III, gồm các địa bàn:
  - Các thành phố trực thuộc tỉnh (trừ các thành phố thuộc tỉnh nêu tại vùng II);
  - Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội.
  - Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh;
  - Thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Giang;
  - Thị xã Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;
  - Thành phố Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Chí Linh, Kim Thành, Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương;
  - Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;
  - Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng;
  - Thành phố Móng Cái, các thị xã Uông Bí, Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh;
  - Thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng;
  - Thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hoà;
  - Huyện Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh;
  - Các huyện còn lại thuộc tỉnh Bình Dương;
  - Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;
  - Thị xã Tân An và các huyện Đức Hoà, Bến Lức, Cần Đước thuộc tỉnh Long An;
  - Các quận, huyện còn lại thuộc thành phố Cần Thơ;
  - Thị xã Bà Rịa và các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại.
   
 3. VNNVoV

  VNNVoV New Member Hội viên mới

  Ðề: mức lương cơ bản !!!

  Đại học khi mới vào làm hệ số lương là 2,34 nhân với mức lương cơ bản đang áp dụng tối thiểu là 650.000 đ. (sắp tới sẽ tăng lên 730.000 đ:danhtrong:)
  Thân!!
   
 4. tigonluan

  tigonluan love forever Hội viên mới

  Ðề: mức lương cơ bản !!!

  Nếu bạn học xong đại học, bạn nộp bằng cho cơ quan thì lương của bạn sẽ được tính theo trình độ của bạn./.
   
 5. DươngTiếnSỹ

  DươngTiếnSỹ New Member Hội viên mới

  Ðề: mức lương cơ bản !!!

  Thế Mấy Cái Thành Phố Trực Thuộc TW Thì Ở Vùng Mấy Ạh
   
 6. vo van vui

  vo van vui New Member Hội viên mới

  Ðề: mức lương cơ bản !!!

  Vào làm bảo vệ lão giám đốc có trả như vậy không ông đài.
  Nộp bằng roài nhưng lão giám đốc điều ra làm thư ký thì sao?
  Hình như vùng Phủ Sóng!
   
 7. hoangminh8

  hoangminh8 New Member Hội viên mới

  Ðề: mức lương cơ bản !!!

  Lương của hệ đại học mới ra là 2,34x lương cơ bản (tùy theo vùng) + các phụ cấp ( phụ cấp). Vd ở trung tâm hà nội, làm xây dựng với mức lương tối thiểu vùng I là 980.000 thì tính ra dc là 3.085.000
   
 8. ViệtHương885

  ViệtHương885 New Member Hội viên mới

  Ðề: mức lương cơ bản !!!

  Trong đơn vị nhà nước thì phải nhân hệ số ra lương cơ bản, nhưng thực tế các doanh nghiệp tư nhân bây giờ cứ cho bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu miễn là không thấp hơn mức lương tối thiểu và cao hơn mức tối đa để làm thang bảng lương và đóng bảo hiểm là được
   
 9. kimthuong

  kimthuong New Member Hội viên mới

  Ðề: mức lương cơ bản !!!

  như vậy là các quận thuộc hà nội lương cơ bản trình độ đại học là 800k đúng không ạ, hay 650k
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.