Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

Thảo luận trong 'Hóa Đơn Chứng Từ' bắt đầu bởi dongnamnb, 9/11/10.

 1. dongnamnb

  dongnamnb Member Hội viên mới

  Theo phụ lục 1, mục 1.3 cuả thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn:

  "Ký hiệu hoá đơn: ký hiệu hoá đơn có 6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.
  o 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu hóa đơn.
  Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;
  o 3 ký tự cuối cùng thể hiện năm thông báo phát hành hoá đơn và hình thức hoá đơn.
  Năm thông báo phát hành hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành;"

  Theo hướng dẫn trên thì mình hiểu là "Năm thông báo phát hành hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành", nghĩa là nếu ta gửi Thông báo phát hành hóa đơn đặt in cho cơ quản thuế trong thời gian từ nay đến 31/12/2010 thì ký hiệu hóa đơn phải là: AA/10P, mặc dù ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn là ngày 01/01/2011.

  Tuy nhiên lên Phòng ấn chỉ để tham khảo mẫu hóa đơn thì được hướng dẫn ký hiệu hóa đơn phải là AA/11P vì hóa đơn sử dụng từ 01/01/2011.

  Mình làm thông báo phát hành hôm nay với ký hiệu AA/10P thì CB thuế bảo không đc, phải là AA/11P, còn làm theo hướng dẫn của CB thuế thì mình lại lăn tăn với hướng dẫn của thông tư ở trên quá.

  Để chắc ăn có lẻ cứ in ký hiệu AA/11P rồi đợi đến ngày 01/01/2011 gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế sau đó chờ 2 ngày xem cơ quan thuế có gửi văn bản thông báo gì không rồi với được sử dụng hóa đơn.

  Bà con cho ý kiến nhé!
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/11/10
                
 2. tiger2774

  tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Năm 2011 mới có hiệu lực thi hành ==>> bắt buộc phải có đuôi từ 11 trở lên. Em ra cái đuôi 10 thì sai chắc rồi.
   
 3. ViệtHương885

  ViệtHương885 New Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Tigen 2774 nói đúng đó, áp dụng cho 2011 chứ có áp dụng cho 2010 đâu mà bạn cho vào, vì nghị định và thông tư 01/01/2011 mới có hiện lực cơ mà !
   
 4. dongnamnb

  dongnamnb Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Ngày 01/01/2010 với được ra thông báo phát hành hóa đơn và phải chờ ít nhất 2 ngày xem cơ quan thuế có gửi văn bản thông báo gì không rồi với được sử dụng hóa đơn. Như vậy ngày 01 và 02 tháng 01 năm 2011 phải tạm ngừng bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ? Hay sẽ làm thủ tục gì để sử dụng hóa đơn cũ nốt 2 ngày này sau đó với chuyển sang sử dụng hóa đơn mới?
   
 5. tiger2774

  tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Ra thông báo phát hành xong dùng luôn, đâu có cần chờ cơ quan thuế cho phép chứ em.
   
 6. muontennguoi

  muontennguoi Member Thành viên BQT Super Moderators

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Điều 33. Hiệu lực thi hành
  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế các Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC, Thông tư số 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.
  2. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm kê để xác định hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc hoá đơn do doanh nghiệp đã tự in theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướngdẫn Nghị định số 89/2002/NĐ-CP còn chưa sử dụng.
  Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện huỷ hoá đơn và tiến hành tạo hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn mới theo hướng dẫn tại Thông tư này.
  Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/03/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011.
  Trường hợp đến hết ngày 31/03/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì tổ chức, cá nhân thực hiện hủy hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư này.
  3. Cơ quan thuế chỉ thực hiện bán hoá đơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 11 Thông tư này trong năm 2011. Từ năm 2012 trở đi, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn phải tự tạo hoá đơn để sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư này.
  4. Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoá đơn ngay từ 01/01/2011 được thực hiện tạo hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in và thông báo phát hành hoá đơn ngay từ năm 2010 theo hướng dẫn tại Thông tư này.
   
 7. dongnamnb

  dongnamnb Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Như vậy ta tạo hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn năm 2010, theo hướng dẫn tại thông tư này thì ký hiệu hóa đơn vẫn là AA/10P AA/10T,... chứ không thể là AA/11P, AA/11T,...

