một số sai phạm trong kế toán

Thảo luận trong 'Các đề tài khác' bắt đầu bởi nhanalex, 9/3/10.

 1. nhanalex

  nhanalex New Member Hội viên mới

  A. Lý thuyết sai phạm
  1. Sai sót về hóa đơn
  1.1 Khi mua hoá đơn :
  Giấy giới thiệu (GGT) :
  - Không ghi rõ đến cơ quan thuế để mua hoá đơn (chỉ ghi chung chung đến liên hệ công tác...)
  - Các chỉ tiêu như số giấy giới thiệu, ngày, họ tên và chức vụ người được cử đi, tên chữ ký của người ĐDPL, đóng đấu ...... không rõ ràng. Nhân viên đến mua hoá đơn :
  - Không mang theo CMND ( Người được giới thiệu )
  - Khi gần hết giờ hành chánh mới đến liên hệ mua hoá đơn .
  - Cử người không hiểu biết về hoá đơn chứng từ (như bảo vệ, tạp vụ, nhân viên trực điện thoại...) đi mua hoá đơn .
  - Không đem theo Phiếu theo dõi tình hình cấp phát hóa đơn ,
  - Không lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở ký gần nhất .
  - Chưa chuẩn bị con dấu khắc Tên DN , Mã số thuế ) để đóng trên liên 2 Sử dụng hoá đơn :
  1.2 Khi mua hàng :
  - Không nhận hoá đơn tại nơi xuất hàng mà nhận hoá đơn do người bán đem đến (dễ bị nhận hoá đơn giả).
  1.3 Khi xuất hàng :
  - Không xuất hoá đơn GTGT đối với Hàng hóa Xuất khẩu ,
  - Không xuất hoá đơn đối với doanh thu hàng uỷ thác xuất khẩu.
  - Không lót giấy carbon giữa các liên.
  - Thiếu chữ ký người mua trên hoá đơn.
  - Không ghi thuế suất thuế GTGT . Báo cáo sử dụng hoá đơn : Không lập báo cáo sử dụng hoá đơn theo định kỳ.( Tháng , Quý , Năm ) Các bảng kê hoá đơn bán ra , mua vào :
  - Ghi không đầy đủ cột mục theo qui định.
  - Cột ngày chứng từ ghi không theo đúng định dạng 30/01/2002 (ghi sai là 01/30/2002 hoặc 30-Jan-02, 2002-01-30 v.v...)
  - Trong bảng kê HHDV bán ra không ghi đúng thứ tự số hoá đơn đã sử dụng, không kê hoá đơn đã huỹ vào bảng kê, đồng thời cũng dễ bị kê khai trùng nhiều lần cho cùng một hoá đơn.
  - Không lập bảng kê riêng đối với hàng hoá bán ra không chịu thuế GTGT (như hàng đại lý bán đúng giá)
  - Trong bảng kê hoá đơn mua vào không lập bảng kê riêng đối với những hàng hoá dịch vụ phục vụ cho sản xuất, hàng không chịu thuế GTGT.
  2. Sai sót về kê khai thuế
  2.1 Kê khai thuế GTGT hàng tháng
  - Thiếu chỉ tiêu 5 (dòng thuế GTGT được khấu trừ)
  - Nhầm lẫn giữa các dòng làm sai lệch nội dung của tờ khai.
  - Nhân viên kế toán làm cho nhiều công ty khác nhau, khi lập tờ khai bằng máy tính quên thay đổi mã số thuế, tên công ty, địa chỉ .... của công ty.
  - Gộp doanh thu và thuế đầu ra của nhiều thuế suất ghi chung vào một dòng
  - Không tính gộp cả doanh thu của HHDV không chịu thuế GTGT vào chỉ tiêu 1.
  - Cấn trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.
  - Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.
  - Kê khai khấu trừ 3% đối với hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT, hoặc hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB nhưng mua về không phải để bán ra.
  - Không tách riêng bảng kê Hàng hóa DV mua vào có hóa đơn bán hàng được khấu trừ tỷ lệ 3% . Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng đã chặn trừ tại nguồn :
  - Hàng tháng đã chặn trừ thuế thu nhập của người lao động nhưng chiếm dụng không kê khai và nộp vào ngân sách kịp thời đúng theo qui định của pháp lệnh thuế thu nhập.
  - Những đơn vị có nộp thuế TNCN của người nước ngoài, không lập riêng tờ khai hoặc đã kê khai lẫn lôn giữa người VN với người nước ngoài. Kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng năm :
  - Không chủ động kê khai đúng thời gian theo qui định của Luật thuế, bị cơ quan thuế nhắc nhở, xử phạt hành chánh.
  - Đơn vị tính : Nội dung số liệu không tương ứng với đơn vị tính đã ghi bên trên biểu mẫu.
  - Không ghi đầy đủ các khoản chi phí theo đúng mẫu qui định.
  2.2 Quyết toán thuế GTGT năm
  - Dòng thuế phải nộp ghi tổng số thuế đầu ra, và dòng thuế đã nộp ghi tổng thuế GTGT đầu vào.
  - Dòng thuế đã nộp năm quyết toán : Ghi sai là số đã nộp cho năm báo cáo (bao gồm cả thuế đã nộp vào tháng 1 năm sau nộp cho tháng 12 năm trước). Đúng ra là số đã thực nộp trong năm báo cáo (bao gồm những chứng từ nộp từ ngày 1/1 đến 31/12 của năm báo cáo, không phân biệt nộp cho năm báo cáo hay truy nộp cho các năm trước).
  2.3 Hồ sơ báo cáo quyết toán thuế
  - Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hoá đơn hợp lệ. - Thiếu bảng đăng ký tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.
  - Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).
  - Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với cơ quan thuế; hoặc chờ cơ quan thuế đến kiểm tra để xác định số thuế được miễn giảm.
  2.4 Nộp thuế
  - Ghi nhầm tên người nộp là tên cá nhân đi nộp tiền ( Phải ghi tên pháp nhân Doanh nghiệp ).
  - Không nắm rõ các qui định về thời hạn nộp thuế của từng sắc thuế để chủ động nộp trước ngày hết hạn, bị cơ quan thuế nhắc nộp và bị phạt nộp chậm.
  - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước : Không ghi rõ tài khoản của cơ quan thuế trên giấy nộp tiền, thiếu quan tâm ý nghĩa của những mã hiệu mục lục ngân sách nhà nước có liên quan (cấp, chương, loại, khoản, muc, tiểu mục) để ghi cho đúng.
  - Khi phát sinh khoản phải nộp (không thuộc các loại thuế thông thường) đã không lập tờ khai nộp cho cơ quan thuế
  3. Sai sót trong hạch toán kế toán
  - Ngay sau khi lập đề nghị hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp đã không hạch toán làm giảm số dư nợ, không hạch toán đồng thời vào tài khoản phải thu phải trả, mà vẫn để số thuế nầy được tiếp tục khấu trừ cho kỳ sau.
  - Ngay sau khi nhận được quyết định xử lý, xử phạt... của cơ quan thuế, doanh nghiệp không thực hiện hạch toán ngay vào sổ sách kế toán hiện hành, làm số dư các tài khoản thanh toán với ngân sách khác biệt với số liêÌ£u của cơ quan thuế.
  - Sổ sách kế toán áp dụng máy vi tính : Định kỳ hàng tháng không in ra toàn bộ sổ sách phát sinh; sổ đã in ra không có số trang, không có giám đốc và kế toán trưởng ký; không tự đóng dấu giáp lai.
  3.1 Đăng ký thuế
  - Thay đổi kế toán trưởng, địa chỉ kinh doanh , tài khoản và ngân hàng , điện thoại, fax, e-mail.... không đăng ký với cơ quan thuế.
  3.2 Hoàn thuế GTGT
  Hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu :
  - Không thuyết minh sự sai biệt giữa hoá đơn và tờ khai Hải quan; giữa hoá đơn và chứng từ thanh toán.
  - Thiếu chứng từ thanh toán hợp pháp đối với hàng xuất khẩu .
  - Không có xác nhận của Hải quan tại ô 47 của tờ khai Hải quan .
  Văn thư đề nghị hoàn thuế (mẫu 10/GTGT) không xác định mình thuộc đối tượng cụ thể nào được hoàn thuế (xuất khẩu hay âm luỹ kế 3 tháng v.v...).
  Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đề nghị hoàn không khớp với số thuế GTGT đã kê khai hàng tháng (phải điều chỉnh lại số liệu đã kê khai nhầm trước khi lập hồ sơ hoàn thuế).
  Phó giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký tên vào văn thư đề nghị hoàn thuế GTGT không được xem là hợp lệ.
  Tài khoản đề nghị chuyển số tiền thuế GTGT được hoàn không đúng với số hiệu tài khoản và tên ngân hàng đã đăng ký thuế.
  B. Các tình huống sai phạm khi hạch toán
  1. Sai phạm nguyên tắc kế toán
  1.1 Tình huống 1:
  Công ty Phi Long làm về tổ chức sự kiện. Năm 2006, công ty có tổ chức một số sự kiện cần thuê một số ca sĩ tham gia và hoàn thành vào tháng 12/2006. Kêứ toán đã xuất hóa đơn cho khách hàng và ghi nhận doanh thu trong năm 2006.
  Tuy nhiên, sang tới đầu tháng 1 năm 2007, Công ty mới chi trả thù lao cho các ca sĩ tham gia các chương trình này nên tại năm 2006 kế toán không ghi nhận chi phí thuê ca sĩ vào chi phí thực hiện chương trình mà tháng 1/2007 kế toán mới tập hợp vào TK154 sau đó kết chuyển sang TK 632 để xác định giá vốn. Như vậy là doanh thu xác định trong 2006 trong khi chi phí lại ghi nhận trong năm 2007. Có người thì nói là không ảnh hưởng gì vì các doanh nghiệp xây lắp cũng đều làm như thế cả, nhưng cũng một số người cho em biết là em làm như vậy thì sẽ bị thuế gạt phần chi phí đã ghi nhận tại năm 2007 đi trong khi các chi phí này bên em đã đóng thuế TNCN đầy đủ cho các ca sĩ. Kế toán làm đúng hay sai và cách xử lí trường hợp này
  • Sai phạm:
   Sai phạm nguyên tắc cơ sở dồn tích. Chi phí phải dược ghi nhận vào thời điểm phát sinh, tức là phải ghi nhân vào tháng 12/2006 chứ không phải thời điểm thực tế chi là đầu tháng 7
   Sai phạm nguyên tắc phù hợp. Cuối năm 2006 chi ghi nhận doanh thu, lúc này chi phí sẽ thấp, thiệt hại là công ty sẽ phải đóng thêm thuế thu nhập doanh nghiệp( trong khi công ty đã đóng thuế TNCN đầy đủ cho các ca sĩ)
  • Làm đúng:
  Tại thời điểm 31/12/2006 bạn làm thanh lý , xác định chi phí phải trả các khoản, ghi Có Tk 331, 335 để hạch toán vào chi phí thì mới có giá vốn tương ứng với doanh thu thực hiện trong năm 2006.
  1.2 Tình huống 2:
  Công ty Thiên Ngân viết hóa đơn tháng 5 cho khách hàng, nhưng áp nhầm thuế suất, vì vậy phải hủy hóa đơn. Nhưng thời điểm phát hiện sai thì kế toán đã viết hóa đơn sang tháng 6 mất rồi. Kế toán không ghi nhận khoảng nhần hóa đơn tháng 5 và vẫn kê khai hóa đơn tháng 6 bình thường với mức thuế thay đổi.
  Vậy kết toán làm đúng hay sai?
  • Sai phạm: Sai phạm nguyên tắc trọng yếu. Phạm sai sót trong việc áp thuế.
  • Xử lí:
  Kế toán có thể hủy hóa đơn của T5 và T6 xuất lại . Tuy nhiên, vào T5 bạn vẫn phải hạch toán doanh thu & giá vốn bình thường như chưa hủy hóa đơn đó. Sang T6, ngày bạn hủy hóa đơn T5, bạn cứ hạch toán đỏ doanh số & thuế GTGT đầu ra của hóa đơn cũ, và hạch toán bình thường hóa đơn mới xuất
  Đồng thời , trên báo cáo thuế T6 bạn phải làm mẫu 02A/GTGT, ghi rõ là điều chỉnh giảm doanh thu & thuế GTGT đầu ra của T5.

