KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Thảo luận trong 'Bài Luận mẫu' bắt đầu bởi hoangphong, 5/7/08.

 1. hoangphong

  hoangphong New Member Hội viên mới

  Mình đang Thực Tập Tại Siêu Thị Về Kế Toán Bán Hàng Và Chuẩn Bị Làm 1 đề án Tốt Nghiệp Về Kt Bán Hàng Ai Có Bài Mẫu Poss Lên Cho Mình Tham Khảo Với. Cảm ơn Nha (cần Gấp)
   
                
 2. huyen 84

  huyen 84 New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  :cheers1:mình chỉ có bài báo cáo bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại thui.nếu bạn cần thì liên lạc với mình mình sẽ maill cho nhé.điachi Email: doremon_201284@yahoo.com:thumbup:
   
  Last edited by a moderator: 11/7/08
 3. dongtruong

  dongtruong New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  Mình vừa đọc được cái này có liên quan đến bán hàng đây nè bạn!! Chúc bạn thành vông nhé!!!

  Hạch toán kế toán đối với chi phí khuyến mại, quảng cáo.
  Một trong những nguyên lí cơ bản của thuế GTGT là nộp thuế ở khâu trước (khi mua hàng hoá, dịch vụ-HHDV) thì được khấu trừ hay hoàn lại ở khâu sau, ngược lại đã được khấu trừ hoàn lại ở khâu trước thì phải kê khai, nộp thuế khi HHDV sản xuất được bán ra hoặc xuất dùng vào các mục đích khác không phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh (SXKD) các HHDV chịu thuế GTGT.

  Nếu có thuế GTGT đầu ra thì bao giờ cũng phải phát sinh thuế đầu vào và ngược lại (trường hợp thuế đầu ra bằng 0 như xuất khẩu với thuế suất 0% là do chính sách thuế quy định, không phải bản chất của thuế GTGT), thuế GTGT đầu vào có nguồn thanh toán là được khấu trừ với thuế đầu ra hay được hoàn lại thì thuế GTGT đầu ra cũng phải có nguồn thanh toán (nguồn từ công nợ của khách hàng nếu bán HHDV; nguồn quỹ tiền lương, thưởng…; nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn khác…) khi mà các HHDV đó không xuất dùng cho việc sản xuất HHDV chịu thuế GTGT (trong kế toán có thể tạm gọi là ghi nợ TK nguồn). Trong phạm vi bài viết này, xin chỉ đề cập đến việc hạch toán kế toán khoản thuế GTGT đầu ra của HHDV xuất dùng cho khuyến mại, quảng cáo (KMQC) có liên quan đến SXKD-HHDV chịu thuế GTGT của những tổ chức đăng ký, kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

  Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT không quy định cụ thể về việc phải kê khai thuế GTGT đầu ra đối với HHDV mua ngoài hay tự sản xuất dùng cho việc KMQC mà chỉ quy định đối với hàng hoá dùng để trao đổi, biếu tặng, sử dụng nội bộ…Việc KMQC được hiểu khi cho, biếu, tặng…những phục vụ cho SXKD-HHDV chịu thuế GTGT như biếu, tặng khi tổ chức hội nghị khách hàng, quảng cáo sản phẩm…Quy định này cho phép hiểu rằng dù phải kê khai thuế GTGT đầu ra thì cũng đựơc kê khai đầu vào để khấu trừ và hạch toán vào TK "Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ"-TK 133 chính số thuế GTGT đầu ra đó (Ghi Có TK 3331, đồng thời ghi Nợ TK 133)

  Quy định về cách hạch toán này được thể hiện tại Thông tư số 100/1998/TT-BTC ngày 15/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán về thuế GTGT và thuế TNDN khi hai luật thuế này có hiệu lực từ ngày 1/1/1999

  Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998-NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/1998/TT-BTC; các Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 122/2000/TT-BTC) không quy định phải kê khai khoản thuế GTGT đầu ra khi xuất dùng cho KMQC.

  Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP thay thế cho Thông tư số 120/2003/TT-BTC và một số thông tư khác quy định về thuế GTGT đã yêu cầu các HHDV xuất dùng để KMQC…tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho SXKD-HHDV chịu thuế GTGT đều phải lập hoá đơn GTGT và kê khai thuế GTGT đầu ra như bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

  Quy định trên đây áp dụng cho tất cả các HHDV mua ngoài hoặc HHDV do DN sản xuất ra có xuất dùng cho việc KMQC, đồng thời, cũng đặt ra vấn đề về phương pháp hạch toán kế toán đối với khoản thuế GTGT đầu ra của HHDV xuất dùng cho KMQC

  Quyết định số 15//2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán DN (thay thế cho Thông tư số 100/1998/TT-BTC) cũng không hướng dẫn cụ thể việc hạch toán kế toán khoản thuế GTGT đối với HHDV dùng cho KMQC. Việc yêu cầu kê khai thuế GTGT của HHDV dùng cho KMQC nhưng không quy định rõ ràng về hạch toán kế toán đối với một nghiệp vụ mới phát sinh trên đây dẫn đến có nhiều ý kiến khác nhau khi hạch toán kế toán.

