Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

myletran

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà.

Như mình biết thì theo thông tư mới, điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là trong tháng/quý phát sinh số thuế được khấu trừ từ 300tr trở lên thì đc hoàn trong tháng/quý.
Nếu không đủ 300tr thì được khấu trừ sang kỳ sau.
Vậy nếu chưa đủ 300tr thì mình đợi đến khi nào đủ 300tr, mình có đợi đủ 12 tháng không mọi người???
 

huephamkt

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Theo mình đi tập huấn hôm vừa rồi thì điều kiện hoàn thuế là số thuế GTGT được hoàn >300tr và ít nhất phải đủ 12 tháng
 

myletran

Member
Hội viên mới
Ðề: Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Theo mình đi tập huấn hôm vừa rồi thì điều kiện hoàn thuế là số thuế GTGT được hoàn >300tr và ít nhất phải đủ 12 tháng

Đối với thuế GTGT hàng xuất khẩu hả bạn? Mình đọc trong thông tư nhưng không rõ lắm.
 

ketoanly

Member
Hội viên mới
Ðề: Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Chào cả nhà.

Như mình biết thì theo thông tư mới, điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là trong tháng/quý phát sinh số thuế được khấu trừ từ 300tr trở lên thì đc hoàn trong tháng/quý.
Nếu không đủ 300tr thì được khấu trừ sang kỳ sau.
Vậy nếu chưa đủ 300tr thì mình đợi đến khi nào đủ 300tr, mình có đợi đủ 12 tháng không mọi người???

DN bạn sẽ hoàn thuế theo quy định tại khoản 4 TT 219/2013:

"4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo."
....
=> Điều kiện là 300 triệu và không phải chờ đủ 12 tháng hay 4 quý!
 

myletran

Member
Hội viên mới
Ðề: Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Vậy nghĩa là công ty mình chỉ chờ số thuế gtgt đầu vào cho hàng xuất khẩu đủ 300tr thì làm hồ sơ xin hoàn hả ketoanly? Bên bạn đã xin hoàn thuế cho trường hợp này chưa bạn?
DN bạn sẽ hoàn thuế theo quy định tại khoản 4 TT 219/2013:

"4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo."
....
=> Điều kiện là 300 triệu và không phải chờ đủ 12 tháng hay 4 quý!
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Chào cả nhà.

Như mình biết thì theo thông tư mới, điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là trong tháng/quý phát sinh số thuế được khấu trừ từ 300tr trở lên thì đc hoàn trong tháng/quý.
Nếu không đủ 300tr thì được khấu trừ sang kỳ sau.
Vậy nếu chưa đủ 300tr thì mình đợi đến khi nào đủ 300tr, mình có đợi đủ 12 tháng không mọi người???

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT thì:
Điểm 4 Phần C có nội dung: "4. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Cơ sở kinh doanh trong tháng vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, nhưng sau khi bù trừ với số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ nhỏ hơn 200 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng.".
 

myletran

Member
Hội viên mới
Ðề: Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Văn bản này cũ rồi bạn. Nay có thông tư 219 năm 2013 rồi.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT thì:
Điểm 4 Phần C có nội dung: "4. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Cơ sở kinh doanh trong tháng vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, nhưng sau khi bù trừ với số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ nhỏ hơn 200 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng.".
 

khiemnb

Viên Gạch góc tường
Hội viên mới
Ðề: Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

văn bản vẫn hiệu lực không cũ nhé cty mình mới nhận công văn từ tổng cục thuế trích dẫn về việc xin hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu hãy xem công văn dưới đây:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT


Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Trả lời công văn số 265/2013/THV-CV ngày 02/12/2013 của Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa Việt Nam liên quan đến hoàn thuế GTGT theo tháng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT thì:

- Điểm 1.2 (c) Mục III Phần B có nội dung: "c.2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra."

- Điểm 4 Phần C có nội dung: "4. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Cơ sở kinh doanh trong tháng vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, nhưng sau khi bù trừ với số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ nhỏ hơn 200 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng.".

Tại Điểm 1 Công văn số 1345/TCT-BTC ngày 25/4/2013 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu theo tháng trong thời gian Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành có nội dung: "Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu phát sinh trong tháng thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu phát sinh trong tháng được phân bổ trong tổng số thuế GTGT đầu vào của Công ty phát sinh trong tháng theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng so với tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty.".

Như vậy, nội dung tại Điểm 1 Công văn số 1345/TCT-BTC nêu trên là hướng dẫn trên cơ sở nội dung đã quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên, không phải là nội dung mới quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, KK.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu
 

myletran

Member
Hội viên mới
Ðề: Hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Ủa? Nếu vậy còn thông tư 219 thì sao bạn?

văn bản vẫn hiệu lực không cũ nhé cty mình mới nhận công văn từ tổng cục thuế trích dẫn về việc xin hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu hãy xem công văn dưới đây:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT


Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Trả lời công văn số 265/2013/THV-CV ngày 02/12/2013 của Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa Việt Nam liên quan đến hoàn thuế GTGT theo tháng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT thì:

- Điểm 1.2 (c) Mục III Phần B có nội dung: "c.2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra."

- Điểm 4 Phần C có nội dung: "4. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Cơ sở kinh doanh trong tháng vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, nhưng sau khi bù trừ với số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ nhỏ hơn 200 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng.".

Tại Điểm 1 Công văn số 1345/TCT-BTC ngày 25/4/2013 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu theo tháng trong thời gian Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành có nội dung: "Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu phát sinh trong tháng thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu phát sinh trong tháng được phân bổ trong tổng số thuế GTGT đầu vào của Công ty phát sinh trong tháng theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng so với tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty.".

Như vậy, nội dung tại Điểm 1 Công văn số 1345/TCT-BTC nêu trên là hướng dẫn trên cơ sở nội dung đã quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên, không phải là nội dung mới quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, KK.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top