Ký chứng từ và báo cáo khi Công ty chỉ có giám đốc

nguyennhan90

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà,

Cho em hỏi chút ạ. Một Công ty chỉ có giám đốc, không có một nhân viên nào khác thì trên chứng từ kế toán và các báo cáo, giám đốc sẽ ký hết tất cả các chức danh: giám đốc, người lập, kế toán, thủ quỹ, người nộp tiền, người nhận tiền... hay như thế nào thì hợp lý ạ?:tinhtoan:

Em cảm ơn mọi người nhiều.
 
Ðề: Ký chứng từ và báo cáo khi Công ty chỉ có giám đốc

giám đốc nhà bạn đa năng vậy sao?
 
Ðề: Ký chứng từ và báo cáo khi Công ty chỉ có giám đốc

Đương nhiên là không :nherang:
Nhưng trên bảng lương chỉ có mỗi giám đốc, (Công ty mới thành lập 1 năm cũng phát sinh ít) thì trên chứng từ và báo cáo ký thế nào cho hợp lý ạ?
 
Ðề: Ký chứng từ và báo cáo khi Công ty chỉ có giám đốc

Giám đốc = sếp
Thủ quỹ = vợ sếp
Thủ kho là một trong số anh em nhà sếp
Người lập = bạn
Người nộp tiền ai ký cũng dc ko có thì bỏ trống
Người nhận tiền ai ký cũng dc ko có thì bỏ trống
Chú ý:
Lương của Chủ doanh nghiệp sau: TNHH 1TV, DNTN thì lương, bảo hiểm không được xem là chi phí hợp lý kế toán nên loại ngay từ đầu, bảo hiểm thì chuyển sang dạng tự nguyện
, còn nếu là TNHH 2 TV trở lên, Cổ phần… thì chi phí lương + bảo hiểm mới là chi phí hợp lý lúc đó bạn mới nên làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm và đưa lương giám đốc vào chi phí
Chú ý:
THÔNG TƯ​
Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.
=> Lương của giám đốc cty TNHH 1 MTV ( do 1 cá nhân làm chủ )nên loại ngay từ đầu , Lương của giám đốc cty TNHH 1 MTV ( do 1 cá nhân làm chủ ), nếu có chi trả lương cho Giám Đốc thì hạch toán vào chi phí quản lý DN bình thường nhưng nó là chi phí kế toán, chứ không phải chi phí tính thuế TNDN, cuối năm làm tờ khai QT Thuế TNDN phải loại chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý tính thuế TNDN. khi quyết toán thuế TNDN em phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.6 làm tăng doanh thu tính thuế x 25%

= > Các trường hợp khác
- Đi thuê giám đốc
- Giám đốc công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên trở lên thì lương được đưa vào chi phí bình thường
 
Ðề: Ký chứng từ và báo cáo khi Công ty chỉ có giám đốc

Chào cả nhà,

Cho em hỏi chút ạ. Một Công ty chỉ có giám đốc, không có một nhân viên nào khác thì trên chứng từ kế toán và các báo cáo, giám đốc sẽ ký hết tất cả các chức danh: giám đốc, người lập, kế toán, thủ quỹ, người nộp tiền, người nhận tiền... hay như thế nào thì hợp lý ạ?:tinhtoan:

Em cảm ơn mọi người nhiều.
Sao lại kiêm hết vậy, sao được, giám đốc thì không thể ký vào các mục khác được đặc biệt là kế toán...chả lẽ công ty bạn ko có ai ah???
 
Ðề: Ký chứng từ và báo cáo khi Công ty chỉ có giám đốc

Chào cả nhà,

Cho em hỏi chút ạ. Một Công ty chỉ có giám đốc, không có một nhân viên nào khác thì trên chứng từ kế toán và các báo cáo, giám đốc sẽ ký hết tất cả các chức danh: giám đốc, người lập, kế toán, thủ quỹ, người nộp tiền, người nhận tiền... hay như thế nào thì hợp lý ạ?:tinhtoan:

Em cảm ơn mọi người nhiều.
Giám đốc bạn mà làm vậy thì vi phạm luật doanh nghiệp....bảo sếp đọc văn bản, thông tư trước khi làm liều vậy nhé.. chán các ông sếp bây giờ không có sự hiểu biết mà cũng mở công ty...
 
Ðề: Ký chứng từ và báo cáo khi Công ty chỉ có giám đốc

- Trên bảng lương chỉ có giám đốc, nhưng e có thể ký tên vào kế toán, cty thành lập bắt buộc phải có kế toán, vì vậy có thể kế toán mượn.
-Chị toàn làm kế toán mượn này.
 
Ðề: Ký chứng từ và báo cáo khi Công ty chỉ có giám đốc

Giám đốc = sếp
Thủ quỹ = vợ sếp
Thủ kho là một trong số anh em nhà sếp
Người lập = bạn
Người nộp tiền ai ký cũng dc ko có thì bỏ trống
Người nhận tiền ai ký cũng dc ko có thì bỏ trống
Chú ý:
Lương của Chủ doanh nghiệp sau: TNHH 1TV, DNTN thì lương, bảo hiểm không được xem là chi phí hợp lý kế toán nên loại ngay từ
đầu, bảo hiểm thì chuyển sang dạng tự nguyện
, còn nếu là TNHH 2 TV trở lên, Cổ phần… thì chi phí lương + bảo hiểm mới là chi phí hợp lý lúc đó bạn mới nên làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm và đưa lương giám đốc vào chi phí
Chú ý:
THÔNG TƯ​
Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.
=> Lương của giám đốc cty TNHH 1 MTV ( do 1 cá nhân làm chủ )nên loại ngay từ đầu , Lương của giám đốc cty TNHH 1 MTV ( do 1 cá nhân làm chủ ), nếu có chi trả lương cho Giám Đốc thì hạch toán vào chi phí quản lý DN bình thường nhưng nó là chi phí kế toán, chứ không phải chi phí tính thuế TNDN, cuối năm làm tờ khai QT Thuế TNDN phải loại chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý tính thuế TNDN. khi quyết toán thuế TNDN em phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.6 làm tăng doanh thu tính thuế x 25%

= > Các trường hợp khác
- Đi thuê giám đốc
- Giám đốc công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên trở lên thì lương được đưa vào chi phí bình thường
Ý nghĩa thật
 
Ðề: Ký chứng từ và báo cáo khi Công ty chỉ có giám đốc

Cảm ơn các anh chị nhiều ạ
 
Ðề: Ký chứng từ và báo cáo khi Công ty chỉ có giám đốc


Giám đốc bạn mà làm vậy thì vi phạm luật doanh nghiệp....bảo sếp đọc văn bản, thông tư trước khi làm liều vậy nhé.. chán các ông sếp bây giờ không có sự hiểu biết mà cũng mở công ty...
Thế nếu là loại hình Doanh nghiệp tư nhân thì Giám đốc làm kế toán vẫn hợp pháp bạn nhé. Cụ thể, tại điều 8 của thông tư 132/2018/TT-BTC nêu rõ:
“1. Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015 có quy định: Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, TRỪ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu” là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2015 được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán quy định về những người không được làm kế toán thì: Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, TRỪ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top