  ---------- Post added at 12:34 PM ---------- Previous post was at 12:28 PM ----------

  Điều 9, TT153:

  "Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức, hộ, cá nhân gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức, hộ, cá nhân biết. Tổ chức, hộ, cá nhân có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới."

  Nếu ta nộp thông báo phát hành hóa đơn mà sử dụng ngay, 1 ngày sau cơ quan thuế gửi văn bản thông báo rằng thông báo phát hành hóa đơn của ta không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì khi đó rắc rối lắm.
   
 8. tiger2774

  tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  1. Tiến hành in ấn và thông báo phát hành hóa đơn kể từ năm 2010 nhưng hóa đơn chính thức sử dụng sẽ từ 1/1/2011. Đây chỉ là vấn đề giải quyết thủ tục cho người nộp thuế, chứ để đến đầu năm ùn ùn nộp lên cơ quan thuế thì chắc chết mất.

  2. "cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo" ==> khi ta hợp lệ thì cơ quan thuế không cần xác nhận và ngược lại.

  Cũng ở khoản 4, Điều 9 Thông tư 153: "Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn." có quy định thời hạn, nếu em làm sai theo thông tư thì người thiệt chính là mình.:tucao:
   
 9. letuan28

  letuan28 Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Như vậy ta tạo hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn năm 2010, theo hướng dẫn tại thông tư này thì ký hiệu hóa đơn vẫn là AA/10P AA/10T,... chứ không thể là AA/11P, AA/11T,...
  Ký hiệu hóa đơn là AA/11P chứ không thể là AA/10P vì đơn giản 1 điều hóa đơn đặt in theo thông tư 153 chỉ có giá trị sử dụng từ 1/1/2011, còn thông báo phát hành hóa đơn chỉ báo cho cơ quan thuế quản lý biết là vào 1/11/2011 công ty A sử dụng hóa đơn đặt in :
  Mẫu số : 01GTKT3/001
  Ký hiệu : AA/11P
  Số lượng : 10.000 số
  Từ số : 001 - 10.000
   
 10. dominhthu78

  dominhthu78 New Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Theo mình đi tập huấn thuế thì muốn sử dụng hóa đơn đặt in từ ngày 1/1/2011 thì muộn nhất là ngày 26/12/2010 thì phải thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành (khoản 4 điều 9 Thông tư 153). Đó là cán bộ Thuế tập huấn thế. Theo mình nghĩ thì từ phát hành trong mục 1.3 của phụ lục 1 thông tư 153 chính là năm sử dụng hóa đơn nên ký hiệu vẫn là 11E, 11T, 11P chứ không phải là 10.
   
 11. dongnamnb

  dongnamnb Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Cảm ơn các bác đã tranh luận rất sôi nổi!

  Tôi đưa ra vấn đề này cũng chính là sợ làm bị sai, vừa thiệt hại cho DN, vừa ảnh hướng đến uy tín cá nhân. Nếu làm theo hướng dẫn của các bác trên Thuế (phải là năm 11) cho xong thì đơn giản rồi, nhưng sau này chính các bác ấy lại bắt bẽ mình không làm đúng hướng dẫn của thông tư thì khi đó biết kêu ai? Ức mà chết thôi!!!

  Tại phụ lục 1, thông tư 153 đã hướng dẫn:

  Đương nhiên nếu ta làm hợp đồng in hóa đơn và gửi thông bảo phát hành hóa đơn trong năm 2010 thì năm trong ký hiệu hóa đơn phải là 10, không thể là 11.

  Tại mục 2, điều 1 của Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 "Về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ" cũng như vậy:

  Như vậy nếu ta in hóa đơn thời điểm này (năm 2010) có nghĩa là năm tạo hóa đơn là năm 2010 chứ không thể là năm 2011. Các bác xem lại xem có phát hiện thêm gì không để cũng cố lòng tin cho tôi với. Tôi chưa giám in hóa đơn bây giờ cũng chỉ còn vướng chỗ này thôi, mặc dù thấy nhiều đơn vị đã in ký hiệu năm 11 rồi.

