một vài thắc mắc ( kế toán tài chính phần 1) xin mọi người giúp đỡ em

mooncake

New Member
Hội viên mới
em sắp thi kế toán tài chính , có 1 số câu hỏi trắc nghiệm giải thích đúng sai, đơn thuẩn là lý thuyết thôi, nhưng em rất mong nhận được sự giải thích cặn kẽ của các anh chị và các bạn trong diễn đàn, em cảm ơn nhiều lắm :x

Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai, chưa chắc chắn, và giải thích

1.Giá trị hàng tồn kho - sản phẩm đang chế tạo lúc cuối kỳ (giá trị sản phẩm dở dang) được xác định trên cơ sở ước tính
2.Bất cứ khi nào kế toán ghi nhận tiền luơng nghỉ phép phải trả cho công nhân viên trực tiếp sản xuất đều được ghi : Nợ TK 335 / Có TK 334
3.Khi doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phuơng pháp kê khai thường xuyên thì doanh nghiệp không cần kiểm tra số lượng hàng tồn trong kho vì đã biết được trị giá vốn của hàng xuất kho.
4.Khi các điều kiện khác như nhau, nếu doanh nghiệp đổi từ phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyên liệu chính chuyển sang phương pháp sản lượng tương đương sẽ làm lợi nhuận doanh nghiệp giảm đi
5.Sửa chữa lớn TSCD mang tính chất phục hồi trường hợp không có kế hoạch, kế toán sử dụng tài khoản "Chi phí trả trước "
6.Phân bổ chiết khấu trái phiếu làm tăng giá trị ghi sổ của trái phiếu trong từng kỳ và làm tăng chi phí đi vay trong kỳ
7.Cuối năm 2009, dự phòng giảm giá hàng tồn kho của công ty X cần trích lập bổ sung là 200, nhưng do sai sót kế toán công ty ước tính và hạch toán lập dự phòng bổ sung là 300. Điều đó làm lợi nhuận ròng trên báo cáo tài chính năm 2009 bị ghi nhận quá cao.
8.Mục đích của việc trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất là tránh sự giảm đột biến về sản lượng sản phẩm
9.Khi sử dụng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá trị sản phẩm dở dang (giả thiết vật liệu bỏ 1 lần từ đầu quy trình sản xuất), giá trị chi phi nguyên vật liệu trực tiếp nằm trong 1 sản phẩm dở dang bằng giá trị chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong 1 thành phẩm
10.Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải di chuyển địa điểm và phải bỏ chi phí ra vận chuyển các TSCD đang dùng đến địa điểm mới. Chi phí vận chuyển này sẽ được tính tăng nguyên giá TSCD
11. Toàn bộ giá trị công cụ xuất dùng trong kỳ được phân bổ hết 1 lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ
 
Ðề: một vài thắc mắc ( kế toán tài chính phần 1) xin mọi người giúp đỡ em

em sắp thi kế toán tài chính , có 1 số câu hỏi trắc nghiệm giải thích đúng sai, đơn thuẩn là lý thuyết thôi, nhưng em rất mong nhận được sự giải thích cặn kẽ của các anh chị và các bạn trong diễn đàn, em cảm ơn nhiều lắm :x

Hãy cho biết các nhận định sau là đúng hay sai, chưa chắc chắn, và giải thích
Mình trả lời tứng câu nhé.

1.Giá trị hàng tồn kho - sản phẩm đang chế tạo lúc cuối kỳ (giá trị sản phẩm dở dang) được xác định trên cơ sở ước tính
Đúng vì tỷ lệ hoàn thành là ước tính nên chi phí SX cũng là ước tính.

2.Bất cứ khi nào kế toán ghi nhận tiền luơng nghỉ phép phải trả cho công nhân viên trực tiếp sản xuất đều được ghi : Nợ TK 335 / Có TK 334
Sai vì chỉ có đơn vị có trích trước lương nghỉ phép mới hạch toán hoàn nhập chi phí trích trước như vậy, còn DN ko trích trước lương nghỉ phép họ sẽ ghi nhận Nợ 622/Có 334

3.Khi doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phuơng pháp kê khai thường xuyên thì doanh nghiệp không cần kiểm tra số lượng hàng tồn trong kho vì đã biết được trị giá vốn của hàng xuất kho.
Sai vì kiểm kê hàng tồn kho không chỉ phục vụ cho việc tính được giá vốn hàng xuất kho đối với DN hạch toán theo PP kiểm kê định kỳ mà còn để kiểm tra lượng hàng tồn thực tế đối với mọi doanh nghiệp (nhất là cuối năm)

