Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

Thảo luận trong 'Bất động sản - Đầu tư - XDCB' bắt đầu bởi vansi200780, 9/6/09.

 1. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  ________________________________________
  KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ XÂY LẮP VÀ ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ


  A. KẾ TOÁN ĐƠN VỊ XÂY LẮP
  I. Đặc điểm hoạt động xây dựng
  • Sản phẩm xây dựng (XD) thường có giá trị lớn và thời gian sản xuất kéo dài
  • Sản phẩm XD cố định tại 1 địa điểm, các yếu tố phục vụ cho sản xuất (máy móc, thiết bị, con người..) thường đi theo sản phẩm xây dựng tại địa điểm đó.
  • Sản phẩm XD thường phụ thuộc vào các yếu tố thời tiết, thời vụ

  II. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các đơn vị xây dựng
  1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất:
  Các công trình, hạng mục công trình
  2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
  a. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  Bao gồm: Chi phí vật liệu chính; vật liệu phụ (xi măng, sắt, thép, gạch, cát, vôi, sỏi đá…)
  Nợ TK 621
  Có TK152; 111; 112; 331; 141
  b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
  Bao gồm: Tiền lương, tiền công của công nhân trực tiếp sản xuất. Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất không được tính vào TK 622.
  Nợ TK 622
  Có TK 334;141
  c. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
   Trường hợp đơn vị xây dựng có đội máy thi công riêng biệt
  Nợ TK 623
  Nợ TK 133 (nếu có)
  Có TK 334, 111; 112; 153; 142; 214
   Trường hợp đơn vị xây dựng không có đội máy thi công mà phải thuê hoặc mua dịch vụ máy của đơn vị khác
  Nợ TK 6237
  Nợ TK 133 (nếu có)
  Có TK 111; 112; 331
   Trường hợp đơn vị xây dựng có đội máy thi công nhưng hạch toán độc lập
  i Hạch toán chi phí NVL trực tiếp
  Nợ TK 621
  Có TK 111; 112
  ii.Hạch toán chi phí Nhân công trực tiếp
  Nợ TK 622
  Có TK 334; 331
  iii. Hạch toán chi phí sản xuất chung
  Nợ TK 627
  Nợ TK 133
  Có TK 111; 113; 331
  iv. Cuối kỳ tập hợp chi phí để tính giá thành dịch vụ máy thi công
  Nợ TK 154
  Có TK 621; 622; 627

  d. Hạch toán chi phí sản xuất chung
  Bao gồm: tiền lương, bảo hiểm của nhân viên đội, bao gồm cả BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí dịch vụ khác…
  Nợ TK 627
  Có TK 334; 338; 153; 111; 112…

  3. Tập hợp chi phí để tính giá thành công trình
  Nợ TK 154 (Chi tiết cho từng công trình)
  Có TK621; 622; 623; 627
  4. Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư
  Nợ TK 632
  Có TK 154
  5. Xác nhận doanh thu
  Nợ TK 131; 111; 112
  Có TK 511
  Có TK 3331

  B. KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ
  I. Đặc điểm:
  - Vốn đầu tư được hình thành từ nhiều nguồn (NSNN cấp, vay tín dụng, tài trợ..)
  - Đơn vị chủ đầu tư có thể thành lập ban dự án để theo dõi tiến độ thi công công trình.
  II. Kế toán tại đơn vị chủ đầu tư
  1. Trường hợp đơn vị chủ đầu tư giao thầu toàn bộ công trình cho người nhận thầu
  a. Ứng tiền cho nhà thầu
  Nợ TK 331
  Có TK 111; 112
  b. Nhà thầu rút trực tiếp hạn mức kinh phí từ nguồn vốn XDCB do NSNN cấp
  Nợ TK 331
  Có TK 441
  Đồng thời ghi Có TK 008
  c. Khi công trình hoàn thành tiến hành nghiệm thu, bàn giao
  Nợ TK 2412
  Nợ TK 133 (nếu có)
  Có TK 331
  d. Xác định phí bảo hành của công trình sau đó thanh toán cho nhà nhận thầu
  Nợ TK 331
  Có TK 111; 112
  e. Căn cứ vào mục đích sử dụng công trình
  Nợ TK 211
  Có TK 2412
  f. Chi phí của ban quản lý dự án
  Nợ TK 642
  Có TK 111; 112; 152…
  g. Khi công trình được nghiệm thu, các khoản chi phí của ban quản lý dự án được quyết toán
  Nợ TK 2412
  Có TK 642
  h. Kết chuyển các khoản chi phí để ghi tăng nguyên giá TSCĐ
  Nợ TK 211
  Có TK 2412
  - Căn cứ vào nguồn hình thành TSCĐ và mục đích sử dụng của công trình để kết chuyển nguồn
  Nợ TK 441….
  Có TK 466; 411

  2. Trường hợp ban quản lý dự án tiến hành thi công 1 phần của công trình hoặc toàn bộ công trình, khi đó kế toán tập hợp chi phí vào các tài khoản 621; 622; 627. Cuối kỳ kết chuyển chi phí về tài khoản 154. Khi công trình hoàn thành bàn giao kết chuyển về tài khoản 2412.

