Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi thuy_opt, 25/8/09.

 1. thuy_opt

  thuy_opt New Member Hội viên mới

  Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý mấu 02/KK TNCN

  Các bạn cho mình hỏi nhé:
  Trong tờ khai thuế TNCN mẫu 02/ KK TNCN kê khai theo quý, mình có thắc mắc một số chỉ tiêu, cục thuế mỗi lúc hướng dẫn một khác:
  Chỉ tiêu [08]: Tổng số lao động trong kỳ là của cả 3 tháng hay chia trung bình?
  Chỉ tiêu [09]: Tổng thu nhập trả cho người lao động trong kỳ (tương tự)
  Chỉ tiêu [10], [11], [12]: Tương ứng: Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ, Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ, Tổng số người được phụ thuộc giảm trừ: Nếu chỉ tiêu 08, 09 là tổng cả 3 tháng trong quý thì chỉ tiêu 10, 11, 12 có lấy 1 tháng nhân 3 ko (giả dụ số người thuộc diện khấu trừ thuế là ổn định) hay chỉ lấy số người của 1 tháng?
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/8/09
                
 2. phungthuong

  phungthuong New Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý mấu 02/KK TNCN

  Chỉ tiêu (08-): lấy số LD của tháng nhiều nhất. (09): Ghi tổng tất cả thu nhập của cả 3 tháng. (10): Số LD phải đóng thuế TNCN (11): Thu nhập của cả 3 tháng mà những người có thu nhập chịu thuế. (12): số tiền thuế họ phải đóng của cả 3 tháng. Tất cả đều phải gộp cả 3 tháng riêng chi tiêu (10) thì lấy số LD của tháng nhiều người nhất.
   
 3. dongnamnb

  dongnamnb Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý mấu 02/KK TNCN

  Trong phần trợ giúp của pm HTKK có hướng dẫn đấy bạn:

  "Phần A. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động

  Chỉ tiêu [08] Tổng số lao động trong kỳ: là tổng số lao động (số người thực tế được trả lương) mà đơn vị ký hợp đồng lao động, đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được trả lương trong quý kể cả trường hợp lao động đã thôi việc trong quý đó.

  Chỉ tiêu [09] Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả thu nhập đã chi trả cho cá nhân ký hợp đồng lao động

  Chỉ tiêu [10] Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ: là số lao động có thu nhập tính thuế (Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng góp bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học)

  Đối với kỳ khai thuế quý, số lao động thuộc diện khấu trừ thuế là số người có thu nhập tính thuế trong quý, kể cả trường hợp lao động đã thôi việc trong quý đó.

  Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng góp bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

  Cơ quan chi trả thu nhập tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tính thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân.

  Chỉ tiêu [11] - Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ: là tổng số thu nhập chịu thuế trong kỳ chi trả cho lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập.

  Chỉ tiêu [12] - Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ: là tổng số người phụ thuộc được giảm trừ của lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được giảm trừ trong quý kể cả trường hợp người phụ thuộc không còn được tính giảm trừ tính đến thời điểm lập tờ khai.

  Chỉ tiêu [13] - Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ: là tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ của lao động có thu nhập tính thuế theo biểu thuế suất luỹ tiến từng phần

  PHẦN B. THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN THÙ LAO CỦA CÁ NHÂN KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  Chỉ tiêu [14] - Tổng số lao động trong kỳ: là tổng số lao động thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động trong kỳ.

  Đối với kỳ khai thuế quý, tổng số lao động trong kỳ là số người thực tế được trả tiền công, tiền thù lao mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động trong quý, bao gồm cả các trường hợp đã kết thúc công việc tính đến thời điểm lập tờ khai.

  Chỉ tiêu [14] = Chỉ tiêu [15] + Chỉ tiêu [16]

  Chỉ tiêu [15] - Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 10%: là tổng số lao động đã có mã số thuế, thực hiện các dịch vụ trong kỳ mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Chỉ tiêu [16] - Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ 20%: là tổng số lao động chưa có mã số thuế, thực hiện các dịch vụ trong kỳ mà cơ quan chi trả thu nhập không ký hợp đồng lao động, có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Chỉ tiêu [17] - Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng tiền công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Chỉ tiêu [17] = Chỉ tiêu [18] + Chỉ tiêu [19]

  Chỉ tiêu [18] - Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10%: là tổng tiền công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân đã có mã số thuế thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Chỉ tiêu [19] - Tổng số thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 20%: là tổng tiền công, thù lao, chi khác… trả cho các cá nhân chưa có mã số thuế thực hiện các dịch vụ mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động, có mức trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên.

  Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao đến mức khấu trừ (từ 500.000 đồng/lần trở lên) trong kỳ khai thuế chưa có mã số thuế, cơ quan chi trả đang tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thuế suất 20% nhưng đến thời điểm kê khai, người lao động đã có mã số thuế thì cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% và kê khai vào chỉ tiêu [18].

  Chỉ tiêu [20] - Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ trong kỳ: là số thuế thu nhập đã khấu trừ từ tiền công, tiền thù lao, chi khác… trả cho cá nhân mà cơ quan chi trả không ký hợp đồng lao động trong kỳ.

  Chỉ tiêu [20] = Chỉ tiêu [21] + Chỉ tiêu [22]

  Chỉ tiêu [21] - Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 10%: Chỉ tiêu [21] = [18] x 10%

  Chỉ tiêu [22] - Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 20%: Chỉ tiêu [22] = [19] x 20%"
   
 4. thuy_opt

  thuy_opt New Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý mấu 02/KK TNCN

  Cảm ơn bạn dongnamnb nhưng nhưng phần hướng dẫn này mình đã đọc xong mình vẫn có thắc mắc như trên, các chỉ tiêu [10], [11], [12] trong hướng dẫn nói là tổng số người hoặc thu nhập trong quý nhưng mình cũng chưa rõ lắm. Giả dụ mỗi tháng cty mình có 3 người có thu nhập trên 4 triệu, có một người phải nộp thuế, tổng số người phụ thuộc cho 3 người là 5, thì các chỉ tiêu 3 người khấu trừ và 5 người phụ thuộc có nhân 3 không ah?
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Cảm ơn bạn nghĩa là chỉ tiêu [10] và [12] là lấy số cao nhất trong 3 tháng mà không cộng cả 3 tháng đúng không bạn?
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/8/09
 5. tiensinh

  tiensinh Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý mấu 02/KK TNCN

  08: Là số người ký hợp đồng lao động có nhận lương trong quý. VD: Tháng 4 có 10 người; tháng 5 nghỉ 2 người thêm 3 người mới; tháng 6 nghỉ 1 người thêm 2 người => số lao động trong quý là: 10+3+2= 15 người. Như vậy chỉ tiêu trong quý là số người trả trong tháng đầu quý cộng số người tăng trong quý.
  09: Số thu nhập trả cho 15 ngưòi trên.
  10: Là số người thuộc diện phải khấu trừ (sau khi giảm trừ cá nhân, gia cảnh ...vẫn có thu nhập tính thuế) của 15 người trên, giả sử là X người.
  11: Là thu nhập của X người.
  12: Là số ngưòi đăng ký giảm trừ gia cảnh của X người trên.
   
 6. dongnamnb

  dongnamnb Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý mấu 02/KK TNCN

  Mình thấy hướng dẫn rất rõ mà bạn, có gì mập mờ đâu nhỉ:

  [10]: Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ
  VD:
  Tháng 1 cty bạn có 3 người phải khấu trừ thuế TNCN là A, B, C
  Tháng 2 cty bạn có 2 người phải khấu trừ thuế TNCN là A, B
  Tháng 3 cty bạn có 4 người phải khấu trừ thuế TNCN là A, B, D, E
  => Tổng số LĐ thuộc diện khấu trừ thuế trong quý 1 là 5 người: A, B, C, D và E

  [11]: Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ: Là tổng thu nhập chịu thuế của 5 người trên mà công ty đã trả trong Q1.

  [12] - Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ: Là tổng số người phụ thuộc của những người thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập theo biểu thuế luỹ tiến từng phần trong 5 người trên.

  VD:
  A, B, C, E thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập theo biểu thuế luỹ tiến từng phần và A có 2 người phụ thuộc, B có 1 người phụ thuộc, C có 3 người phụ thuộc, E có 4 người phụ thuộc.