  Còn 1 vướng mắc trong việc in hóa đơn này nữa, nhờ các bác tư vấn giùm luôn:

  Thời điểm được tính để đưa hóa đơn tự in, đặt in vào Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ khi nào? Ngày tạo hóa đơn (là ngày nào)? Hay ngày thông báo phát hành hóa đơn? Hay ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn? Hay ngày nhận hóa đơn từ nhà in?...
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/11/10
 12. muontennguoi

  muontennguoi Member Thành viên BQT Super Moderators

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Trời!
  Phần cuối TT153 đã ghi rõ: trường hợp đặt biệt riêng năm 2011 thì được phép in và thông báo phát hành ngay trong năm 2010.
  Vì TT153 chỉ có hiệu lực từ 1/1/2010 thì như vậy nghĩa là hôm nay nếu bạn đến nhà in đặt in, gửi thông báo phát hành ... thì bạn phải tuân theo các thủ tục đựoc quy định tại quy định cũ mà hôm nay vẫn còn hiệu lực hay sao (???).
  TT153 đã giải tỏa điều đó.

  Còn về mẫu hóa đơn: bạn chưa in ra thì làm sao gửi thông báo phát hành? Mà chưa in thì Thuế kiểm tra làm gì cho mệt.
  Nếu mình làm sai quy định thì mình ...ráng chịu chứ. Mà có bấy nhiêu đó chẳng lẽ lại làm sai? Muốn dễ thì copy y cái mẫu của TT153 mà đem in. Chuyện này không than vãn như vậy được rồi. Nghe không hợp lý, BTC chẳng chịu đâu.
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/11/10
 13. dongnamnb

  dongnamnb Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Đoạn cuối của thông tư có hướng dẫn:

  Vấn đề tôi đưa ra ở đây không phải là việc có được tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trong năm 2010 hay không mà là "Nếu ta tạo hóa đơn tự in,hóa đơn đặt in trong năm 2010 thì năm trong ký hiệu hóa đơn in như thế nào cho đúng? AA/10P hay AA/11P?"
   
 14. tiensinh

  tiensinh Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Đúng là sự logic của Thông tư 153 chưa được chặt chẽ! Do hiệu lực từ 01/01/2011 nên ký hiệu phải là AA/11P. Để kịp sử dụng ngay từ 01/01/2011 do đó thông báo phát hành được gửi ngay trong năm 2010, trường hợp này đúng là thiếu logic.
   
 15. tiger2774

  tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Căn cứ theo hướng dẫn tại phụ lục của Thông tư 153:

  Vì Thông tư 153 chỉ áp dụng từ 2011 nên chúng ta phải hiểu rằng các hóa đơn đặt in muốn được phát hành cũng phải từ đầu năm 2011. Năm 2010 chỉ là bước chuẩn bị (vì BTC e rằng không kịp khi đầu năm 2011 đã cận kề) mà thôi.

  --------------------------------hichic....post bài xong lại phải sửa, theo quyết định 2905/QĐ-BTC đính chính Thông tư 153/2010/TT-BTC thì:

  Từ đó suy ra nếu đặt in hóa đơn năm 2010 thì đuôi nó là 10P (mặc dù qua năm 2011 mới sử dụng)

  Ý của dongnamb thế nào?
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/11/10
 16. TrietThai

  TrietThai Member Thành viên BQT Super Moderators

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Quyết định 2905 đính chính TT153:

  Thêm đoạn trích 2. này cho nó logic với đoạn 4.
  Vậy ở đây 10P là chính xác!!!
   
 17. letuan28

  letuan28 Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  AA/10P là chính xác hả? Vậy thì có doanh nghiệp nào đặt in hóa đơn ký hiệu AA/10P không ta?
   
 18. truc1702

  truc1702 Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Vậy có phải đăng ký sử dụng nữa ko vậy bác? hay là bỏ luôn bước này ạ?
   
 19. dieuphong

  dieuphong New Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Đồng ý zới pác mục 1 zới mục 3 nè, nhưng mục 2 e nghĩ nên thêm 1 chút: nếu qua 02 ngày hok thấy phản hồi của cơ quan thuế thì lúc ấy mẫu hóa đơn mới được đưa vào sử dụng chính thức và được coi như hợp lệ, còn sử dụng trước 02 ngày ấy,mới 1 ngày pác thuế gửi công zăn chưa chuẩn mẫu thì toi đấy pác nhỉ?
   
 20. letuan28

  letuan28 Member Hội viên mới

  Ðề: Ký hiệu hóa đơn theo thông tư số 153/2010/TT-BTC

  Hóa đơn Doanh nghiệp đặt in hóa đơn theo Nghị định 51, niêm yết hóa đơn mẫu tại trụ sở và thông báo phát hành, không phải đăng ký sử dụng hóa đơn nữa

   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.