  (ST)
   
                
 2. songnhu

  songnhu New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

  bạn ơi! cho mình hỏi, trường hợp đơn vị chủ đầu tư tự thi công công trình mà không giao thầu thì hạch toán như thế nào?
  DK: no 241/co 152... ĐÚng không? mọi khoản nhân công, NVL đều HT vào 241 theo Dự toán khi công trình đưa vào sử dụng DK: n 211/co 241 đúng không? giúp mình với, mình đang cần gấp, hĩcicicic
   
 3. loanpham1985

  loanpham1985 New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

  mình cũng không hiểu chủ đầu tư tự thi công thì hạch toán như thế nào, có ai giúp với, không biết chi phí nhân công , chi phí máy thi công hạch toán như thế nào nữa.
  Có phải tập hợp vào 621, 622, 627 không hay cho luôn vào 241?
  Cứu với, tìm mãi chẳng thấy ai trả lời nội dung này
   
 4. cymbal

  cymbal New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

  Cái đề tài này "nóng" đây, cho mình góp 1 câu hỏi mong các bạn trợ giúp.
  1. Liên danh Nhà đầu tư thực hiện một dự án BT, trong đó các thành viên liên danh thực hiện từng phần việc. Khi thành lập xong Doanh nghiệp dự án (ND108-) thì các thành viên chuyển giá trị vào DN dự án theo giá trị thực hiện (góp vốn) hay xuất hoá đơn (cung cấp dịch vụ)?
  2. Doanh nghiệp dự án tự thực hiện dự án đầu tư BT, sau đó Nhà nước trả một khoản lãi theo thoả thuận thì ghi nhận như thế nào? (ghi nhận chi phí, giá vốn, doanh thu)

  Note: các bạn ghi phương pháp định khoản giúp nhé, Thanks
   
 5. ut kho hieu

  ut kho hieu New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

  Có nhiều cái mình không hiểu nếu là chủ đầu tư mà xây dựng công trình của mình thì phải có nhân công xây dựng và hách toán bình thường như với doanh nghiệp xây lắp. Còn nếu chủ đầu tư chỉ xây dựng công trình rồi kinh doanh ngành nghề khác thì làm gì giám tổ chức một đọi nhân công để xây dựng hay mua sắm những máy thi công max tiền để sài có 1 lần lên các chi phí đó là chi phí mua ngoài. chính vì vậy không thể hạch toán vào tk 622 được, lên trong trường hợp này sẽ phải hạch toán vào chi phí mua ngoài để hình thành tài sản cố định tk 6277 rồi cuối kỳ kết chuyển quatk 241 thôi chư làm sao

  ---------- Post added at 11:39 PM ---------- Previous post was at 11:34 PM ----------

  Mình làm có thể giúp các bạn?liên hệ congchua_chuabietyeu312 hoặc utxinhtb@gmail.com
   
 6. mnt

  mnt New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

  Cac anh chị ơi làm ơn cho em hỏi với. Công ty em chi cung cấp nhân công xây lắp thôi ngoài ra không có gì cả vậy phải hạch toán thế nào
   
 7. huyenho_90

  huyenho_90 New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

  Em nhờ mọi người chỉ giáo dum e.
  Giám đốc công ty e (công ty TNHH một thành viên là cá nhân) có góp vốn đầu tư xây dưng một công trình phục vụ cho hoạt đông kinh doanh của công ty (đầu tư 80% giá trị công trình). Vậy thủ tục như thế nao để công trình đó trở thành tài sản của công ty.
   
 8. hang ha tay

  hang ha tay New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

  Bạn mnt ơi cty bạn ở đâu vậy? Bạn có thể cho mình xin địa chỉ email của bạn để trao đổi trực tiếp được không?
  Email của mình là hanghoanght@gmail.com
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/13
 9. elm chen

  elm chen Member Hội viên mới

  Ðề: Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

  nếu đơn vị hạch toán theo quyết định 48 thì 621 622 623 chuyển về 1541 1542 và 1543 phải không
   
 10. tathithuy90

  tathithuy90 New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

  có ai biết trả lời giúp e câu hỏi này với ạ? Nêu nội dung doanh thu hợp đồng xây dựng, các phương pháp xác định doanh thu và cho ví dụ minh họa?
   
 11. thongocbl

  thongocbl New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế tóan đơn vị xây lắp và chu đầu tư

  Mình là thành viên mới, xin mọi người chỉ giúp.
  Mình đang là kế toán Ban QLDA, là đơn vị chủ đầu tư của nhiều công trình, thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 195/2012/TT-BTC. Mình đã lên sổ TK 241, 441 nhưng có một số vướng mắc như sau:
  Sổ TK 241 theo quy định thì khi dự án, công trình đang thực hiện thì ghi nợ 241, khi có quyết định phê duyệt quyết toán DA hoàn thành thì ghi Nợ 441, có 241, như vậy khi có quyết định phê duyệt quyết toán thì mình ghi sổ 241 như thế nào? có bạn nào biết lên sổ, chỉ mình với, xin cảm ơn mọi người.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.