Kế tóan khách sạn theo QĐ 48

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Kế toán nhà hàng​
Bộ phận nhà bếp :
- Khi mua nguyên liệu (rau, gia vị,...) nhập kho 152. Đối với những nguyên liệu không có hóa đơn (rau, gạo, ...) bạn phải làm bảng kê mua hàng và lấy xác nhận của người bán.
- Khi mua nguyên phụ liệu không nhập kho mà sử dụng ngay thì đưa vào TK 154
- Khi xuất chế biến bạn hạch toán 154.
- Mua các dụng cụ, công cụ cho việc chế biến đưa vào TK 153.Nếu giá trị công cụ, dụng cụ lớn quá thì tiến hành phân bổ vào TK 142,242.Chi phí phân bổ đưa vào TK 154.Công cụ, dụng cụ như là :Bếp ga, lò , dao, kéo , xoong, nồi, chảo...
Ghi chú : kế tóan làm bảng phân bổ công cụ, dụng cụ cho bộ phận sản xuất chế biến

- Làm bảng lương cho bộ phận nhà bếp, quản lý nhà bếp. Chi phí đưa vào TK 154
- Trích bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp ( nếu có cho bộ phân này) đưa vào TK 154
- Hàng tháng trích khấu hao TSCĐ dùng cho việc chế biến sản phẩm , chi phí đưa vào TK 154.
- Làm bảng định mức nguyên vật liệu , để làm một món ăn cần bao nhiêu chi phí nguyên liệu, phụ liệu để chế biến nó .Cái định mức này dùng để quản lý .
- Tiền điện thoại, điện nước cho bộ phận nay đưa vào TK 154.

Ghi chú : Làm bảng trích khấu hao đưa vào chi phí khấu hao, đưa vào TK 154.

*Tính giá thành của món ăn :Hàng tháng
-Tập hợp chi phí nguyên liệu, phụ liệu .
-Tập hợp chi phí công nhân trực tiếp :Nhà bếp
-Tập hợp chi phí sản xuất chung: Chi phí công cụ, dụng cụ, chi phí nhân viên quản lý, chi phí điện, nước, điện thoại , chi phí khấu hao nhà bếp và taì sản cố định khác, chi phí vệ sinh nhà hàng .
*Xem chi phí dỡ dang đầu kỳ là bao nhiêu ?
*Chi phí sản xuất dỡ dang trong kỳ bao nhiêu ?
*Chi phi dỡ dang cuối kỳ bao nhiêu ?
*Phế liệu thu hồi bao nhiêu ?
-Trong tháng xem thử nhà hàng bán bao nhiêu món ăn, cần phải liệu kê chi tiết và tổng hợp các loại món ăn , làm cơ sở tính giá thành.
*Căn cứ bảng định mức để tính gía thành từng món ăn, sẽ chính xác hơn là tính tỏng hợp từng món ăn, và khi kiểm kê cũng dễ dàng.
Gía thành sản phẩm = chi phí dỡ dang đầu kỳ + chi phí dỡ dang trong kỳ - chi phí dỡ dang cuối kỳ- phế liệu thu hồi.
Giá thành đơn vị = Giá thành sản phẩm / số lượng sản phẩm.
Bộ phận bán hàng :
- Chi phí công cụ, dụng cụ dùng cho việc bán hàng như : bàn ghế, chi phí cho thực đơn, chén , đưa, muỗng ….đưa vào TK 6421
- Chi phí khấu hao cho bộ phận bán hàng đưa vào TK 6421.
- Lương của bộ phận bán hàng : bộ phận tiếp tân, ghi thực đơn, bồi bàng , nhận hợp đồng … đưa vào TK 6421
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, thất nghiệp đưa vào TK 6421.
- Điện thoại, điện, nước , sửa chữa ……đưa vào TK 6421.
Bộ phận quản lý :
- Chi phí lương bộ phận quản lý : Giám đốc, kế tóan,thủ quỹ…đưa vào TK 6422.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải trả .

- Chi phí công cụ, dụng cụ như : Bàn ghế, bút, mực, máy tính,sổ sách, hóa đơn, giáy tờ …. Đưa vào TK 6422.
- Chi phí xăng dầu cho xe của giám đốc …đưa vào TK 6422
- Chi phí khấu hao TSCĐ như : văn phòng, xe hơi ….đưa vào TK 6422.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài :internet, mail , sủa chữa ….đưa vào TK 6422
- Chi phí dịch vụ khác : hóa, nước suối ……đưa vào TK 6422
- Thuế, phí khác như thuế môn bài
*Kế tóan làm theo QĐ 48
- ngòai ra còn liên quan đến các khỏan thuế như môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế TTĐB thì tham khảo các thông tư, nghị định:
-Thông tư 129/2008/TT-BTC về thuế GTGT.
-Thông tư 131/2008/TT-BTC về thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu
-Thông tư 13/2009/TT-BTC giảm 50 % thuế suất thuế GTGT theo TT 129/2008/TT-BTC
-Thông tư 18/2009/TT-BTC giảm 50% thuế suất thuế GTGT theo TT 131/2008/TT-BTC
-Thông tư 91/2009/TTBTC giảm 50% thuế suất thuế GTGT theo TT 131/2008/TT-BTC , bổ sung các mặt hàng nhập khẩu mà TT 18/2009/TT-BTC chưa nêu
-TT 42/2003/TT-BTC về thuế môn bài
-TT 84/2008/TT-BTC về thuế TNCN
-TT 27/2009/TT-BTC giãn thuế TNCN
-TT 62/2009/TT-BTC về thuế TNCN
-TT 130/2008/TT-BTC về thuế TNDN
-TT 03/2009/TT-BTC về giảm 30% thuế TNDN
-……
 

hoachatvscn

New Member
Hội viên mới
Một nhà bếp bẩn là một mối nguy hiểm sức khỏe. Đối với các khu vực bếp ăn công nghiệp lớn như bếp ăn nhà máy, khách sạn, nhà hàng, vấn đề vệ sinh nhà bếp lại càng cần được quan tâm. Đối với một khu bếp bẩn, vi khuẩn phát triển trên bồn rửa, bề mặt và thiết bị có thể tìm đường vào thức ăn gây ra hư hỏng hoặc thậm chí là các bệnh nghiêm trọng. Để đảm bảo bề mặt bếp và thiết bị của nhà bếp luôn sạch sẽ và không có vi khuẩn, chúng ta cần sử dụng hóa chất vệ sinh công nghiệp cho khu vực nhà bếp.

Đối với các bếp ăn công nghiệp như bếp ăn của khu chế biến lớn, bếp ăn khách sạn, nhà hàng, bếp ăn tập thể… thì việc vấy bẩn dầu mỡ trên các đồ dùng dụng cụ trong bếp, sàn nhà là không thể tránh khỏi. Tình trạng đó để lâu ngày không xử lý sẽ gây ra mùi khó chịu và khó khăn hơn trong công đoạn làm sạch vệ sinh. Lúc này thì không thể đơn thuần là sử dụng các chất tẩy rửa thông dụng để loại bỏ vết dầu mỡ trong nhà bếp được mà phải dùng đến hóa chất vệ sinh bếp ăn công nghiệp thì mới loại bỏ được hoàn toàn dầu mỡ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top