Mối quan hệ giữa kế toán trưởng và Ban giám đốc???

thanhthuyptv

New Member
Hội viên mới
Chào các bạn! Mình có thắc mắc nhỏ xin hỏi cùng các bạn: Trong một doanh nghiệp nhà nước, người anh ở trong Ban giám đốc, vậy người em về mặt luật pháp có được làm kế toán trưởng hay không?(Người này năng lực, uy tín và bằng cấp đều hội đủ). Mong hồi âm các bạn.
 
Ðề: Mối quan hệ giữa kế toán trưởng và Ban giám đốc???

Theo Rùa biết tại Công ty Nhà nước thì người thân của giám đốc không được là thủ quỹ thui còn kê toán trưởng thì vẫn được làm bình thường đâu có ảnh hưởng gì đâu, hì....
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top