Kế Toán Thương Mại Giúp em giải bài tập này với ạ

Minh Quang 456

New Member
Hội viên mới
Công ty thương mại TH kinh doanh hàng hóa K1 và K2, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng hóa xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước, đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế GTGT các loại hàng hóa là 10%. Trong quý 2 năm N có tình hình như sau: (đơn vị tính: 1000 đồng)
A. Số dư ngày 1/4/N của tài khoản TK156: 107.870 chi tiết:
- TK 1561: 199.400, trong đó: Hàng hóa K1 là 99.700, số lượng: 4.000 chiếc
- TK1562: 9.670 (Hàng hóa K1)
Các tài khoản khác có số dư hợp lý
B. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quý 2 năm N theo trình tự thời gian:
Mua 1.300 chiếc hàng hóa K2, giá mua chưa có thuế GTGT là 487/HH, chưa thanh toán cho người bán X. Công ty đã nhận hàng và chuyển bán thẳng cho khách hàng H. Khách hàng H đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán. Gía chưa có thuế GTGT cho KH-H là 565/HH, thuế GTGT 10%. Các bên có liên quan có tham gia thanh toán.
Xuất bán trực tiếp 2.200 chiếc hàng hóa K1 cho công ty K, khách hàng thanh toán ngay bằng tiền gửi ngân hàng, đơn giá bán chưa có thuế GTGT là 165/HH, đã nhận được giấy báo Có của Ngân hàng.
Công ty SGC thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm N 1,65/cổ phiếu. Công ty TH đang nắm giữ 150.000 cổ phiếu SGC.
Mua và nhập kho 3.500 chiếc hàng hóa K1, giá mua chưa có thuế GTGT là 53/HH, chưa thanh toán cho người bán Z. Chi phí vận chuyển hàng hóa K1 thanh toán bằng tạm ứng theo giá chưa có thuế GTGT 4.200, thuế GTGT 420.
Mua 6.000 hàng hóa K1 và nhập kho đủ, đơn giá mua chưa có thuế GTGT là 55/HH, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển số hàng hóa K1 chi bằng tiền tạm ứng theo giá chưa có thuế GTGT 17.880, thuế GTGT 10%.
Xuất khẩu trực tiếp 5.000 chiếc hàng hóa K1, đơn giá xuất khẩu ghi trên hóa đơn thương mại là 9USD/HH (điều kiện giao hàng CIF). Thuế suất thuế xuất khẩu 4%. Tỷ giá giao dịch thực tế 21,3-21,4/USD, nhà nhập khẩu nước ngoài thông báo đã nhận đủ hàng và chuyển khoản thanh toán toàn bộ tiền hàng (NH đã báo Có). Giá tính thuế xuất khẩu (FOB) 8 USD/HH.
NH báo có về việc nhận cổ tức 150.000 cổ phiếu SG.
Phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa K1 tiêu thụ trong kỳ theo số lượng hàng hóa.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2. Tổng hợp, kết chuyển doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận gộp quý 2/N
 

Admin

Thấy Lỗi Là Test
Thành viên BQT
Administrator
Em tự đưa ra câu trả lời rồi mọi người sẽ góp ý nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top