Mọi người giúp e với ạ

Bupbebihu

New Member
Hội viên mới
Mọi người giúp em với ạ
1.Mua 100 kg, NVL đơn giá chưa VAT 10% 100.000 đồng chưa trả tiền người bán. Doanh nghiệp nhập kho và phát thiếu 2kg đang tìm nguyên nhân để giải quyết. Định khoản nghiệp vụ trên

2.Khi mua NVL, CCDC trả góp, lãi trả góp sẽ được ghi nhận vào bên nào của TK nào?

3.Ngày 15/6 nhượng bán 1 ô tô con sử dụng cho ban giám đốc, nguyên giá 1.299.600, khấu hao tính tới cuối tháng 6 là: 600.000, tỷ lệ khấu hao 10% năm. Định khoản nghiệp vụ này
 
1. Nợ 153: 98 x 100.000 = 9.800.000
Nợ 1381: 2 x 100.000 = 200.000
Nợ 133: 1.000.000
Có 331: 11.000.000

2.Khi mua NVL, CCDC trả góp, lãi trả góp sẽ được ghi nhận vào bên Nợ của TK 242

3. Giảm TSCĐ nhượng bán
Nợ 214: 600.000
Nợ 811: 699.900
Có 211: 1.299.600

Doanh thu thu được khi nhượng bán
Nợ 111, 112,..:....
Có 711:...
Có 331:...
 
1. Nợ 153: 98 x 100.000 = 9.800.000
Nợ 1381: 2 x 100.000 = 200.000
Nợ 133: 1.000.000
Có 331: 11.000.000

2.Khi mua NVL, CCDC trả góp, lãi trả góp sẽ được ghi nhận vào bên Nợ của TK 242

3. Giảm TSCĐ nhượng bán
Nợ 214: 600.000
Nợ 811: 699.900
Có 211: 1.299.600

Doanh thu thu được khi nhượng bán
Nợ 111, 112,..:....
Có 711:...
Có 331:...
Số 3 e đk như thế nhưng sai ạ. Khấu hao này đến tháng 6 chứ kh phải đến thời
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top