  Phần bổ sung về sai phạm trong bút toán và chứng từ, sổ sách

  1. TÌNH HUỐNG VỀ SAI PHẠM CÁC BÚT TOÁN
  Bài 1:
  DN AN NAM bán một thiết bị trả góp với tổng số tiền theo giá trả góp(chưa thuế GTGT) là 500trđ, giá bán thu tiền ngay có thuế là 379trđ, thuế GTGT phải nộp là 50trđ. Việc bán hàng được thực hiện vào ngày 31/12/2007. Số tiền này được thanh toán trong vòng 5năm kể từ ngày mua hàng, số tiền được trả cuối mỗi năm là 100trđ( bao gồm cả thuế GTGT). Lãi suất chiết khấu hàng năm là 10%. Kế toán doanh nghiệp đã tính toán và ghi nhận riêng bút toán cho năm 2007 như sau:
  Nợ TK 131:550trđ (tài khoản phải thu của khách hàng)
  Có Tk 511: 450trđ (tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ)
  Có Tk 515: 50trđ (Doanh thu hoạt động tài chính)
  Có Tk 3331: 50 trđ (thuế giá trị gia tăng đầu ra)
  Đồng thời ghi nhận giá vốn lô hàng trên là 300trđ
  YÊU CẦU:
  Hạch toán như vậy là đúng hay sai, nếu sai thì ảnh hưởng đến báo cáo tài chính năm 2007 như thế nào?
  Trả lời:
  Bài 1.
  Bút toán đúng là:N:131 : 550tr(gia ban tra gop)
  C:511: 379/1.1=345tr(doanh thu tra tien ngay chua co thue)
  C:333: 50tr
  C:3387:155tr(doanh thu chua thuc hien)
  Bài 2
  Vào đầu năm 2007, công ty A mua 1 phần mềm mới để thay thế cho một phần mềm điều khiển trong nhà máy sản xúât. Phần mềm mới có giá 200trđ chưa bao gồm thuế GTGT, ước tính sẽ phải thay thế sau 5năm sử dụng , giá thanh lý ước tính bằng 0. Khi nhận phần mềm mới này, kế toán đã ghi nhận như sau:
  Nợ TK 211: 200 (tài sản cố định hữu hình)
  Có TK 133: 20 (tài khoản giá trị gia tăng đầu vào)
  Có Tk 111,112: 220 (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng)
  Nợ Tk 6274: 40tr (chi phí sản xuất)
  Có Tk 2413: 40tr (sửa chữa lớn tài sản cố định)
  YÊU CẦU:
  Hãy chỉ ra sai sót trong việc hạch toán các nghiệp vụ trên và phân tích sự ảnh hưởng của chúng tới các báo cáo tài chính năm 2007 như thế nào? Biết: thuế GTGT 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp 28%.
  Tra loi:
  Bai 2.
  but toan 1 dung
  but toan 2 trich khau hao thi hach toan:
  N 627: 40tr
  C 214: 40tr(khau hao TSCD)
  BCKQKD k bi anh huong
  BCDKT: TK 2413 bi ghi tang 40tr
  TK 214 bi ghi giam 40tr
  2. Vi phạm Luật Kế toán, Luật Ngân sách Trường Trung cấp Nghề Hà Giang:
  Cập nhật lúc: 00:19 10/12/2009