  Có ý kiến cho rằng do chính sách thuế GTGT quy định đối tượng chịu thuế là HHDV nên khi nhận khuyến mại người mua phải thanh toán khoản thuế GTGT theo quy định nên có thể hạch toán:
  Ghi Nợ TK 641; 642…/Có TK 511-khoản giá không thuế;
  Nợ TK 131, 111, 112 (thu của khách);
  Có TK 3331- Khoản thuế GTGT đầu ra.
  Hoặc có thể hạch toán thuế GTGT đầu ra vào TK Chi phí bán hàng, Chi phí quản lí (TK 641, 642), hay Chi phí khác (TK 811)

  Cần hiểu rõ chính sách thuế GTGT không điểm nào quy định như vậy và thực tế khi KMQC, chủ hàng không bao giờ thu lại tiền thuế GTGT của khách hàng.

  Cách hạch toán như trên là trái với nguyên lý của thuế GTGT, không phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN (không thể hạch toán khoản thuế GTGT vào chi phí) cũng như không đúng với quy định của hạch toán kế toán hiện hành.

  Hạch toán khi hàng hoá mua ngoài dùng cho khuyến mại, quảng cáo.

  Bút toán 1: Nợ TK 156- Giá không thuế của hàng hoá mua vào.
  Nợ TK 133- Thuế GTGT của hàng hoá mua vào
  Có TK 111; 112- tổng giá thanh toán

  Bút toán 2: Nợ TK 3331/Có TK 133- Thuế đầu vào khi mua hàng hoá khấu trừ với thuế đầu ra khi KMQC

  Bút toán 3: Nợ TK 641/Có TK 511- Giá không thuế (giá vốn) hàng hoá KMQC

  Bút toán 4: Nợ TK 133/Có TK 3331- Thuế đầu ra khi KMQC kết chuyển vào TK 133 để khấu trừ kỳ sau

  Xét nghiệp vụ trên, thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào của nghiệp vụ này từ lúc mua, lúc xuất cho KMQC đều không đổi

  Bút toán (1) hạch toán khoản thuế GTGT đầu vào của hàng hoá mua vào dùng cho khuyến mại, quảng cáo ghi Nợ TK 133

  Bút toán (4) hạch toán thuế GTGT đầu ra khi xuất HHDV để KMQC; đối tượng nhận nợ của khoản thuế GTGT kê khai, phải nộp này là TK 133 (có thể tạm gọi là TK vốn tài sản, chờ để hi Nợ với TK nguồn TK 3331) và về nguyên tắc, không thể hạch toán vào bất kỳ một TK nào khác để tất toán nghiệp vụ trên.

  Nếu nhìn bút toán (1) và (4), có ý kiến cho rằng nghiệp vụ này đã được khấu trừ 2 lần, nhưng thực tế không đúng như vậy. Khoản thuế GTGT đầu vào khi mua HHDV kết chuyển hết với thuế GTGT đầu ra khi KMQC như bút toán (2) đã được đối trừ hết, còn thuế đầu vào ở bút toán (4) sẽ được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra tăng thêm do tăng doanh thu sau khi KMQC và do chính KMQC đem lại nếu xét về lý thuyết (trường hợp thuế GTGT đầu ra sau KMQC bằng 0 hay thấp hơn cả thuế đầu vào là do việc KMQC không hiệu quả)

  Trường hợp hàng hoá, dịch vụ do DN sản xuất ra dùng cho KMQC

  Bút toán 1: Nợ TK 133/Có TK 3331- Thuế GTGT đầu ra khi xuất dùng cho KMQC

  Bút toán 2: Nợ TK 641/Có TK 511- Giá thành khi xuất kho thành phẩm (TK 155)
  Hạch toán vào TK 133 để khấu trừ

  Bút toán (1) hạch toán doanh thu và bút toán (2) là hạch toán khoản thuế GTGT đầu ra khi xuất HHDV dùng cho KMQC

  Trường hợp này, thue GTGT đầu vào của các HHDV mua vào để sản xuất ra loại HHDV dùng cho KMQC có thể đã được khấu trừ với thuế đầu ra ở kỳ trước, số thuế đầu vào kỳ này hạch toán như bút toán (2), về nguyên lý thực chất như trường hợp 1, để khấu trừ với thuế GTGT đầu ra khi mà doanh thu, thuế GTGT tiêu thụ tăng thêm ở kỳ sau do KMQC mang lại.

