Mng giúp em với

abcAbc@

New Member
Hội viên mới
Tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại XYZ, kinh doanh hàng hoá và dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB, trụ sở tại số 9 Bà Triệu, Hà Nội áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT/BTC, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, trong kỳ tính thuế có tài liệu sau: (Đơn vị: đồng).
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau:
1. Ngày 1/12, Nhập khẩu trả chậm một TSCD theo giá CIF Hải Phòng 50.000 USD, tài sản này phục vụ cho việc đưa đón khách tại khách sạn, thuế suất thuế nhập khẩu 50%, thuế TTĐB 30%, thuế GTGT 10%. Công ty đã chuyển tiền nộp các khoản thuế khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu tài sản. Tỷ giá thực tế mua vào 23.900VND/USD. Tỷ giá thực tế bán ra 24.000 VND/USD.
2. Ngày 5/ 12, Nhập khẩu trả chậm 500 hộp xì gà theo giá CIF Hải Phòng 10 USD/cây, Thuế suất thuế nhập khẩu 50%, thuế TTĐB 65%, thuế GTGT 10%. Lô hàng về đến kho của công ty, công ty đã chuyển tiền nộp các khoản thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu lô hàng. Tỷ giá thực tế mua vào: 22.800VND/USD, tỷ giá thực tế bán ra 23.100VND/USD.
3. Hóa đơn GTGT số 208, ký hiệu 1C23TXY ngày 12/12, bán cho công ty Y thuộc khu chế xuất Nội Bài 200 hộp xì gà với giá bán 660.000 đồng/hộp. Công ty đã nhận được tiền do công ty Y trả (Giấy báo ngân hàng số 123).
4. Hóa đơn GTGT số 50, ký hiệu IC23TAA, ngày 15/12 của công ty A, MST 0305234686, mua hàng hoa quả sạch, đồ khô cho dịch vụ kinh doanh gôn và vũ trường:
Giá chưa thuế: 300.000 000
Thuế GTGT 10%: 30.000.000
Hàng nhập kho đủ (*** số 12). Công ty đã thanh toán qua ngân hàng VCB (Giấy báo nợ số 13).
5. Hóa đơn GTGT số 218 ký hiệu IC23TXY ngày 18/12, bán thẻ gôn cho công ty T, Thời hạn trả nợ 3 tháng, giá chưa có thuế GTGT 960.000.000 đồng, thuế suất thuế TTĐB 20%, GTGT 10%, gias vốn dịch vụ kinh doanh gôn là 500.000.000 Đồng. Chưa nhận được tiền.
6. Hóa đơn GTGT số 220 ký hiệu 1C23TXY ngày 28/12, Bộ phận kinh doanh vũ trường kê khai và nộp tiền doanh thu kinh doanh dịch vụ trong kỳ, số tiền chưa bao gồm thuế GTGT là 700.000.000 đồng, thuế suất thuế TTĐB 40 %, GTGT10 % qua TK tiền gửi ngân hàng và, giá vốn dịch vụ kinh doanh vũ trường là 200.000.000.
7. Ngày 31/12, trích tiền gửi ngoại tệ thanh toán cho lô nhập khẩu TSCĐ tại nghiệp vụ số 1. 1.000.000.000 giá thực tế mua vào 22.900VND/USD, tỷ giá thực tế bán ra 23.000 VND/USD. Tỷ giá XQBQ ngoại tệ 22.950VND/USD.
8. Cuối kỳ tính thuế TTĐB phải nộp, công ty đã nộp bằng tiền gửi ngân hàng.
9. Cuối kỳ hoàn thuế TTĐB đối với sản phẩm hộp xì gà bán vào khu chế xuất. Công ty đã nhận được tiền hoàn thuế TTĐB qua tài khoản ngân hàng.
Yêu cầu:
a. Xác định thuế TTĐB phải nộp.
b. Định khoản nghiệp vụ kinh tế trên.
Biết rằng: Tỷ giá tính thuế HQ 23.000VND/USD. Công ty tách ngay được thuế TTĐB phải nộp tại thời điểm phát sinh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top