Kê khai hàng hóa đầu vào và đầu ra không chịu thuế GTGT

Thảo luận trong 'Báo cáo thuế' bắt đầu bởi chudinhxinh, 26/5/17.

 1. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Kê khai hàng hóa đầu vào và đầu ra không chịu thuế GTGT.
  1.Hóa đơn đầu ra không chịu thuế GTGT? Thì có phải kê khai thuế hay không?

  2.Được quy định cụ thể ở văn bản nào?

  *Căn cứ:

  1.Tại Khoản 21, Điều 4, Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT

  2.Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

  3.Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

  1. Đối với Bán ra: Cách kê khai hoá đơn đầu ra không chịu thuế:

  – Kê khai Doanh thu vào Chỉ tiêu 26. trên Tờ khai thuế GTGT: 01/GTGT (HTKK)

  = > Theo đó doanh nghiệp vẫn kê khai doanh thu như bình thường của hàng hóa, NVL, sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

  2. Đối với Mua vào: Về việc kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT:

  *Theo đó:

  “Các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế thì không phải kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014.”

  3. Không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

  *Căn cứ:

  1.Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi các thông tư để cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thuế

  2.Luật số 71/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

  *Nội dung:

  – Cắt giảm một số chỉ tiêu như: Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất…trên các Bảng kê này nhằm làm giảm thời gian làm thủ tục về thuế của Người nộp thuế.

  – Bỏ quy định doanh nghiệp phải gửi Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào khi lập hồ sơ khai thuế GTGT

  – Theo đó, từ ngày 01/01/2015 từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01/2015 hoặc kỳ khai thuế quý I/2015 người nộp thuế chỉ phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế. Người nộp thuế phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật kế toán và Luật thuế để xác định chính xác số thuế và xuất trình đầy đủ khi cơ quan thuế thực hiện công tác thanh, kiểm tra./.

  *Do đó:khi nộp kê khai thuế không cần nộp phụ lục nhưng vẫn phải lưu phụ lục bảng kê excel đầu ra và vào nhằm thuận tiện cho giải trình thanh tra thuế sau này

  – Có thể kê khai giá trị hàng hóa dịch vụ vào Chỉ tiêu 23 trên Tờ khai thuế GTGT 01/GTGT hoặc không cần kê khai

  *Chi tiết tại: CÔNG VĂN 4943/TCT-CS NĂM 2014 VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.