  Cả hai trường hợp trên ta có thể hình dung nghiệp vụ kê khai đầu ra, hạch toán khấu trừ ngay thuế đầu vào như trường hợp DN phải mua ngay chính HHDV của mình để dùng cho KMQC, vì vậy, kê khai, hạch toán giá không thuế vào chi phí và hạch toán thuế đầu vào trên TK 133 là đương nhiên.

  Như vậy, dù HHDV mua ngoài hay do DN sản xuất ra, khi xuất dùng cho KMQC phải hạch toán như trên mới đúng với nguyên lý của thuế GTGT, và phù hợp với Luật thuế TNDN, quy định về hạch toán kế toán đã được quy định tại Thông tư số 100/1998/TT-BTC, mặc dù Thông tư này đã được thay thế bởi Quyết định số 15/2006/TQĐ-BTC nhưng chưa được quy định cụ thể ở một văn bản pháp quy nào.
   
 4. dohuyen1705

  dohuyen1705 New Member Hội viên mới

  Ðề: Lời ra mắt diễn đàn

  chào các bạn!
  Mình mới đang theo học kế toán và thấy khó ghê. Mình rất muốn được học hỏi và mong mọi người góp ý kiến.
  Năm cuối mà lo lắm. Sắp ra trường rùi.
  Thanhs you very much!!!!!!
  Rất mong nhận được tin từ mọi người.
   
 5. chuottui86

  chuottui86 New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  Pà con ơi giúp em với em đã hoàn thành đợt thực tập giáo trình đầu tiên trở về và đã hoàn thành bài thu hoạch nhưng em vẫn còn thắc mắc một số vấn đề về kế toán bán hàng:
  ở các doanh nghiệp nhỏ đặc biệt là các DN mới thành lập vầ đi lên từ một cửa hàng bách hoá kinh doanh TM là chủ yếu khi đi mua hàng ( nội bộ Cty đi mua) các cho phí phát sinh trong qua trình vận chuyển như xăng xe, công tác phí,...mà không co hoá đơn GTGT thì hạch toán vào tài khoản nào?
   
 6. luyenhp

  luyenhp New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  Pà con ơi giúp em với em đã hoàn thành đợt thực tập giáo trình đầu tiên trở về và đã hoàn thành bài thu hoạch nhưng em vẫn còn thắc mắc một số vấn đề về kế toán bán hàng:
  ở các doanh nghiệp nhỏ đặc biệt là các DN mới thành lập vầ đi lên từ một cửa hàng bách hoá kinh doanh TM là chủ yếu khi đi mua hàng ( nội bộ Cty đi mua) các cho phí phát sinh trong qua trình vận chuyển như xăng xe, công tác phí,...mà không co hoá đơn GTGT thì hạch toán vào tài khoản nào?
  những chi phí phát sinh đó ta có thể đưa vào chi tiền mặt(TK 111)
   
 7. meocongoc

  meocongoc New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  Bạn cứ cho vào CP QLDN TK 642
   
 8. htnphuong99

  htnphuong99 New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  bạn đưa vào giá trị của hàng hóa và đưa vào tiền mặt nếu
  chi bằng tiền mặt. không có hóa đơn thì về dn sẽ ko được khấu trừ thuế GTGT đâu vào và tất nhiên đầu ra vẫn phải đóng thuế bình thường.
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  a ưen bạn chi phí đó bạn đưa vào TK 1562 nếu mua hàng hóa. đưa vào TK152 nếu mua nguyên vật liệu tương tự công cụ dụng cụ
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/12/08
 9. ketoan85

  ketoan85 New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  Bạn ghi vào TK1562 bạn phải có hoá đơn chứ theo mình cứ cho vào TK 6428
  Mình nói vậy chỉ để các bạn tham khảo thôi nha.hiii :)
   
 10. tienquan1987

  tienquan1987 New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  minh muon giup lam nhung cha biet j cac ban co gang len nhe :quechua:
   
 11. bantaysatnd

  bantaysatnd New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  cai do minh hach toan vao No 6428 do ban
  chuc thanh cong nha
  :muatumlum:
   
 12. bùi văn cư

  bùi văn cư New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  thanks!!
  BÙI VĂN CƯ
   
 13. thuynhung020

  thuynhung020 New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  chào bạn!
  chi phí vận chuyển thì bạn phải bỏ tính vào giá trị của hàng mua, và bạn ko khấu trừ thuế
   
 14. kimngan29

  kimngan29 New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  Um minh cung co nhung cu rui.k bit ban co can k.co gi ban lien lac vao mail voi minh nha. vukimngan29@yahoo.com.vn
   
 15. conongxanh

  conongxanh New Member Hội viên mới

  Ðề: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  ẹc. thế thì còn nói làm j.

  ---------- Post added at 02:10 AM ---------- Previous post was at 02:03 AM ----------

  ẹc. thế thì còn nói làm j.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.