Hạch toán khoản phí "Phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng" như thế nào

Đúng bản chất thì khoản phí bl này phải cho vào 642 mới chuẩn nhất mà các tềnh yêu
 
Chi phí này thuộc như phần sử dụng dịch vụ từ ngân hàng, bên các công ty dịch vụ xây dựng hay làm, vậy nên nó vẫn là 1 khoản chi phí về hoạt động kinh doanh
Hạch toán: Nợ 642/ Có 112 : xxx
( bên cty mình luôn làm như thế )
 
Cả nhà giúp Em với
Ngày 07.5 Công ty Em nộp phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng 2 triệu vào ngân hàng
Đến ngày 30.7 Công Ty Em được khấu trừ vào tiền mua hàng 2 triệu ( Nghĩa là bên bán sẽ trả phí đó lại cho bên Công ty Em bằng cách khấu trừ vào tiền mua hàng )
Thì hạch toán như thế nào ạ ?
 
Cả nhà giúp Em với
Ngày 07.5 Công ty Em nộp phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng 2 triệu vào ngân hàng
Đến ngày 30.7 Công Ty Em được khấu trừ vào tiền mua hàng 2 triệu ( Nghĩa là bên bán sẽ trả phí đó lại cho bên Công ty Em bằng cách khấu trừ vào tiền mua hàng )
Thì hạch toán như thế nào ạ ?
Khi bạn hạch toán phí bạn cho vào chi phí thì khi bạn được hưởng bạn cho vào 711 (nợ 331 có 711)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top