  D là LĐ thời vụ không ký hợp đồng LĐ thuộc diện khấu trừ 10%

  Vậy chỉ tiêu [12] sẽ là tổng số người phụ thuộc của A,B,C và E và bằng 10 người.

  Bạn đọc kỹ lại hướng dẫn nhé!
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/8/09
 7. kimgiang_dtc

  kimgiang_dtc Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý mấu 02/KK TNCN

  Chỉ tiêu [08] Tổng số lao động trong kỳ: là tổng số lao động (số người thực tế được trả lương) mà đơn vị ký hợp đồng lao động, đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được trả lương trong quý kể cả trường hợp lao động đã thôi việc trong quý đó.Nghĩa là 1 người lao động có trong bảng lương các tháng trong quý đó sẽ được liệt kê 1 lần phải không dongnamnb? chứ nói như phungthuonglayas số lao động của tháng cao nhất mình thấy không ổn lỡ người lao động vào làm chỉ vài tháng mà lại không thuộc tháng có lao động nhiều nhất thì không tính vào đây ah?
   
 8. mrstock

  mrstock Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý mấu 02/KK TNCN

  vậy chỉ tiêu [11] mình phải nhập số tiền sau khi đã giảm trừ 4tr cho bản thân và gia cảnh(nếu có) hay mình nhập tổng số tiền người lao động nhận trong quý đó? bạn trả lời giúp mình với, mình vẫn còn chưa hiểu lắm cái chỉ tiêu này.
   
 9. kimgiang_dtc

  kimgiang_dtc Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý mấu 02/KK TNCN

  Mình cũng đang định hỏi vì chỉ tiêu này bảo là thu nhập chứ không nói rõ là thu nhập chịu thuế đã trừ 4 triệu và giảm trừ gia cảnh chưa? Mình đọc hướng dẫn kê khai thì nó bảo:
  Chỉ tiêu 11: là tổng số thu nhập chịu thuế trong kỳ chi trả cho lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập.
  Mình hiểu là đã trừ 4 triệu và giảm trừ gia cảnh rùi. khong biết các bác nghĩ thế nào? Ai có kinh nghiệm mau giúp đỡ!
   
 10. yen_kbnn

  yen_kbnn Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý

  Các bạn cho mình hỏi chỉ tiêu [08] hướng dẫn là tổng số lao động thế nhưng trên HTKK 2.5.1 thì có nội dung là tổng TNCT trả cho cá nhân, vậy tóm lại là làm theo thông tin nào.
   
 11. thuyduongq5b

  thuyduongq5b New Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý mấu 02/KK TNCN

  Chỉ tiêu [8]: Cộng số lao động của cả quý, cộng dồn lại.
  [[9]: Tổng thu nhập trả cho người lao động cả 3 tháng cộng lại
  Và tương tuwj các chỉ tiêu còn lại cũng thế, phải tính của cả 3 tháng nhé, tính cụ thể chứ ko lấy 1 tháng nhân 3 được đâu vì đây phải tính chính xác chứ ko phải tạm tính đâu nha.
   
 12. Nghia 121

  Nghia 121 New Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý

  Mình thấy mỗi người một ý kiến lung tung quá trời nhưng thế này thì biết ai đúng ai sai?
   
 13. ankhanh86

  ankhanh86 New Member Hội viên mới

  Ðề: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo Quý

  Em chào các anh chị

  Em cũng đang trong tình trạng chưa biết lập tờ khai thuế TNCN 02/KK-TNCN theo quý. Sắp tới phải làm tờ khai của quý II rồi, em mong các anh chị chỉ bảo cho em với ạ
  Tình hình công ty em như sau: Tháng 4, 5, 6 đều có 5 lao động ký hợp đồng : A, B, C, D, E; Lương hàng tháng của A: 5trieu (k giảm trừ gia cảnh cho ai), còn 4 người còn lại lương 3.5 triệu.

  Trên tờ khai 02/KK em đã kê như sau:
  [08]: 5
  [09]: 62.000.000
  [10]: 1

  Khi em ấn ghi lại thì máy báo lỗi ở chỉ tiêu số [09]

  Anh chị chỉ cho em kê khai với!
  Em cảm ơn anh chị ạ!
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.