  (Thanh tra PCTN)- Theo Thanh tra tỉnh Hà Giang, việc quản lý tài chính tại Trường Trung cấp Nghề Hà Giang có nhiều sai phạm.
  Cụ thể, một số chứng từ thanh toán chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ nội dung; không thể hiện đúng, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thanh toán trùng, vượt chế độ, không đúng thực tế, không bảo đảm theo quy định. Hơn nữa, Trường Trung cấp Nghề Hà Giang còn chưa thanh toán kịp thời các khoản trợ cấp cho học sinh; thu học phí, lệ phí không nộp hết vào Kho bạc theo quy định; chi thanh toán tiền mua xăng dầu nhưng thực tế không theo dõi số kho; quản lý xăng dầu, vật tư thực hành chưa chặt chẽ.

  Để xảy ra các sai phạm trên là do Ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ từ năm 2008 đến ngày 30/9/2009 chưa chấp hành nghiêm túc Luật Kế toán, Luật Ngân sách, chưa thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, sai phạm. Trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Hiệu trưởng, các Hiệu phó (ông Trịnh Xuân Huy, Nguyễn Đức Tấn và bà Nguyễn Kim Lợi); ông Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức; ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng và bà Nguyễn Thị Nghiệm, Phó phòng Sản xuất thực hành và các cá nhân có liên quan.

  Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Trường Trung cấp Nghề Hà Giang tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân có liên quan đến những nội dung sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí. Đồng thời, đôn đốc thu hồi số tiền hơn 92 triệu đồng của từng cá nhân sai phạm; nộp ngay số tiền hơn 41 triệu đồng thu học phí năm 2009 vào quỹ tiền mặt của đơn vị quản lý và chi trả tiền trợ cấp xã hội cho học sinh từ tháng 1 - 9/2009 với số tiền hơn 47 triệu đồng….
   
                
 2. miha90

  miha90 New Member Hội viên mới

  Ðề: một số sai phạm trong kế toán

  minh tưởng phần mềm thuế =0% cơ mà nhỉ, sao bài này lại là 10%?

  ---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 11:37 ----------

  ai tloi giup e .........................................................................
   
 3. miha90

  miha90 New Member Hội viên mới

  Ðề: một số sai phạm trong kế toán

  /Không ai tl thắc mắc của e ạ??????????????????????????????????///
   
 4. betrangxxx

  betrangxxx {*_*Ms2LúA*_*} Hội viên mới

  Ðề: một số sai phạm trong kế toán

  Mình đi làm từ năm 2008 thì phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế thuế GTGT (không phải thuế suất 0%), không biết năm 2007 thì sao nữa.
   
 5. phamduchop90

  phamduchop90 New Member Hội viên mới

  Ðề: một số sai phạm trong kế toán

  chưa đi làm mà đã thấy mệt rùi!
   
 6. phuong.anh11

  phuong.anh11 Member Hội viên mới

  Ðề: một số sai phạm trong kế toán

  mình phải đánh dấu để xem
   
 7. HuongDieuBui

  HuongDieuBui New Member Hội viên mới

  AC nào cho em 1 vd về sai phạm nguyên tắc nhất quán mà có ảnh hưởng tới báo cáo tài chính với ạ?? Mong mn giúp đỡ, e cám ơn nhìu ^^
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.