khi nào thì lập dự phòng giảm giá!?

Thảo luận trong 'Góc học tập của sinh viên' bắt đầu bởi julianhuang, 27/12/09.

 1. julianhuang

  julianhuang New Member Hội viên mới

  Anh (chị) có thể cho em biết là: Khi nào thì lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho? Lập dự phòng với mục đích gì?? Cám ơn nhìu lắm!
   
                
 2. giongto

  giongto Member Hội viên mới

  Ðề: khi nào thì lập dự phòng giảm giá!?

  bạn đọc thông tư 228 nhé
  :odau:
   
 3. truongthon

  truongthon Lên tỉnh Hội viên mới

  Ðề: khi nào thì lập dự phòng giảm giá!?

  bạn tham khảo nha
  TÀI KHOẢN 159
  DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
  Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho.
  Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm bù đắp các khoản thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm, hàng hoá tồn kho bị giảm giá; đồng thời cũng để phản ánh đúng giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho của doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ hạch toán.
  Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc bán chúng.
  Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phản ánh trên Tài khoản 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” sử dụng để điều chỉnh trị giá gốc hàng tồn kho của các tài khoản hàng tồn kho.
  HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
  1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc và được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào cuối kỳ kế toán năm khi lập báo cáo tài chính. Khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được thực hiện theo đúng các quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” và quy định của chế độ tài chính hiện hành. Đối với các doanh nghiệp phải lập và công khai báo cáo tài chính giữa niên độ như công ty niêm yết thì khi lập báo cáo tài chính giữa niện độ (báo cáo quí) có thể xem xét và điểu chỉnh số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập cho phù hợp với tình hình thực tế theo nguyên tắc giá trị hàng tồn kho phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán theo giá trị thuần có thể thực hiện được (Nếu giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc) của hàng tồn kho.
  3. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải tính theo từng thứ vật tư, hàng hoá, sản phẩm tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dỡ dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.
  4. Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào số lượng, giá gốc, giá trị thuần có thể thực hiện được của từng thứ vật tư, hàng hoá, từng loại dịch vụ cung cấp dỡ dang, xác định khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cho niện độ kế toán tiếp theo:
  - Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng giá vốn hàng bán.
  - Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm giá vốn hàng bán.
  p
  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
  TÀI KHOẢN 159 - DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
  Bên Nợ:
  Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hoàn nhập ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ.
  Bên Có:
  Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
  Số dư bên Có:
  Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho hiện có cuối kỳ.
  p
  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
  MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU
  1. Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý), khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu tiên, ghi:
  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
  Có TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
  2. Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý) tiếp theo:
  - Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch lớn hơn, ghi:
  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho)
  Có TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
  - Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch nhỏ hơn, ghi:
  Nợ TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  Có TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho).
   
 4. movecobe

  movecobe New Member Hội viên mới

  Ðề: khi nào thì lập dự phòng giảm giá!?

  cho mình hỏi thêm là chi phí ước tính xác định dựa trên cơ sở nào?
   
 5. bank_account

  bank_account Member Hội viên mới

  Ðề: khi nào thì lập dự phòng giảm giá!?

  movecobe
  Ðề: khi nào thì lập dự phòng giảm giá!?
  cho mình hỏi thêm là chi phí ước tính xác định dựa trên cơ sở nào?
  27-12-2009 07:08 PM


  TK 159: dự phòng giảm giá hàng tồn kho là việc ước tính một khoản tiền tính vào chi phí ( giá vốn hàng bán ) vào thời điển cuôi niên độ khi giá trị thuần có thể thực hiện được của vật tư hàng hóa tồn kho nhỏ hơn giá gốc.
  Giá trị dự phòng lập ở đây là số chênh lệch giữa giá gốc của vật tư tồn kho lơn hơn giá trị thuần có thể thu được.
  Bạn cũng nên chú ý việc ước tính giá trị thuần thì còn phải tính đến mục đích của việc dự trữ hàng tồn kho ( để đảm bảo cho các hợp đồng bán hàng, cung cấp dịch vụ ko thể hủy bỏ được).
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.