4.Khi các điều kiện khác như nhau, nếu doanh nghiệp đổi từ phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo nguyên liệu chính chuyển sang phương pháp sản lượng tương đương sẽ làm lợi nhuận doanh nghiệp giảm đi
Chưa chắc chắn vì nếu CP NVL bỏ vào một lần ngay từ đầu quy tính SX thì khi đổi từ PP đánh giá SPDD theo NVL chính sang PP SP hoàn thành tương đương sẽ làm cho giá trị SPDD cuối kỳ giảm xuống dẫn đến giá trị hàng nhập kho tăng lên làm giá vốn hàng xuất kho tăng nên LN giảm xuống (đúng). Nhưng nếu giá trị VL chính bỏ vào nhiều lần theo tiến độ chế biến thì không làm cho giá trị chi phí SX DD cuối kỳ thay đổi (sai)

5.Sửa chữa lớn TSCD mang tính chất phục hồi trường hợp không có kế hoạch, kế toán sử dụng tài khoản "Chi phí trả trước "
Đúng vì không có kế hoạch thì DN không trích trước chi phí sửa chữa vào CPSX nên khi chi phí SC lớn phát sinh DN cần phân bổ đần vào các kỳ nên phải SD TK chi phí trả trước.

6.Phân bổ chiết khấu trái phiếu làm tăng giá trị ghi sổ của trái phiếu trong từng kỳ và làm tăng chi phí đi vay trong kỳ
Đúng vì khi phân bổ phụ trội trái phiếu làm phụ trội trái phiếu giảm tức làm giá trị ghi sổ trái phiếu trên TK 343 tăng đồng thời chi phí đi vay trong kỳ cũng tăng.
7.Cuối năm 2009, dự phòng giảm giá hàng tồn kho của công ty X cần trích lập bổ sung là 200, nhưng do sai sót kế toán công ty ước tính và hạch toán lập dự phòng bổ sung là 300. Điều đó làm lợi nhuận ròng trên báo cáo tài chính năm 2009 bị ghi nhận quá cao.
Sai vì khi trích lập dự phòng làm tăng chi phí trong kỳ nên làm cho lợi nhuận giảm. Ở đây DN trích nhiều hơn nên làm cho LN giảm nhiều hơn.

8.Mục đích của việc trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất là tránh sự giảm đột biến về sản lượng sản phẩm
Sai vì trích trước lương nghỉ phép là để phân bổ đều chi phí lương nghỉ phép cho cả năm, nó là tránh sự đột biến về chi phí chứ không tránh được sự đột biến về sản lượng.

9.Khi sử dụng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để tính giá trị sản phẩm dở dang (giả thiết vật liệu bỏ 1 lần từ đầu quy trình sản xuất), giá trị chi phi nguyên vật liệu trực tiếp nằm trong 1 sản phẩm dở dang bằng giá trị chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong 1 thành phẩm
Chưa chắc chắn vì nếu SP đó chỉ có 1 công đoạn SX thì đúng nhưng nếu phải qua nhiều công đoạn SX mà các công đoạn sau SD nhiều hơn 1 BTP của công đoạn trước chuyển sang thì chi phí NVL của 1 TP sẽ lớn hơn CP NVL của 1 SP dở dang của các công đoạn trước.

10.Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải di chuyển địa điểm và phải bỏ chi phí ra vận chuyển các TSCD đang dùng đến địa điểm mới. Chi phí vận chuyển này sẽ được tính tăng nguyên giá TSCD
Sai vì chi phí này thuộc nội dung của chi phí tái cơ cấu DN.

11. Toàn bộ giá trị công cụ xuất dùng trong kỳ được phân bổ hết 1 lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ
Chưa chắc chắn vì có nhưng CC SD cho nhiều kỳ SX thì cần phân bổ cho các kỳ tiếp theo nữa.

Khi thi bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn thôi, nhưng ở đây chỗ nào chưa rõ bạn có thể hỏi thêm.
 
Ðề: một vài thắc mắc ( kế toán tài chính phần 1) xin mọi người giúp đỡ em

anh trả lời ngắn gọn mà cụ thể nữa , đây toàn là những câu tương đối khó may quá có anh giúp
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top