Hạch toán nguồn tận thu từ xây dựng công trình

namvba

New Member
Hội viên mới
Mình có trường hợp xây dựng nhà máy thủy điện và có nguồn tận thu là khai thác gỗ lòng hồ:
+ Phải hạch toán như thế nào.
+ Có được hạch toán giảm giá trị công trình không

Mong nhờ các sư huynh (tỷ) chỉ bảo, mình cảm ơn!
 
Theo hướng dẫn của Thông tư 195/2012/TT-BTC thì bạn phải ghi giảm giá trị công trình khi phát sinh các khoản thu hồi (vật liệu nhập lại, các khoản chi phí không hợp lý khi phát hiện được bị loại bỏ) ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng, ghi:
Nợ TK 152, 154, 155, 138, 331
Có TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top